Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z przebiegu obchodów XXX lecia ROD "Sad" w Milejowie - 13.09.2013

Obchody XXX lecia ROD "Sad" rozpoczęły się polową Mszą Świętą w intencji działkowców i ich rodzin, którą sprawował ksiądz proboszcz Andrzej Juźko. W wygłoszonej homilii zacytował „Wiersz o działkowcu". Następnie Pani Prezes Halina Wilczyńska przywitała przybyłych na uroczystość gości : Pana Tomasza Suryś Wójta Gminy Milejów, Panią Krystynę Wiśniewską Sekretarza Gminy, Pana Adama Niwińskiego Starostę Łęczyńskiego, Marię i Mieczysława Gajowiak z Towarzystwa Przyjaciół Milejowa, zespoły: „Jaszczowianki", Zespół Biesiadny „Zapłocianki" i „40 Plus" oraz licznie przybyłych działkowców. Z Okręgowego Zarządu PZD w obchodach uczestniczyła Wiesława Gozdecka-Hałas.

Pani Prezes w swoim wystąpieniu przedstawiła trzydziestoletnią historię ogrodu, co też zostało zaprezentowane na zorganizowanej wystawie zdjęć. Poinformowała zebranych działkowców o szeroko zakrojonej współpracy jaka istnieje między ogrodem a Urzędem Gminy w Milejowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami społecznymi, szkołami, przedszkolem klubem seniora a także Towarzystwem Przyjaciół Milejowa. Zarząd ogrodu jest zapraszany i bierze czynny udział wraz z działkowcami w obchodach Dni Milejowa i dożynkach gminnych, wystawiając kosze kwiatowo-warzywne. Podziękowała sponsorom: Radzie Gminy Milejów, Domowi Kultury w Milejowie, firmie Provident oraz firmie P P H U Szot Food za wsparcie w zorganizowaniu obchodów jubileuszowych.

Z okazji XXX lecia ROD "Sad" Krajowa Rada PZD w Warszawie wyróżniła ogród okolicznościowym dyplomem i pucharem, a Okręgowy Zarząd PZD z okazji jubileuszu ufundował puchar dla Zarządu ROD "Sad" w Milejowie za pracę społeczną na rzecz PZD.

Zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni związkowymi odznakami oraz dyplomami od Zarządu Ogrodu za zaangażowanie i pracę na rzecz ogrodu. W rozstrzygniętym konkursie „Najładniejsza działka" wyróżnieni działkowcy otrzymali dyplomy i upominki.

Działkowcy prezentowali na wystawie plonów dorodne owoce, warzywa i kwiaty zebrane na swoich działach.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Milejów pogratulował Zarządowi Ogrodu i działkowcom obchodów tak doniosłego jubileuszu. Zaproponował pomoc i powiedział, że są takie możliwości aby ROD "Sad" mógł otrzymać wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Strategii Rozwoju Gminy w przyszłych latach. Na zakończenie wystąpienia podziękował Zarządowi ROD i działkowcom za współpracę i zaangażowanie ogrodu w rozwój i integrację lokalnego środowiska.

Starosta Łęczyński na ręce Pani Prezes Wilczyńskiej przekazał list intencyjny i złożył gratulacje z okazji jubileuszu. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa podziękował za współpracę i wręczył Pani Prezes kolejny egzemplarz Zeszytów Milejowskich w których jest opisana trzydziesto letnia historia ogrodu.

Obchody jubileuszu uświetniły występy lokalnych zespołów śpiewaczych, czytanie wierszy o tematyce działkowej.

Jeśli zmęczony szarzyzną życia

Chcesz znaleźć świat kolorowy

Przyjdź do nas gdzie się zieleni

Mały ogród działkowy

 

Bo te ogródki to takie małe jak w starej bajce, światy

Małe są domki, małe okienka

A za to duże kwiaty

 

Tam się nasturcja nagietki złocą

Tu róża się czerwieni

Wciąż kwitnie coś, wciąż coś dojrzewa

Od wiosny do jesieni

 

Wszędzie porządek taki, że trzeba uwierzyć w krasnoludki

Bo któżby inny tu siał i sadził

I sprzątał te ogródki

Więc czasem myśl taka szalona

 

Przychodzi mi do głowy

Piękny świat byłby, gdyby

Się zmienił w ogromny ogród działkowy.

 

Na zakończenie przy ognisku odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek i biesiadowanie, które umilał zespół instrumentalno - wokalny działający przy Milejowskim Domu Kultury.

 

Opracowała: Wiesława Gozdecka-Hałas

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio