Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy: "Czujemy się zlekceważeni" - 03.09.2013

                                                                                                                                Elbląg 22.08.2013

                                                                    STANOWISKO

Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląskiego uczestników spotkania w dniu 22 sierpnia 2013 roku w sprawie poprawek przyjętych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z dniem 26 lipca podkomisja nadzwyczajna zakończyła prace nad nową ustawą działkową. Mimo decyzji tejże podkomisji z dnia 18.07. 2013, kiedy to uznano jednogłośnie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jako podstawę do dalszych prac to zmiany przyjęte do tegoż projektu powodują , że obecnie można użyć określenia , że jest to projekt Platformy Obywatelskiej. Ogółem wprowadzono 34 zmiany do treści projektu obywatelskiego. Jednak nie ilość ale treść przyjętych poprawek powoduje bardzo negatywną ocenę przyjętego projektu nowej ustawy. W wielu przypadkach konstrukcja poprawek jest taka, że jedne z nich przeczą kolejnym wprowadzonym zmianom. Nie można się pogodzić z brakiem reakcji na zgłaszane w trakcie obrad uwagi obecnego konstytucjonalisty o fakcie braku zgodności niektórych zmian z obowiązującą konstytucją. Czujemy się zlekceważeni przez posłów podkomisji. Nawet w najmniejszym stopniu nie liczyli się z głosem miliona polskich obywateli, których opinię zawierał obywatelski projekt ustawy. Nasz największy sprzeciw dotyczy trzech grup tematycznych wprowadzonych poprawek. Pierwsza z nich to wprowadzenie niekontrolowanego obrotu działkami. Brak jakiegokolwiek nadzoru nad obrotem działkami daje pewność, iż będzie to jeden z powodów upadku ruchu ogrodnictwa działkowego. Kolejna to propozycja tzw. uwłaszczenia działkowców. Zapisy o uwłaszczeniu dzielą nas na tych , którzy będą mieli szanse na uwłaszczenie / według wyliczeń około 60 % działkowców / i na tych, którzy nigdy takich szans nie uzyskają. Zapomniano również o przysługującej gminie prawa pierwokupu za jeden procent wartości. Trzecia grupa zagadnień to całość wprowadzonych poprawek przez Platformę Obywatelską do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim ustawy. Zaproponowane w przepisach przejściowych terminy wielokrotnego odbywania walnych zebrań i
przeprowadzenia wyborów, potwierdzanie w określonym czasie swojego członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym są nierealne do wykonania. Jedno jest pewne wprowadzone poprawki w istotny sposób przedłużą czas powstania ustawy, a zostało go już niewiele. Teraz projektem zajmą się dwie komisje, Komisja Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Polityki Regionalnej. Na wspólnym posiedzeniu zapoznają się ze sprawozdaniem z pracy podkomisji i przyjętymi ustaleniami.

Apelujemy do członków Komisji o bardzo wnikliwe zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami do projektu obywatelskiego ustawy. Projekt obywatelski ustawy został opracowany z uwzględnieniem stanowiska zawartego w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględnia on również potrzeby i realia, jakie występują w ogrodach.

Z wyrazami szacunku uczestnicy spotkania

 

Niniejsze stanowisko kierujemy do :

-      Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

-      Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz

-      Komisja Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego

-      Komisja Polityki Regionalnej

Do wiadomości:

-      Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

-      Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

- OZ PZD w Elblągu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio