Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pani premierze dał nam pan nadzieję na lepsze jutro - i co dalej?" - 03.09.2013

                                                                                                                      Grudziądz, 19.08.2013 r. 

                                                                                                Pan

                                                                                                Donald Tusk Premier Rządu RP

                                                                                                Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


 

Szanowny Panie Premierze

Rozbudził Pan w środowisku działkowców nadzieję, składając deklarację osobistego zaangażowania się w proces tworzenia nowej ustawy działkowej, zapewniającej spokojne i bezpieczne korzystanie z działki. W liście do działkowców zapewnił Pan, że obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, chroniący interesy działkowców, będzie w Sejmie projektem wiodącym.

Projekt, który opuścił 23 lipca komisję nadzwyczajną, przeczy tym zapewnieniom. Wprowadzenie do projektu obywatelskiego wielu poprawek przez posłów Platformy Obywatelskiej bez udziału przedstawicieli komitetu inicjatywy ustawodawczej, spowodowało poważne okaleczenie tego projektu.

W miejsce artykułów 58,59,60 i 61 projektu obywatelskiego, które zakłaćlały przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe, które wolą działkowców, w terminie 24 miesięcy mogło być zastąpione przez powołane odrębne stowarzyszenie - w przepisach przejściowych, wprowadzono poprawkę, która także zakłada przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe, z tym że w art. 53 zawarta jest sugestia, ab„y działkowcy po pięciu miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy, opuścili stowarzyszenie ogrodowe, a art.55 w terminie 6 miesięcy zakłada likwidację tego stowarzyszenia.

Jest to realizacja art. 42 projektu Platformy Obywatelskiej, zakładającego likwidację Polskiego Związku Działkowców, z tym że w sposób zakamuflowany. Poważne zastrzeżenie budzi także poprawka zawarta w art.29, zakładająca uwłaszczenie działkowców. Wzniosły cel, ale nie dotyczy wszystkich działkowców, ponieważ 37 % ogrodów nie posiada statusu wieczystego użytkowania. Nie można tworzyć potwora prawnego, który zakłada zróżnicowanie statusu działkowców.

Kolejny niekorzystny zapis w art.41, który zakłada wolny obrót działkami, bez kontroli zarządu stowarzyszenia ogrodowego, co było zagwarantowane w art. 45 projektu obywatelskiego.

 

Panie Premierze, opisane wyżej niekorzystne poprawki, winny być w toku dalszych prac usunięte z projektu ustawy.

Do wiadomości:

  1. Marszałek Sejmu PR;
  2. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych;
  3. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego;
  4. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio