Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Udowodnijcie, że los ogrodnictwa działkowego nie jest Wam obojętny" - 02.09.2013

Obchodzimy dzisiaj w Zabrzu 90 – lecie zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego. Jesteśmy reprezentantami 31 zabrzańskich rodzinnych ogrodów działkowych, zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

      Zgromadzeni dziś 31 sierpnia 2013 roku na spotkaniu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Biała Róża” w Zabrzu, założonego w 1923 r. wyrażamy swoją troskę i solidarność z wszystkimi polskimi działkowcami i ich rodzinami dotkniętymi skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.

      W Zabrzu jest nas ponad 8 tysięcy, do Związku przystępowaliśmy w sposób   w pełni dobrowolny, a swoje członkostwo w PZD postrzegamy w kategoriach realizacji przysługującej nam wolności zrzeszania się.

      Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się z apelem i prośbą do parlamentarzystów o poparcie działkowców i naszego Związku, a co się z tym wiąże polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, o opracowanie takiej ustawy, która nie skrzywdzi działkowców i zapewni im stabilność w gospodarowaniu działkami.

      Skierowanie projektu ustawy o ROD ponownie do podkomisji, w której posłowie PO i SP mają większość, to kpina z nas działkowców. To posłowie tej komisji doprowadzili do tego, że projekt obywatelski ustawy o ROD nie jest już projektem pod którym się podpisaliśmy. Sprzeciwiamy się poprawkom, które do projektu obywatelskiego wprowadzili członkowie podkomisji nadzwyczajnej.

      Prosimy Was o dotrzymanie danego nam słowa na spotkaniach, manifestacjach i pikietach i udowodnienie, że los ogrodnictwa działkowego nie jest Wam obojętny.

     Tworzymy w Polskim Związku Działkowców, szczególnie tu na Śląsku, wielką rodzinę.  Zawsze  propagowaliśmy  i  wspieraliśmy  dążenia  naszych  członków w budowaniu prawdziwej podbudowy i fundamentów naszego Związku, opartych na tradycji i historii. Nasi działkowcy podkreślają demokratyczny sta­tus życia organizacyjnego PZD, oraz demokrację wewnętrzną Związku jako wartość nadrzędną dla  wszystkich  jego  członków,  bowiem zawsze  chcieli  mieć  własną  organizację  i samodzielnie decydować o własnych sprawach i własnej organizacji, tak potrzebnej milionowi polskich  rodzin. Na przestrzeni tych lat nic nam nie spadło z nieba, nic nie przyszło samo. Wszystko wymagało pracy naszych serc, rąk i umysłów. Nasze ogrody działkowe od  stu lat są trwałym elementem naszego krajobrazu i zawsze były traktowane jako ważny składnik miejscowej kultury i tradycji. Jest rzeczą oczywistą, że zmieniała się ich rola z upływem czasu, kiedyś pełniły ważną rolę aprowizacyjną, dziś postrzega się je głównie jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Zawsze czerpaliśmy inspirację z naszej historii i każdy z nas ma poczucie przynależności do naszego Związku. Łączy nas organizacyjna spójność i historyczna ciągłość której nie możemy zaprzepaścić. Przez ponad 90 lat zorganizowany ruch ogrodnictwa działkowego na Śląsku utrzymał ciągłość organizacyjną.  Nie możemy dać się podzielić!  Stajemy w obronie naszego Związku, naszych ogrodów i działkowców

i bę­dziemy to robić  do końca. To mu­szą wiedzieć i pamiętać nasi przeciwnicy, że ogrody działkowe są częścią społecznej tkanki i takie mają pozostać.

 

Zabrze, 31 sierpnia 2013r.                

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio