Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Związek Miast Polskich

Działkowcy wyrażają dezaprobatę dla wystąpienia ZMP - 26.06.2014

„Jako obywatele RP nie widzimy jakiegokolwiek uzasadnienia wniosku Zarządu Związku Miast Polskich, jaki został wystosowany do Pana Prezydenta o skierowanie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. do Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek dalszym manipulacjom, które miałyby zakłócić wdrażanie w życie nowo przyjętej Ustawy” – piszą działkowcy z ROD „Cement” w Chełmie.

 

czytaj więcej

"Wniosek ZMP uważamy za dalszy ciąg nękania działkowców" - 16.06.2014

„Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie prosi Pana Prezydenta o nieuleganie wnioskowi Związku Miast Polskich w sprawie skierowania ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście do Bronisława Komorowskiego.

czytaj więcej

Działkowcy apelują do ZMP o zmianę stanowiska - 12.06.2014

Działkowcy ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gorlicach apelują o zmianę stanowiska ZMP i zaprzestanie kwestionowania zapisów uchwalonej w dniu 13.12.2013 ustawy o ROD - czytamy w ich liście do prezesa ZMP.

czytaj więcej

OZ Świętokrzyski apeluje do prezydenta - 12.06.2014

Podnoszone przez ZMP argumenty, mające świadczyć niekonstytucyjności ustawy o ROD są niezgodne z prawdą - czytamy w liście członków OZ Świętokrzyskiego do prezydenta RP.

czytaj więcej

Burmistrz Miasta Świebodzice: Brak jest realnych podstaw by kwestionować zapisy nowej ustawy - 10.06.2014

„W imieniu społeczności lokalnej Miasta Świebodzice zwracam się z apelem o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działowych” – pisze Bogdan Kożuchowicz Burmistrz Miasta Świebodzice w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej

Inicjatywa ZMP jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym - 10.06.2014

"Podważanie rozwiązań zawartych w ustawie o ROD uznajemy za dążenie do odebrania działkowcom ustawowych gwarancji ich praw i usunięcie ich z terenów użytkowanych od pokoleń" - czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Łagiewniki" w Łodzi.

czytaj więcej

"W pracach nad nową ustawą brali również udział przedstawiciele ZMP" - 06.06.2014

"Sam Pan Grobelny wyrażał swoje poparcie dla działkowców i idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Teraz, gdy nadszedł czas wprowadzania w życie nowych przepisów dotyczących działek, ogrodów i działkowców Pan Grobelny zgłasza zastrzeżenia" - czytamy w liście działkowca Henryka Sienkiewicza w liście do Prezydenta RP.

czytaj więcej

"Nie godzimy się na traktowanie działkowców jako"dzikich" użytkowników ziemi" - 06.06.2014

"Tereny pod ogrody były oddawane działkowcom, a nie przejmowane siłą czy podstępem. Oskarżanie nas o dysponowanie nie swoją własnością jest krzywdzące. Działkowcy dostawali od władz do zagospodarowania nieużytki, które często wymagały wielkich nakładów pracy i środków finansowych, aby doprowadzić je do stanu obecnego" - czytamy w stanowisku ROD "Relaks" w Ełku.

czytaj więcej

"Czy dla ZMP naprawdę liczą się tylko grunty a nie ludzie?" - 06.06.2014

"Apeluję do Pana o wycofanie wniosku złożonego do Prezydenta, w którym podważono zgodność zapisów nowej ustawy o ROD z Konstytucją RP - pisze w liście do Prezesa Związku Miast Polskich Danuta Różańska z Mrągowa.

czytaj więcej

"Trudno uwierzyć, że samorządowcy zapomnieli komu służą ogrody działkowe" - 03.06.2014

"Skąd ta pazerność i dążenie za wszelką cenę do wzbogacenia budżetów miast kosztem ludzi najbiedniejszych? Dobre gospodarowanie zapobiegnie załamywaniu się budżetów miast. Pragniemy uprawiać nasze działki w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, a to może zapewnić nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych" - piszą działkowcy z ROD "Słoneczny" w Limanowej w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej

Działkowcy zwracają się do Prezydenta o odrzucenie wniosku ZMP - 30.05.2014

"Prosimy o wsparcie naszych działań i oddalenie wniosku Związku Miast Polskich w sprawie skierowania ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego" - piszą w liście do Bronisława Komorowskiego członkowie OZ PZD w Koszalinie.

czytaj więcej

OZ PZD we Wrocławiu docenia zaangażowanie rodzinnych ogrodów działkowych w obronę ustawy o ROD - 30.05.2014

"Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża podziękowanie i wdzięczność działkowcom i zarządom rodzinnych ogrodów działkowych za podjętą walkę w obronie ustawy o ROD i zwraca się o jej nieustanne kontynuowanie aż do zaprzestania przez Związek Miast Polskich wrogich działań wobec terenów rodzinnych ogrodów działkowych" - czytamy w uchwale.

czytaj więcej

"Mówimy stanowczo nie takim pomysłom" - 30.05.2014

"Zapisów naszej  ustawy będziemy bronić na wszystkie możliwe sposoby. Przykłady takiej postawy prezentowaliśmy w przeszłości – i jesteśmy zdeterminowani czynić tak dalej bo działkowcy zasłużyli na przyjazne nam zapisy prawne. Zapisy, które – mamy nadzieję - pozwolą spokojnie żyć, pracować i wypoczywać na naszych ukochanych działkach" - czytamy w stanowisku OZ Podlaskiego PZD.

czytaj więcej

Starosta Olecki wyraża swoje poparcie dla działkowców i nowej ustawy o ROD - 29.05.2014

Starosta Olecki Andrzej Kisiel popiera stanowisko działkowców wobec nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o czym informuje w liście skierowanym do ROD „Ruczaj” w Olecku.

czytaj więcej

Działkowcy sprzeciwiają się wnioskowi ZMP - 29.05.2014

„Uważamy, że przedmiotowy wniosek ingeruje w interesy działkowców, a jego uwzględnienie odbierze przyznane nam prawa i przywileje zagwarantowane w Ustawie o ROD i dlatego protestujemy przeciw kolejnym próbom pozbawieniu działkowców ich praw!” – piszą działkowcy z ROD „Pod Skałką” w Nowej Rudzie.

czytaj więcej

„Co ZMP przeszkadza w nowej ustawie?” - 28.05.2014

„Jesteśmy przekonani, że to samo, co w poprzedniej: brak możliwości swobodnego dostępu do zrekultywowanych wysiłkiem działkowiczów terenów na potrzeby deweloperów, niechęć do wypłaty odszkodowań za nasadzenie i naniesienia czyli za nasz pot i znój” – piszą w liście do Prezydenta działkowcy z ROD „Słoneczny Ogród” w Łodzi.

czytaj więcej

„Ludzie chcą ogrodów, bo to często jedyne miejsce, gdzie mają swój kawałek przestrzeni” - 28.05.2014

„Wierzymy, że zrzeszeni w Związku Miast Polskich, którzy popierają to wystąpienie, jeszcze raz przeanalizują swoje stanowisko i wezmą pod uwagę setki słanych do nich od działkowców listów. Wierzymy, że włodarze miast dbają przede wszystkim o dobro swoich mieszkańców, i dadzą temu wyraz wsłuchując się w ich potrzeby” – piszą uczestnicy walnego zebrania ROD „Barbara” w Jędrzejowie.

czytaj więcej

„Nie można odebrać ludziom miejsc do wypoczynku i spotkań różnych pokoleń” - 27.05.2014

„Zwracamy się z gorącym apelem do Kierownictwa Związku Miast Polskich, aby przestali niepokoić społeczeństwo i pozwolili spokojnie użytkować działki. Dla dobra następnych pokoleń, nie można doprowadzić do likwidowania ogrodów i rozkradania majątku użytkowników” – piszą uczestnicy XIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” w liście do ZMP.

czytaj więcej

Działkowcy zwracają się do Prezydenta o odrzucenie wniosku ZMP - 27.05.2014

„My działkowcy obecni na walnym zebraniu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Związku Miast Polskich sygnowanym przez Ryszarda Grobelnego, uznajemy fakt skierowania tego stanowiska do Prezydenta RP z prośbą o skierowanie nowej ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego jako działanie nieuzasadnione i szkodliwe dla wszystkich działkowców w naszym kraju” – czytamy w stanowisku działkowców z ROD ”Siekierki II” w Warszawie.

czytaj więcej

"Chcemy, aby pozostawiono w spokoju naszą ustawę" - 27.05.2014

„Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Potok" w Kudowie Zdroju wnosi o odrzucenie proponowanych przez Prezesa Związku Miast Polskich rozwiązań prawnych” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Copyright © 2016 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio