Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pismo Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD „Chemik” w Żorach do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 04.05.2018

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam przypuszczać, że firmy deweloperskie bez przeszkód będą mogły działkowców rugować z terenów przez nich użytkowanych. ROD to tereny zielone, które stanowią zielone płuca dla naszych miast. Nie można dopuścić do tego by zielone ostoje znikły z miast na rzecz budownictwa mieszkaniowego i inwestycji im towarzyszących.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Krokus” w Grudziądzu w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 04.05.2018

Tereny naszych ogrodów są oazami zieleni utrzymywanymi przez działkowców, umożliwiającymi szerokim grupom społecznym prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia. To, co proponuje ustawodawca budzi nasz wielki niepokój, sprawia, że po raz kolejny czujemy zagrożenie dla istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek przez nas użytkowanych. 

czytaj więcej

Kolegia Prezesów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie - 02.05.2018

W dniu 13 marca 2018 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie podjęto 8 uchwał o powołaniu Kolegiów Prezesów na terenie naszego Okręgu. Powołano Kolegia Prezesów w: Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze, Krakowie na terenie dzielnicy Krowodrza, Skawinie, Gorlicach, Oświęcimiu, Mogilanach, Tarnowie, Brzesku – Bochni. Począwszy od dnia 6 kwietnia 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku Prezes OZM PZD w Krakowie Ewa Błachut poprowadziła pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów, przy udziale radcy prawnego OZM PZD w Krakowie.

czytaj więcej

List działkowca z Ostrołęki w sprawie artykułu pt. ,,Wyrzucają ludzi z ogrodów” opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej. - 02.05.2018

Jestem oburzony tym co znalazłem w tym obrazie, bo prezentowany tam wizerunek rodzinnych ogrodów działkowych nijak się ma do rzeczywistości, a poprzez dramatycznie podniesioną skalę pokazanego zjawiska podważa wizerunek Polskiego Związku Działkowców, jako użytkownika terenów, na których działają te ogrody

czytaj więcej

Prezesi trzech śremskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych u Burmistrza - 02.05.2018

W piątek 27 kwietnia 2018 roku prezesi trzech śremskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych spotkali się  z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim w siedzibie Gminy Śrem w celu podpisania umowy dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w ogrodach działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Na Wzgórzu” w Działoszycach w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 02.05.2018

Propozycja, żeby realizacja inwestycji mieszkaniowych nie musiała być zgodna z zatwierdzonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz dopuszczenie możliwości podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących realizacji zamierzonych inwestycji budowlanych jedynie przez burmistrzów lub prezydentów miast , sprawia, że naszym zdaniem w niedalekiej przyszłości pojawi się realne zagrożenie dla istnienia i możliwości rozwoju ROD w Polsce przejawiające się w masowej likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych pod budownictwo mieszkaniowe.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Wojciech” w Krośnie w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 02.05.2018

Zaproponowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy- w swych założeniach bardzo potrzebny- w praktyce może tylko w niewielkim stopniu dotyczyć budowy mieszkań dla młodych małżeństw i osób, których nie stać na domy jednorodzinne. Niejasne zapisy tego projektu wskazują, że firmy deweloperskie najwięcej na nim skorzystają.  

czytaj więcej

List otwarty członków ROD „Transportowiec” w Grudziądzu zgromadzonych na walnym zebraniu, w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej. - 02.05.2018

Szanujący się dziennikarz nie powinien brać udziału w kampanii przeciwko organizacji społecznej działającej na rzecz społeczności lokalnej. Działania pana Wójcika uważamy, za odbiegające od rzetelności i obiektywizmu, jakimi powinien kierować się dziennikarz i wydawca. Uważamy, że doszło do jawnego ataku na dobre imię Związku i struktur PZD. Domagamy się w pełni obiektywnego pokazywania dorobku i działalności całego naszego Związku.

czytaj więcej

Nie bójmy się padalców ! - 02.05.2018

Nie tylko dzieci mają radość z okrywania ciekawych zwierzątek czy roślin na działce. Dorośli również cieszą się z niektórych ogrodowych mieszkańców. U nas od ubiegłego roku zamieszkuje padalec i bardzo nas to cieszy. Staramy się go nie przepłoszyć, by został u nas jak najdłużej, a może żyć około 30 lat! Padalec ze względu na brak odnóży często jest mylony z wężem lub żmiją, tymczasem to beznoga jaszczurka. Od węży odróżnia go obecność powiek i otwory uszne, nie jest jadowity.

czytaj więcej

Pismo członków Delegatury Rejonowej w Rudzie Śl. do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 02.05.2018

W naszym przekonaniu projekt ustawy w takim kształcie narusza dobro działkowców, stanowi poważne zagrożenie dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Żądamy zatem przekazani projektu ustawy do szerokich konsultacji społecznych wraz z udziałem środowiska działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. Maciejowice w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 02.05.2018

Projekt proponowanej specustawy mieszkaniowej zawiera znaczne odstępstwa od zasady powiązania realizacji inwestycji mieszkaniowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co w konsekwencji umożliwiłoby deweloperom budowę mieszkań na terenach do tej pory dla nich niedostępnych. Idąc dalej w tej niezdrowej logice, proponowane zapisy nie zabezpieczają Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców przed skutkami szkód zaistniałych w wyniku planowanych inwestycji, gdyż nie są oni uznani za stronę w postępowaniu odszkodowawczym.

czytaj więcej

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych - 30.04.2018

W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem, w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych. Powołując się na Statut PZD (§ 60), który wskazuje na „wyłożenie” jako  jedyną możliwość zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi (sprawozdaniem z działalności zarządu ROD, sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności komisji rewizyjnej), Krajowy Zarząd PZD uznał, że zainteresowany członek w ramach ww. uprawnienia ma prawo przejrzeć dokumenty osobiście i „na miejscu”, ewentualnie sporządzić z nich notatki. 

czytaj więcej

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych - 30.04.2018

W związku z rozwijającym się rynkiem kart płatniczych, które coraz częściej proponowane są przy zakładaniu lub zmianie konta bankowego członkom organów PZD (w szczególności zarządom ROD), w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych. Po analizie przepisów prawnych obowiązujących w PZD, w szczególności w zakresie dwuosobowej reprezentacji organów PZD, jak również licznych zagrożeń związanych z korzystaniem z kart płatniczych, Krajowy Zarząd PZD stanął na stanowisku, że dokonywanie płatności w Polskim Związku Działkowców może odbywać się za pośrednictwem elektronicznych produktów bankowych (elektronicznych kont bankowych i przelewów on-line), ale z wyłączeniem możliwości korzystania z kart płatniczych.

czytaj więcej

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 30.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt. Wiodącym tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo w ROD. Narastająca ilość zjawisk zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ich majątkowi w ogrodach w całym kraju pokazały jak ważna i aktualna jest to kwestia.

czytaj więcej

Wsparcie władz Miasta Piły dla pilskich działkowców - 30.04.2018

Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła przyjęli radni Rady Miasta Piły na ostatniej LII Sesji, która odbyła się 24 kwietnia br.

czytaj więcej

„Metody zabezpieczenia mienia. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, w tym przyjaznych dla osób starszych” – szkolenie dla działkowców ROD „Złote Piaski” w Siedlcach. - 30.04.2018

Podczas oczekiwania na drugi termin odbycia Walnego Zebrania  Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Złote Piaski” w  Siedlcach uczestniczyli w szkoleniu medialnym prowadzonym przez  przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Tematem szkolenia  było „Metody zabezpieczenia mienia. Kształtowanie bezpiecznych  przestrzeni, w tym przyjaznych dla osób starszych”. Policjanci zachęcali  także do korzystania z aplikacji mobilnej MOJA KOMENDA, która umożliwia  bezpośredni kontakt z najbliższą jednostką Policji.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 30.04.2018

Niepokoi nas fakt, że projekt nie liczy się z miejscowymi  planami zagospodarowania przestrzennego, a decydujący głos ma należeć do władz samorządowych pomijając interesy działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych. Znaczy to, że nasze ogrody mogą stać się łupem dla deweloperów nie tylko na inwestycje wielorodzinne , ale i na zabudowę jednorodzinną gdyż znajdują się często w atrakcyjnych miejscach miasta.

czytaj więcej

Szkolenie wyjazdowe instruktorów z Opolszczyzny w Samotworze. - 30.04.2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Stacji Badawczo – Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w miejscowości Samotwór odbyło się szkolenie nt. „Różnorodność drzew i krzewów owocowych –  cięcie, pielęgnacja, modernizacja”. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby – instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD (wszystkich szczebli), członkowie zarządów ROD niemalże z każdego rejonu Opolszczyzny.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 30.04.2018

Reprezentujemy 100 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny. A równocześnie reprezentujemy organizację użyteczności publicznej. Tymczasem projekt specustawy mieszkaniowej zezwala, aby z niej skorzystać mogły nie tylko firmy, które budują wielorodzinne budynki, ale również deweloperzy, którzy wznoszą domy jednorodzinne. Kosztem biedniejszej części społeczeństwa ma tworzyć się część bogatsza. Czy na tym polega sprawiedliwość społeczna?

czytaj więcej

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Prefabet” w Kolbuszowej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 30.04.2018

Uważamy, ze przygotowany projekt ustawy jest kolejnym przejawem walki z działkowcami i ogrodami działkowymi. Ewentualne uchwalenie następnej specustawy, tym razem mieszkaniowej, nie tylko wprowadzi chaos w zagospodarowaniu przestrzennym miast i gmin, ale usankcjonuje możliwość budowy osiedli mieszkaniowych również na trenach ogrodów działkowych.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706>

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio