Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Podziękowania działkowców z Nowej Soli dla Prezesa PZD - 23.01.2014

Do KR PZD nadal napływają listy z podziękowaniami dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pracowników Krajowej Rady. Działkowcy wyrażają swoją wdzięczność za owocną walkę w obronie ogrodów, jednocześnie życząc "aby ten rok był wolny od wszystkich trosk, abyśmy mogli wreszcie odpocząć od tej nagonki naszych posłów" - czytamy w liście działkowców z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli.

czytaj więcej

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu do Prezesa Związku Miast Polskich - 22.01.2014

„Panie Prezydencie, Oczekujemy wyjaśnienia zaistniałej sytuacji tym bardziej, że od różnych samorządów miast należących do Związku Miast Polskich płyną sygnały, że wniosek nie był konsultowany ani omawiany z nimi i jest dla nich absolutnym zaskoczeniem. Pytamy więc, kto jest rzeczywistym autorem wniosku i czy odzwierciedla on stanowisko całego Związku, czy tylko niektórych jego przedstawicieli?” – czytamy w liście.

czytaj więcej

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane.

czytaj więcej

"Dziennik Trybuna": Działkowcy mają nową ustawę - 22.01.2014

„Po 18 miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę działkowcy doczekali się dnia, w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 19 stycznia, zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli, ogrodów nie dotknie rewolucja” – czytamy w „Dzienniku Trybuna”.

czytaj więcej

"Z wielką radością przyjeliśmy nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych" - 22.01.2014

"Ustawa ta oparta została na obywatelskim projekcie, który zabezpiecza nasze prawa, równocześnie uwzględnia zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania prawne" - pisze Zarząd ROD "Zakole Wisły" w Krakowie w liście do Prezydenta. 

czytaj więcej

Stanowisko władz samorządowych Gmin powiatu kłodzkiego, będących członkami Związku Miast Polskich, ws. ustawy o ogrodach działkowych - 21.01.2014

„W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013r. skierowanym do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku, stanowisko odmienne od zawartego w wystąpieniu” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Wyrażamy niezadowolenie z tak pojmowanej solidarności i braku konsekwencji w swoim postępowaniu” - 21.01.2014

„Mamy nadzieję, że od stanowiska Pana Prezesa odetną się przedstawiciele miast z naszego rejonu siedleckiego. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z władzami miast - Mińska Mazowieckiego, Węgrowa, Łosic, Sokołowa Podlaskiego i Siedlec” – czytamy w liście członków Delegatury Rejonowej w Siedlcach skierowanym do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

"Apelujemy do Związku Miast Polskich o szczegółową analizę aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD" - 21.01.2014

"My Działkowcy z Płocka jesteśmy oburzeni poczynaniami Związku Miast Polskich czytając list skierowany przez Prezesa ZMP do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. Stanowisko ZMP rozpatrywane przez Sejm RP ,Senat RP oraz Prezydenta RP nie znalazło akceptacji z uzasadnionych przyczyn: "Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce są Dobrem Narodowym, bo wiąże się z nimi tradycja i historia. Naszym obowiązkiem jest dbać o dziedzictwo naszych ojców, dziadów i pradziadów" - czytamy w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

„Uwagi i zastrzeżenia Pan Grobelny powinien był wnosić wtedy, kiedy Sejm i Senat pracowały nad ustawą” - 21.01.2014

„Uważamy, że procedowano dość długo nad nią, zasięgnięto opinii znawców problemu, na podstawie czego Sejm i Senat RP przyjęły ustalenia, które zawarte zostały w ustawie. W związku z powyższym prosimy Pana Prezydenta o podtrzymanie w mocy swojego podpisu pod ustawą i nie kierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście ROD „Obrońca” we Wrocławiu skierowanym do Prezydenta.

czytaj więcej

„Dzisiaj gdy mamy nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, nie godzi się podnosić głosu, że jej przepisy są niekonstytucyjne” - 21.01.2014

„W procesie legislacyjnym ustawa przeszła przez kolejne sita i jeżeli wolą Parlamentu było tak postanowić, to podważanie tak uchwalonego prawa może leżeć w interesie tylko pewnych grup nacisku, dla których jest niewygodna” – pisze Marian Cichocki ze Szczecina w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Wartość gruntów jest jednak zbyt duża - 21.01.2014

"Jak to się stało, że ogrody działkowe stały się aż tak absorbującym tematem dla wielu środowisk na przestrzeni minionych ponad dwudziestu lat? Co takiego jest w ogrodnictwie działkowym, iż wzbudza tak daleko idące zainteresowanie?" pyta w swoim tekście J. Stańczyk z OZ Świętokrzyskiego (czytaj więcej).

czytaj więcej

OZ PZD w Kaliszu apeluje do Prezesa Związku Miast Polskich o zaprzestanie dalszych działań przeciwko nowej ustawie o ogrodach działkowych - 21.01.2014

„Jesteśmy oburzeni, że Pan jako Prezydent Miasta Poznania, który wielokrotnie zapewniał nas o poparciu działkowców polskich i poparciu projektu obywatelskiego ustawy w dwa dni po podpisaniu nowej ustawy przez Prezydenta RP nagle zmienił zdanie o przychylności dla działkowców i ogrodów działkowych i podważa Pan konstytucyjność nowej ustawy” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Apeluję do Pana i członków Związku o zaniechanie szkodliwej dla działkowców, dla Waszych miast praktyki” - 21.01.2014

"Zakończenie wielomiesięcznej, pełnej nerwowości spowodowanej nieodpowiedzialnymi zachowaniami i obietnicami niemożliwymi do spełnienia składanymi przez posłów PO i SP walki o ustawę odnoszącą się do uporządkowania komfortu życia i bycia działkowcem w Polsce, jak widać z zachowania Pana i Pana Kolegów nie może się stać faktem" - pisze Grzegorz Oracz z Ostrołęki w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.01.2014

Pełnia zimy, przyroda w uśpieniu, a ogrody okryte białym puchem często urzekają swoim wyglądem. Również w lutym warto odwiedzać działkę i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Niektóre rośliny nawet w tym okresie wciąż wymagają naszej uwagi, nie zapominajmy też o dokarmianiu ptaków! W najnowszym, lutowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie.

czytaj więcej

„Ostateczny kształt ustawy jest wynikiem także i uwag zgłoszonych przez Związek Miast Polskich” - 20.01.2014

„Uważamy, że skoro obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych został przyjęty przez Sejm RP i Senat RP niemal jednogłośnie oraz podpisany został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to nie ma w nim żadnych zapisów, które w jakikolwiek sposób krzywdziłyby samorządy terytorialne, nie chroniąc konstytucyjnej własności gminnej czy Skarbu Państwa” – czytamy w liście OZ PZD w Kielcach do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy pisze do Burmistrza Nakła - 20.01.2014

„W imieniu trzydziestoczterotysięcznej rzeszy użytkowników działek ROD w okręgu bydgoskim apelujemy do Pana Burmistrza o odważne zweryfikowanie wystąpienia Przewodniczącego ZMP p. Ryszarda Grobelnego do Prezydenta Rzeczpospolitej, poprzez wyrażenie własnego zdania w przedmiocie treści jego wystąpienia” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Ze smutkiem odbieramy treść wystąpienia Związku Miast Polskich skierowane do Prezydenta RP” - 20.01.2014

„Wystosowując wystąpienie do Szanownych Prezydentów, Burmistrzów z terenu działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, zwracamy się z gorącą prośbą, aby nie akceptowali uzasadnienia i nie podzielali opinii w stanowisku Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r. a podpisanym przez Prezesa Związku Pana Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta Poznania” – czytamy w liście OZ PZD w Legnicy.

czytaj więcej

„Nie potrafimy zrozumieć takiego braku konsekwencji” - 20.01.2014

„Nie potrafimy wyobrazić sobie jak ustawa o ROD przyjęta prawie jednogłośnie przez Sejm RP i Senat RP oraz podpisana przez Pana Prezydenta, opracowywana przede wszystkim pod kątem zgodności z Konstytucją RP i zapisami zawartymi w wyroku z 11 lipca 2012 roku musiałaby stanąć przez sędziami Trybunału Konstytucyjnego RP podobnie jak jej poprzedniczka - ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku” – czytamy w liście OZ PZD w Bydgoszczy do Prezydenta.

czytaj więcej

„Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. zamyka wieloletnią batalię o ustanowienie najwłaściwszych uregulowań prawnych” - 20.01.2014

„Jest pierwszym w historii aktem ustawodawczym, zrodzonym z projektu obywatelskiego, który został ustanowiony, a jej jednomyślna akceptacja przez wszystkie ugrupowania parlamentarne dowodzi, że została przyjęta ponad partyjnymi podziałami. Nie może więc być już traktowana jako „spuścizna epoki komunizmu" lub jako „relikt przeszłości" – pisze Jerzy Karpiński z Wrocławia.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814>

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio