Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD - 27.02.2015

To Sign A Contract 2Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 26 lutego przedstawiono wyniki działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie  art. 76 ustawy o ROD. Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym, PZD po raz kolejny podejmuje batalie w tej kwestii. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD, chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń. Z treścią komunikatu KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce Aktualności - Informacje i Komunikaty KR PZD. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych - 27.02.2015

Notebook Wih Spiral And Red Cover

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców. 

czytaj więcej

Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok - 27.02.2015

Money 5

W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok. Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD  zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. 

czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny 1/2015 - 27.02.2015

Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego w tym roku poświęcony jest przede wszystkim XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Polecamy uwadze tematy: rejestracja statutu PZD, projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan", zakończenie zebrań ustawowych i informację o działkowcach w wyborach samorządowych. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

Gorzowski ogród pod wodą - 27.02.2015

Ballpoint Pen

50 zalanych działek i 20 podtopionych – to bilans remontu jaki przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. ROD „Leśnik” został zniszczony w znacznym stopniu, starty sięgają kilkaset tysięcy złotych, a winnego brak.

czytaj więcej

Trwa budowa nowego ogrodu w Toruniu - 27.02.2015

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców jest w trakcie budowy nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, będącego ogrodem odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu. Nowopowstający ogród nosi nazwę „Pod Sosnami”, jest to co prawda nazwa tymczasowa ale wszystko wskazuje na to, że taka pozostanie na stałe, gdyż przyjęła się już wśród działkowców, którzy podpisali umowy na użytkowanie działek. Na 99 działek, które są już wytyczone, ponad 70% ma przypisanych swoich użytkowników.

czytaj więcej

Kolejna decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD na Śląsku - 27.02.2015

OZ Śląski PZD cały czas prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. OZ otrzymał kolejną decyzję w sprawie stwierdzania prawa użytkowania dla gruntów ROD "1 Maja" w Łaziskach Górnych. Do tej pory wystosował on 225 wniosków w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania do gruntów ROD, które obejmują swoim zakresem ponad 1380 ha powierzchni ogrodów.


czytaj więcej

Narad prezesów zarządów warszawskich ROD - 27.02.2015

20150225_104857_resized23 i 25 lutego br. w ośrodku szkoleniowym OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyły się narady prezesów zarządów stołecznych ROD. Spotkania poświęcone bieżącym problemom Związku oraz Okręgu, w tym organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach.

czytaj więcej

"Tereny pod warszawskie ogrody nie były zajęte samowolnie i bezpodstawnie" - 27.02.2015

"Nieprawidłowości i uchybienia urzędników państwowych w procedurze uwłaszczania w tym czasie oraz sposób przekazywania gruntów na urządzenie ogrodów działkowych zrodził teraz pretensje i roszczenia byłych właścicieli terenów, na których obecnie istnieją ogrody działkowe. Działkowcy zrzeszeni w ROD nie przyczynili się do zaistniałej sytuacji, ale to ich będą dotyczyły skutki tych wcześniejszych błędów i nieprawidłowości. Ogrody działkowe tam już są i działają w sposób zorganizowany. Korzystniej dla miasta i społeczeństwa byłoby utrzymać je jako tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe w zabetonowanym mieście, szanując trud i wysiłek oraz nakład finansowy w zagospodarowanie tych rejonów" - piszą działkowcy z ROD 'Relaks' w Radomiu.

czytaj więcej

"Mamy świadomość jak ważna jest solidarność i jedność PZD" - 27.02.2015

"Uważamy, że źle się stało, że przed laty pogwałcono prawa własności i wyrzucono ludzi z ich prawowicie zajmowanych terenów. Na tych terenach zbudowano ogrody działkowe i wprowadzono tam działkowców. Wydarzy się następne nieszczęście jeżeli krzywda wyrządzona przed laty zostanie naprawiona krzywdą działkowców. To nie warszawscy działkowcy w tej sprawie zawinili, tylko armia urzędników, która przez szereg lat nie potrafiła uregulować spraw własnościowych w Warszawie. Jesteśmy świadomi, że PZD i użytkownicy działek w tej sprawie nie powinni uczestniczyć, powinno to zostać wyjaśnione między byłymi właścicielami i Skarbem Państwa. Niestety, jeśli w grę wchodzą wielkie pieniądze, to okazuje się, że nasz rząd jak zwykle będzie próbował pozyskać je od zwykłych obywateli" - piszą prezesi ROD z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Wschowy, Szlichtyngowej i Sławy.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie roszczeń do ROD - 26.02.2015

"Jesteśmy przeciwni koncepcji zaspokajania w naturze roszczeń do gruntów, na których położone są ogrody działkowe w Warszawie, ale również w innych miastach - jak chociażby w Grudziądzu" - piszą w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Zwiazku Działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów zarządów ROD z terenu Warszawy w sprawie ogrodów zagrożonych dekretem Bieruta - 26.02.2015

"Z całą stanowczością wyrażamy nasz sprzeciw wobec propozycji zgłaszanych przez Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które chce pozbyć się nie tylko ogrodów roszczeniowych, ale wszystkich warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st Warszawy Prezesi Zarządów ROD z terenu Warszawy. 

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Metalowiec" w Skarżysku-Kamiennej w sprawie rejestracji statutu PZD - 26.02.2015

"Treścią niniejszego stanowiska w pełni popieramy decyzję o zaskarżeniu wydanego Postanowienia pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne" - pisze Zarząd ROD "Metalowiec" w Skarżysku -Kamiennej.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich w sprawie Ustawy o ROD - 26.02.2015

"Uważamy, że Pani stosunek wobec ogrodów działkowych aktywizuje pewne wrogie ugrupowania do działań na szkodę działkowców i PZD. Przykładem jest stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców poprzez likwidację ogrodów, bez odszkodowań chce zaspokoić roszczenia spadkobierców - ludzi wywłaszczonych na podstawie dekretu Bieruta" - piszą w swoim stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady ROD z rejonu Strzelec Opolskich.

czytaj więcej

Podziękowania Prezydium OZ Podkarpackiego PZD za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych. - 26.02.2015

"Występując w imieniu podkarpackich działkowców Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD składa serdeczne podziękowania za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych".

czytaj więcej

Bądź na czasie – odwiedź Gardenię! - 25.02.2015

Gardenia to najbardziej inspirujące wiosenne targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Odbędą się one w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od czwartku do soboty (26-28 lutego). Gorąco zachęcamy zwłaszcza działkowców do odwiedzenia targów i zapoznania się z aktualnymi trendami oraz nowinkami ogrodniczymi. 

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Warszawa odpowiada na listy działkowców - 25.02.2015

"Dziesiątki listów od działkowców i struktur PZD, jakie każdego dnia trafiają na biurko Prezydent Warszawy, zarówno w sprawie niepokojących doniesień o inicjatywie legislacyjnej stowarzyszenia „dekretowiec", które proponuje likwidację wszystkich warszawskich ogrodów, jak i wciąż nierozwiązanych problemów związanych z dekretem Bieruta oraz regulacją stanu prawnego gruntów ROD, nie pozostały bez odpowiedzi. Na zarzuty i żale działkowców oraz list Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, a zarazem Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi, Maria Młotkowska. List ten wprawił w zdumienie środowisko działkowe" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

List OZ Toruńsko - Włocławskiego do Senatorów z prośbą o pozytywne rozpatrzenie ustawy "Stop Rozbiórkom Altan" - 25.02.2015

"Z ogromną nadzieją spoglądamy na porządek posiedzenia Senatu RP w dniu 4 marca 2015 roku, w którym uwzględniono głosowanie nad zmianą ustawy Prawo budowlane. Zmiany w tej ustawie dotyczą szczegółowego zdefiniowania pojęcia altany działkowej. Ustawa ta jest niebywale wyczekiwanym przez działkowców aktem prawnym, dzięki któremu ponad 900 tysięcy użytkowników działek będzie mogło w spokoju korzystać ze swoich altan. Projekt ustawy, będący oddolną inicjatywą ustawodawczą samych działkowców, uzyskał już przychylność Sejmu RP. Pokładamy głęboką nadzieję, że również Senat RP pozytywnie ustosunkuje się do zapisów tej ustawy" - pisze OZ Toruńsko - Włocławski.

czytaj więcej

"Propozycja Zrzeszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców" - 25.02.2015

"Dekretowiec proponuje Komisji Senackiej zajmującej się reprywatyzacją przejęcie terenów użytkowanych przez działkowców warszawskich i likwidację ogrodów działkowych znajdujących się na gruntach zabranych tzw. dekretem Bieruta. Stowarzyszenie Dekretowiec proponuje zabranie tych gruntów, aby zadośćuczynić byłym właścicielom i ich sprzedaż bez odszkodowania i rekompensaty dla działkowców. Taka propozycja stowarzyszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców, tej najbiedniejszej części społeczeństwa Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Kolegium Prezesów ROD w Jarocinie.

czytaj więcej

"Z dużym niesmakiem przyjąłem fakt, że kwestionuje Pani konstytucyjność nowej ustawy o ROD" - 25.02.2015

Writing"Umożliwiono wszystkim wolność zrzeszania się, a PZD utracił miano monopolisty. Każdy ogród działkowy ma możliwość wystąpić ze struktur PZD, a to, że tylko nieliczni się na to decydują, świadczy po prostu o opłacalności takiego wyboru. Nie ma to jednak żadnego związku ze zgodnością nowej ustawy z Konstytucją RP. Dlatego też zawracam się do Pani z apelem, aby zrezygnowała Pani ze swoich zastrzeżeń co do naszej ustawy, tym samym przywracając nam stabilizację w bardzo ważnym, bo wyborczym 2015 roku, w ogrodach działkowych" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Pawlus w ROD w Toruniu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.