Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 24.01.2014

Dokładnie w niedzielę (19 stycznia 2014 r.) zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców (czytaj więcej)

czytaj więcej

Znaczenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych w Warszawie - 24.01.2014

19 stycznia 2014r. weszła w życie nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ma duże znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy. To właśnie w Warszawie najwięcej ROD, spośród znajdujących się na terenie Mazowsza, ma nieuregulowany stan prawny tj. w stosunku tylko do jednego ROD PZD przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a ponad 98% ogrodów nie jest ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy – (czytaj więcej)

czytaj więcej

"Nie dajmy się omamić przez ludzi, którzy prawo mają za nic!" - 24.01.2014

„Wszystkie pojedyncze przypadki Krosna, Olsztyna, Swarzędza, Wałbrzycha, Bydgoszczy, Pyrzyc, Międzyzdrojów itd. to pojedyncze ogniwa zapalne, a ich „liderzy " są ludźmi naruszającymi prawo. To nic „ucisk i niewola" jaką głoszą hasła tych pseudo działaczy, ale próba wyegzekwowania prawa w przypadku samowoli budowlanej, zamieszkiwania, naruszenia przepisów finansowych przez byłych członków PZD funkcjonujących kiedyś w organach pochodzących z wyboru, jest głównym zalążkiem odwetu” – piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

„Najwyższy czas aby brać pod uwagę głosy tysięcy obywateli” - 24.01.2014

„Niestety, jako samorządowi włodarze zrzeszeni w Związku Miast Polskich pod Pana przewodnictwem, szczególnie wywodzący się z większych aglomeracji miejskich uważacie, że ogrody działkowe przeszkadzają w rozwoju miast, a ich tereny należy zamienić na betony, asfalty i nie zawsze potrzebne w tym miejscu budowle” – czytamy w liście ROD „Przylesie” w Sulechowie do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Komentarz działkowiczki do artykułu "Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" - 24.01.2014

W poniedziałkowym numerze „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt.: ”Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie”. W artykule poruszono kwestię wejścia w życie nowej ustawy o ROD a także temat skierowania do Prezydenta RP przez Związek Miast Polskich stanowiska, w którym stwierdza niekonstytucyjność niektórych zapisów nowej ustawy. Głos w sprawie artykułu postanowiła zabrać Patrycja Zielińska z Wałbrzycha.

czytaj więcej

„My już mamy dość tej „wojenki” o ogrody” - 24.01.2014

„Jesteśmy usatysfakcjonowani przepisami ustawy, które udało się przyjąć przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie. Nie może być tutaj mowy o zbiorowej pomyłce. Znajdują się jednak ludzie, którym to prawo się nie podoba. Próbują szukać drogi zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – piszą działkowcy ze Szczecina w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego PZD z Włodarzami Miasta Kielce - 23.01.2014

W dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z władzami Kielc. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta - Pan Wojciech Lubawski, Wiceprezydent Miasta - Pan Czesław Gruszewski oraz Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Pan Artur Hajdorowicz. Przedmiotem niniejszego spotkania był fakt wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. i znaczenie tychże zapisów zarówno dla ogrodów jak i samorządów terytorialnych. Poruszono również kwestię listu ZMP skierowanego do Prezydenta RP.

czytaj więcej

„Wysoce niepokoi fakt skierowania przez Związek Miast Polskich listu do Pana Prezydenta zarzucającego niekonstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej” - 23.01.2014

„Związek Miast Polskich, w swoim zaślepieniu, nie dostrzega wszechstronnych korzyści z tytułu posiadania przez obywateli ogródków w rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza przez tę biedniejszą i starszą część społeczności miejskiej” – piszą przedstawiciele działkowców z ROD „Pod Borem” w Prądocinie w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

"Kto wpłynął na zmianę pańskiego zdania?" - 23.01.2014

"Pamiętam jak opowiadał Pan o doskonałej współpracy z przedstawicielami działkowców ze struktur okręgowych w sprawach zagospodarowywania terenów miejskich. Nie widział Pan wówczas żadnych problemów gdy zachodziła konieczność likwidacji ogrodu pod ważne cele społeczne" - pisze Irena Zaremba ze Szczecina w liście do Ryszarda Grobelnego .

czytaj więcej

Podziękowania działkowców z Nowej Soli dla Prezesa PZD - 23.01.2014

Do KR PZD nadal napływają listy z podziękowaniami dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pracowników Krajowej Rady. Działkowcy wyrażają swoją wdzięczność za owocną walkę w obronie ogrodów, jednocześnie życząc "aby ten rok był wolny od wszystkich trosk, abyśmy mogli wreszcie odpocząć od tej nagonki naszych posłów" - czytamy w liście działkowców z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli.

czytaj więcej

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu do Prezesa Związku Miast Polskich - 22.01.2014

„Panie Prezydencie, Oczekujemy wyjaśnienia zaistniałej sytuacji tym bardziej, że od różnych samorządów miast należących do Związku Miast Polskich płyną sygnały, że wniosek nie był konsultowany ani omawiany z nimi i jest dla nich absolutnym zaskoczeniem. Pytamy więc, kto jest rzeczywistym autorem wniosku i czy odzwierciedla on stanowisko całego Związku, czy tylko niektórych jego przedstawicieli?” – czytamy w liście.

czytaj więcej

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane.

czytaj więcej

"Dziennik Trybuna": Działkowcy mają nową ustawę - 22.01.2014

„Po 18 miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę działkowcy doczekali się dnia, w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 19 stycznia, zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli, ogrodów nie dotknie rewolucja” – czytamy w „Dzienniku Trybuna”.

czytaj więcej

"Z wielką radością przyjeliśmy nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych" - 22.01.2014

"Ustawa ta oparta została na obywatelskim projekcie, który zabezpiecza nasze prawa, równocześnie uwzględnia zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania prawne" - pisze Zarząd ROD "Zakole Wisły" w Krakowie w liście do Prezydenta. 

czytaj więcej

Stanowisko władz samorządowych Gmin powiatu kłodzkiego, będących członkami Związku Miast Polskich, ws. ustawy o ogrodach działkowych - 21.01.2014

„W związku z wystąpieniem z dnia 20 grudnia 2013r. skierowanym do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych chcielibyśmy przekazać, jako członkowie Związku, stanowisko odmienne od zawartego w wystąpieniu” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Wyrażamy niezadowolenie z tak pojmowanej solidarności i braku konsekwencji w swoim postępowaniu” - 21.01.2014

„Mamy nadzieję, że od stanowiska Pana Prezesa odetną się przedstawiciele miast z naszego rejonu siedleckiego. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z władzami miast - Mińska Mazowieckiego, Węgrowa, Łosic, Sokołowa Podlaskiego i Siedlec” – czytamy w liście członków Delegatury Rejonowej w Siedlcach skierowanym do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

"Apelujemy do Związku Miast Polskich o szczegółową analizę aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD" - 21.01.2014

"My Działkowcy z Płocka jesteśmy oburzeni poczynaniami Związku Miast Polskich czytając list skierowany przez Prezesa ZMP do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. Stanowisko ZMP rozpatrywane przez Sejm RP ,Senat RP oraz Prezydenta RP nie znalazło akceptacji z uzasadnionych przyczyn: "Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce są Dobrem Narodowym, bo wiąże się z nimi tradycja i historia. Naszym obowiązkiem jest dbać o dziedzictwo naszych ojców, dziadów i pradziadów" - czytamy w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

„Uwagi i zastrzeżenia Pan Grobelny powinien był wnosić wtedy, kiedy Sejm i Senat pracowały nad ustawą” - 21.01.2014

„Uważamy, że procedowano dość długo nad nią, zasięgnięto opinii znawców problemu, na podstawie czego Sejm i Senat RP przyjęły ustalenia, które zawarte zostały w ustawie. W związku z powyższym prosimy Pana Prezydenta o podtrzymanie w mocy swojego podpisu pod ustawą i nie kierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście ROD „Obrońca” we Wrocławiu skierowanym do Prezydenta.

czytaj więcej

„Dzisiaj gdy mamy nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, nie godzi się podnosić głosu, że jej przepisy są niekonstytucyjne” - 21.01.2014

„W procesie legislacyjnym ustawa przeszła przez kolejne sita i jeżeli wolą Parlamentu było tak postanowić, to podważanie tak uchwalonego prawa może leżeć w interesie tylko pewnych grup nacisku, dla których jest niewygodna” – pisze Marian Cichocki ze Szczecina w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756>

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio