Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Propozycja Zrzeszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców" - 25.02.2015

"Dekretowiec proponuje Komisji Senackiej zajmującej się reprywatyzacją przejęcie terenów użytkowanych przez działkowców warszawskich i likwidację ogrodów działkowych znajdujących się na gruntach zabranych tzw. dekretem Bieruta. Stowarzyszenie Dekretowiec proponuje zabranie tych gruntów, aby zadośćuczynić byłym właścicielom i ich sprzedaż bez odszkodowania i rekompensaty dla działkowców. Taka propozycja stowarzyszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców, tej najbiedniejszej części społeczeństwa Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Kolegium Prezesów ROD w Jarocinie.

czytaj więcej

"Z dużym niesmakiem przyjąłem fakt, że kwestionuje Pani konstytucyjność nowej ustawy o ROD" - 25.02.2015

Writing"Umożliwiono wszystkim wolność zrzeszania się, a PZD utracił miano monopolisty. Każdy ogród działkowy ma możliwość wystąpić ze struktur PZD, a to, że tylko nieliczni się na to decydują, świadczy po prostu o opłacalności takiego wyboru. Nie ma to jednak żadnego związku ze zgodnością nowej ustawy z Konstytucją RP. Dlatego też zawracam się do Pani z apelem, aby zrezygnowała Pani ze swoich zastrzeżeń co do naszej ustawy, tym samym przywracając nam stabilizację w bardzo ważnym, bo wyborczym 2015 roku, w ogrodach działkowych" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Pawlus w ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Działkowcy z Gryfina dziękują parlamentarzystom za uchwalenie ustawy o altanach - 25.02.2015

"Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie w imieniu naszych członków - 1826 osoby, przekazuje na Pana ręce podziękowania za uchwalony bardzo ważny dla wszystkich działkowców naszego kraju akt prawny jakim jest obywatelski projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Z wielkim entuzjazmem działkowcy przyjęli wiadomość, że projekt obywatelski ustawy "Stop Rozbiórkom Altan" został przyjęty przez Sejm RP niemal jednogłośnie. Uważamy, ze postawa Parlamentarzystów Sejmu RP uchwalających ten akt prawny zasługuje na wielki szacunek i uznanie działkowców".

czytaj więcej

Spotkanie OZ Toruńsko - Włocławskiego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim i Prezydentem Grudziądza w sprawie ogrodów zagrożonych roszczeniami - 24.02.2015

W dniu 20 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskim w sprawie gruntów należących do Piotra Kulerskiego, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „im. Mikołaja Kopernika” oraz „Zacisze” w Grudziądzu. W spotkaniu wzięła udział Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko – Pomorski i Robert Malinowski - Prezydent Grudziądza.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD za włożony wysiłek w przygotowanie ustawy - 24.02.2015

Typewriter"Kolejny raz za sprawą Pańskiego osobistego zaangażowania, konsekwencji i determinacji oraz fachowości współpracujących z Panem członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, my działkowcy mamy dziś uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z wpisaną do niej definicją altany działkowej. Mamy świadomość tego, że przed ustawą głosowanie w Senacie RP oraz podpis Prezydenta, lecz żywimy nadzieję, że co najgorsze w tej sprawie już za nami. Dlatego pozwoli Pan, że już dziś za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie zapisów obywatelskiego projektu ustawy oraz przeprowadzenie jej przez ścieżkę legislacyjną złożymy Panu podziękowanie oraz na Pana ręce podziękowania dla wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej" - piszą działkowcy z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

OZ Podlaski w sprawie fałszowania wizerunku medialnego PZD - 24.02.2015

Coffe Book Session"Jak Pan wyobraża sobie torpedowanie przez Związek prób usamodzielnienia się poszczególnych ogrodów, bo my tego nie rozumiemy. Jeśli utrudnieniem w wyodrębnieniu są wymogi organizacyjne i proceduralne, to tak niestety musi pozostać. Związek jest stroną, która przekazuje nowemu stowarzyszeniu ogrodowemu majątek wypracowany przez wiele pokoleń, musi troszczyć się o jego dalsze pomnażanie przez użytkowników. PZD to organizacja społeczna utworzona przez samych działkowców i działająca w ich interesie, której nie można zarzucić działania na szkodę działkowców, a w Pana tytule artykułu zawarta jest przestroga przed 'monopolem'. Prosimy o inny, bardziej trafny stosunek do naszej całej organizacji, wprowadzanie atmosfery konfrontacji PZD i innych stowarzyszeń prowadzących ogrody jest szkodliwe dla działkowców" - pisze OZ Podlaski.

czytaj więcej

"Jesteśmy przeciwni likwidowaniu ogrodów działkowych" - 24.02.2015

Greetings Card"Niniejszym stanowiskiem podpisujemy się pod tymi wszystkimi głosami działkowców, którzy wypowiadają się krytycznie o zamiarze likwidowania ogrodów działkowych w Warszawie po to, aby ziemię, którą te ogrody zajmują, wykorzystać do załatwienia skutków dekretu Bieruta i zaspokoić roszczenia byłych właścicieli, ich spadkobierców, a jak przypuszczamy również takie osoby, które skuszone łatwym zarobkiem wykupiły prawa spadkowe. Taki scenariusz przygotowany przez stowarzyszenie Dekretowiec, popierany przez władze Warszawy, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów działkowych umiejscowionych w stolicy, ale przede wszystkim jest niesprawiedliwy wobec działkowców, którzy przez kilkadziesiąt lat zagospodarowali przekazane im tereny i zainwestowali w nie własne fundusze" - piszą Prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu Bobrzańskiego.

czytaj więcej

Uczestnicy narady Prezesów i Księgowych ROD z rejonu Krotoszyna w obronie warszawskich ogrodów - 24.02.2015

Notes On Wood 4"Naprawianie krzywd mieszkańcom Warszawy powstałych w wyniku dekretu Bieruta nie może być wykonywane kosztem innej grupy mieszkańców Warszawy, tej biednej części miasta, w większości emerytów i rencistów, gdyż jest to niesprawiedliwe i spowodowane zostało nie z winy działkowców warszawskich. Warszawiacy doprowadzili swoje ogrody na własny koszt i pracą swoich rąk do pięknych terenów stanowiących zielone płuca dla miasta Warszawy. Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom stowarzyszenia Dekretowiec, które proponuje przejęcie gruntów użytkowanych przez działkowców bez żadnych odszkodowań i rekompensat" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy narady Prezesów i Księgowych ROD z rejonu Krotoszyna.

czytaj więcej

"Po raz kolejny ponad losem ludzi stoi pieniądz" - 24.02.2015

Pencils"W zależności od tego na czym bardziej Pani zależy i w zależności od sytuacji, występuje Pani w sądzie raz jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami, a raz jako Prezydent miasta pozyskujący grunty naszych ogrodów. Zgłosiła Pani swe zarzuty co do statutu, który Nadzwyczajny Zjazd uchwalił 23.10.14 roku. Poddaje Pani pod wątpliwość dobór delegatów, sposób zwołania i przeprowadzenia zjazdu. Ale jest Pani w błędzie, bo PZD zawsze działa zgodnie z prawem. Proszę raz jeszcze wnikliwie przeanalizować ustawę o ogrodach działkowych" - pisze w liście do Prezydent Warszawy działkowiec z ROD 'Kabaczek' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Spotkanie OZ Toruńsko - Włocławskiego i Prezydenta Grudziądza w sprawie roszczeń spadkobierców wobec ROD - 23.02.2015

11 lutego 2015 roku, Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców spotkali się  z Prezydentem Miasta Grudziądza – p. Robertem Malinowskim, celem omówienia bieżącej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na gruntach należących do p. Piotra Kulerskiego. Sytuacja, w której znaleźli się działkowcy trzech ogrodów tj. „Kolejarz”, „Kopernik”, „Zacisze” jest bardzo poważna i skomplikowana.

czytaj więcej

List OZ Podlaskiego do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o altanach - 23.02.2015

Pencils And Pens"Panie Marszałku, prosimy o pomoc, ponieważ orzeczenie NSA postawiło pod znakiem zapytania istnienie tysięcy altan, które stały się obiektami niespełniającymi kryteriów 'definicji słownikowej' - altany. Każdy rozsądny obywatel i urzędnik państwowy także, doskonale wie, że nie ma w tym żadnej winy działkowców - właścicieli altan, którzy je zbudowali własnymi siłami według zapisów nieprecyzyjnego prawa budowlanego. Zakończenie pilnych prac legislacyjnych zależy od woli pana Marszałka, a stan w którym się znajdujemy narusza zasadę ochrony praw nabytych i podważa zaufanie obywateli do państwa prawa, w którym wszyscy chcemy spokojnie żyć, pracować i odpoczywać wśród zieleni działkowej" - pisze OZ Podlaski.

czytaj więcej

"Nie udało się PO zabrać działkowcom altan, to teraz chcą zabrać wszystko i to bez odszkodowania?" - 23.02.2015

Wooden Pencils In Line"Dlaczego Pani czepiła się naszego statutu? Dopiero co uchwalonego przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 23.10.2014 roku. Przecież wszystko było zorganizowane zgodnie z prawem, to dlaczego bezprawnie Pani twierdzi, że było inaczej? Pani działania są czysto polityczne i wskazują na to, że po raz kolejny chęć zysku stanęła ponad człowiekiem. Nie interesuje mnie dziura w budżecie stolicy, bo nie załata jej Pani zyskami ze sprzedaży gruntów pod ogrodami, bo do tego nie dojdzie" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Władysław Mroszczyk z ROD 'Podzwierzyniec' w Łańcucie.

czytaj więcej

"Pani działania odbieram jako próbę pozbycia się działkowców ze stolicy" - 23.02.2015

"Pragnę zaprotestować przeciwko postanowieniu Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy XIII Wydz. Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia br., który to odmówił rejestracji statutu dla PZD. Pani zastrzeżenia co do nieprawidłowego wyboru delegatów na Zjazd, jak i zwołania oraz prowadzenia Zjazdu, są bezpodstawne, ponieważ wszystko zostało prawidłowo wykonane zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku i ustawa o stowarzyszeniach. Nie podoba mi się, że Pani zależy na sprzedaży gruntów, i że bardziej interesują Panią zera na koncie niż los działkowców. Proszę pamiętać, że oni są wyborcami i kiedyś z tego Panią rozliczą" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Ewa Kaszuba z ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD z rejonu Ostrołęki w sprawie zagrożenia istnienia warszawskich ogrodów działkowych - 23.02.2015

Wooden Pencils And Pencil Sharper"Domagamy się, aby Warszawa, szanując prawo o rodzinnych ogrodach działkowych, traktowała ich użytkowników na równie z pretendentami podważającymi tzw. dekret Bieruta do tych terenów i zapewniła w każdym przypadku godziwe odszkodowania oraz tereny zastępcze. Obawiamy się, że praktyka polegająca na wypychaniu działkowców poza Warszawę przeniesie się do innych miast i pozbawi nas życiowego dorobku, jakim było przekształcenie nieużytków w dobrze utrzymane działki, które zapewniają relaks i wyżywienie dla licznych rodzin i emerytów, rencistów i osób słabo sytuowanych" - piszą Prezesi ROD z rejonu Ostrołęki.

czytaj więcej

"To kolejna potyczka kręgów polityczno - biznesowych z działkowcami" - 23.02.2015

"Nasze oczekiwania się spełniły. 23 października 2014 roku Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął nowy statut i od tego dnia jego zapisy nas obowiązują. Wierzyliśmy, że jego rejestracja w sądzie będzie tylko formalnością, gdyż spełniliśmy wszystkie postanowione nam warunki. Jednak Sąd Rejestrowy Miasta Stołecznego Warszawy 7 stycznia 2015 roku odmówił zarejestrowania zmian statutu PZD bez podania żadnego uzasadnienia, uznając za słuszne uwagi zgłoszone do uchwalonego statutu przez Prezydent Warszawy, co nas oburza.Domyślamy się jednak gdzie może tkwić przyczyna odmowy. Według nas jest to kolejna potyczka kręgów polityczno - biznesowych z działkowcami" - piszą działkowcy z ROD 'Tulipan' w Jędrzejowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc w sprawie rejestracji statutu PZD - 23.02.2015

Study Table"Treścią niniejszego stanowiska w pełni popieramy decyzję o zaskarżeniu wydanego postanowienia, pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne, iż procedura uchwalenia statutu w ramach samego Związku, wypełniła w całości obowiązki ustawy i jest z nią zgodna. Zależy nam na dokończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego zasad funkcjonowania ogrodów w naszym kraju. Nie po to podejmowaliśmy uchwałę o pozostaniu w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, aby teraz nie mieć możliwości swobodnego działania i uprawiania własnego poletka" - piszą działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Prawo stoi po naszej stronie i chcę żeby było przestrzegane przez wszystkich" - 23.02.2015

Office Accessorize"Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa odmówił rejestracji statutu dla naszego stowarzyszenia PZD. Jestem tym faktem niezmiernie oburzony, bo KR PZD dopilnowała wszystkich przepisów prawnych i terminów, a mimo tego sąd nam statut odrzucił. Ponieważ w kraju rejestruje się dużo innych stowarzyszeń i to bez żadnego problemu, mimo iż mają poważne uchybienia, dlatego uważam za niesprawiedliwe, że nasz statut odrzucono. Proszę się przyjrzeć działalności KRSów, bo to niepoważne, żeby referendarz sądowy jednoosobowo wydał decyzję, sugerując się tylko zarzutami Prezydent Warszawy" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Józef Śnieżek z ROD 'Nasz Gaj' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Spotkanie Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z OZ Toruńsko - Włocławskim - 20.02.2015

Spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Sejmu RP odbyło się 16 lutego 2015 roku, w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Toruniu, rozpoczęło się o godz. 12.00. Pan Wicemarszałek Sejmu - Jerzy Wenderlich przybył wraz z Dyrektorem Biura - Markiem Jopp. Na zebraniu ze strony PZD obecni byli Członkowie Okręgowego Zarządu PZD, pod przewodnictwem Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Piotra Gadzikowskiego oraz Kierownika Biura OZ – Anny Bołądź.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.02.2015

Mamy przedwiośnie – okres dużych zmian, kiedy to zima ustępuje długo wyczekiwanej wiośnie. Przyroda budzi się do życia i można przystępować do wiosennych prac. A jest ich niemało, choćby porządkowanie rabat, zdejmowanie zimowych zabezpieczeń, opryski w stanie bezlistnym czy cięcie drzew i krzewów. Warto je dobrze rozplanować i przygotować, by ze wszystkim zdążyć na czas. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością marcowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej

„Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami! - 20.02.2015

Kalendarzowa zima nadal trwa pomimo braku śniegu i niskich temperatur. Czuć jednak, że wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Oznajmiają o tym zarówno ćwierkające głośno ptaki, jak i kwitnące rośliny m.in. przebiśniegi, krokusy, sasanki, a także nabrzmiałe pąki na wielu drzewach i krzewach. Pomimo że wiosenna aura zachęca nas do czynnego wkroczenia do ogrodu, to jednak z wieloma pracami musimy jeszcze chwilę poczekać. Warto jednak sięgnąć do marcowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić, co powinniśmy zrobić w tym miesiącu na działce – co przyciąć, co odsłonić a co posadzić na rozsadniku? Jeśli brakuje Wam pomysłu na nową odsłonę ogrodu, to skorzystajcie z naszych rad i inspiracji, które czekają na Was w tym nowym, wiosennym wydaniu „Mojego Ogórka”. Zajrzyjcie do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.