Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List szczecińskich działkowców do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 18.02.2019

Szanowny Panie Ministrze. Rodzinne Ogrody Działkowe posiadają swoją specyfikę funkcjonowania. Działkowcy na działkach przebywają okresowo i z różnym natężeniem czasowym. Każdy z nich oprócz kosztów gospodarki odpadami w ogrodzie ponosi tożsame koszty w miejscu zamieszkania.Dobrze więc, że w poprawionym projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogrody działkowe zostały zakwalifikowane do podmiotów, jako tereny niezamieszkałe.

czytaj więcej

Tradycja kontra nowoczesność czyli program budowy siedzib - 18.02.2019

Śląskie Ogrody Działkowe zgodnie z ”Programem budowy siedzib” coraz prężniej rozwijają swoją infrastrukturę. Przykładem tego są dwa Ogrody na których wybudowano nowe biura Zarządu w technologii tradycyjnej – murowanej jak i nowoczesnej technologii modułowej.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD - 18.02.2019

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju realizując zadania wynikające z uchwalonego programu zadań związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, przeprowadził cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego tj. ORS PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Pod Akacjami” w Grupie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 18.02.2019

Wadliwy projekt ustawy, z wieloma błędami może być dla wielu tysięcy działkowców tragedią, kiedy to w literze kulawego prawa staną przed widmem reprywatyzacji. Gwałtownie wzrośnie liczba roszczeń „zwrotowych”. Zamiast zwiększenia pewności stosunków prawnych, nastąpi chaos w stanie właścicielskim gruntów publicznych.

czytaj więcej

Dobre wieści dla kieleckich działkowców – kolejny milion złotych na modernizacje i remonty infrastruktury ROD! - 15.02.2019

Początek nowego roku przynosi kolejne dobre wieści dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych i tutejszych działkowców. Otóż podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz Rada Miasta Kielce zabezpieczyła w budżecie miejskim na 2019 rok kwotę miliona złotych na inwestycje i modernizacje infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe władze miasta z Panem Prezydentem Bogdanem Wentą na czele potwierdziły tę świetną informację.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Malinka” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 15.02.2019

Reprezentując działkowców naszego ogrodu z ogromną dozą niepokoju i zatrwożenia obserwujemy postępy prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zdajemy sobie sprawę, że powyższa ustawa wymaga nowelizacji, jednakże nie możemy być bierni w momencie gdy nowe zapisy uderzą bezpośrednio w ogrody ,a tym samym działkowców.

czytaj więcej

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD pomaga działkowcom zabiegać o ujmowanie warszawskich ROD w "Studium 2030" - 15.02.2019

Biuro OZM przesłało do wszystkich (spośród 151 warszawskich ROD ) opracowane przez dział terenowo-prawny biura OZ – informacje i komunikaty dotyczące ich sytuacji prawnej oraz w studium przestrzennym. Ponadto, przedstawiciele ogrodów odebrali i wciąż odbierają komunikaty dla ROD, plakaty informacyjne oraz formularze wniosków, które po wypełnieniu trafią do Biura Planowania Miasta lub do urzędów dzielnic, po to by zaznaczyć głos działkowców w sprawie ujmowania ROD w Studium.

czytaj więcej

Poznańskie szkolenie obsługujących walne zabrania - 15.02.2019

Ponad 60 poznańskich działkowców  zebrało  się 13 lutego br.  w świetlicy  ROD Urodzaj w Poznaniu na naradzie przed kampanią  sprawozdawczo-wyborczą w rodzinnych ogrodach  działkowych.  Wytypowani  przez kolegia prezesów doświadczeni działacze  związkowi  czuwać będą  nad przebiegiem  walnych zebrań i pomagać będą w sprawnym ich przeprowadzeniu.

czytaj więcej

List Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 15.02.2019

Po zapoznaniu się z ostatnią wersją projektu nowelizacji „ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, Zarząd ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy jest pełen obaw o prawidłowe traktowania wszystkich środowisk i grup społecznych. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gdyni, stoi na stanowisku, ze obecny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych do realizacji celu wywłaszczenia, jest wielce krzywdzący dla ogrodów i Związku.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Sasanka” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SASANKA” w Grudziądzu po zapoznaniu się z informacją dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o gospodarce gruntami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia stwierdzamy zgodnie, że proponowane zapisy są realnym zagrożeniem dla obywateli posiadających prawo do korzystania z nieruchomości na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy również użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, lokatorów mieszkań.

czytaj więcej

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku - 15.02.2019

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Gajówka" z Wodzisławia Śląskiego na spotkaniu z Prezydentem Miasta - 15.02.2019

W dniu 11.02.2019 Zarząd ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim spotkał się z Prezydentem Miasta p.Mieczysławem Kiecą. Prezes Zarządu p. Janusz Jelonek podziękował za współpracę w 2018 roku, życzył wytrwałości w wykonywaniu zadań. Omówiono problemy ogrodu  tj. studnia głębinowa - problemy jej wywiercenia, zabudowa progów zwalniających prędkość dla poprawy bezpieczeństwa działkowców oraz osób odwiedzających ogród.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników narady ogrodowych Komisji Rewizyjnych w ROD Okręgu Podkarpackiego PZD w sprawie proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Przygotowany projekt ustawy zawiera propozycje otwierające szeroko drogę tym, którzy będą posługiwać się dziką reprywatyzacją. Nie chodzi tu nawet o byłych właścicieli nieruchomości czy ich spadkobierców, ale o takie osoby, które w różny sposób przejęły roszczenia do gruntów. Nabyte na przestrzeni kilkudziesięciu lat prawa osób, które użytkowały w dobrej wierze przekazane im grunty, zostały zlekceważone. 

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem - 14.02.2019

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego i ważnego tematu nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale nie tylko.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Łódzkiego PZD w sprawie projketu ustawy o zmianie ustawy o utrzymanniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Ubolewamy, że postulowane przez PZD zmiany w przeważającej części nie zostały uwzględnione, a kolejna modyfikacja nowelizacji zawiera nowe rozwiązania niekorzystne dla środowiska działkowców. Rozczarowanie budzi nieuwzględnienie przez Ministra Środowiska propozycji PZD w zakresie wprowadzenia maksymalnej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w przeliczeniu na działkę rodzinną.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Energetyk” w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 14.02.2019

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec na działce powinien posiadać kompostownik i w większości ogrodów również w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” w Grudziądzu, na 56 działek, kompostownik jest wyposażeniem 53 działek. Dlatego uważamy, że działkowcy powinni być przez ten ekologiczny element wyposażenia działki, zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy po dokonanej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie nadal nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami całego środowiska działkowców Okręgu Bydgoskiego.

czytaj więcej

To już półmetek otwartych szkoleń w Okręgu PZD w Lublinie - 14.02.2019

Od 24 stycznia trwa cykl szkoleń dla działkowców i miłośników ogrodnictwa.  W tym roku głównym przesłaniem otwartych wykładów jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego i zachęta do wprowadzania nowych i unowocześniania tradycyjnych upraw w ogrodach.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.02.2019

Środowisko działkowców należących do Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców na bieżąco monitoruje przestrzeń prawną mającą wpływ na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Bezapelacyjnie w tych sprawach czuwa Krajowy Zarząd oraz Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, dzięki czemu nic co może zagrażać ideom ogrodnictwa działkowego nie może umknąć. Dzięki powyższym faktom nie możemy przemilczeć bieżących prac Sejmu RP nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Środowisko działkowców nigdy nie było przeciwne konieczności wprowadzania zmian poprzez nowelizację istniejących przepisów ustawowych. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.