Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWDA w Pile z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 06.11.2020

Nie zgadzamy się aby w tak ważanej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego a nie na podstawie opinii. 

czytaj więcej

STANOWISKO Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Okręgu Poznańskim z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 06.11.2020

Coraz większa liczba działkowców ma świadomość potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą na działce. Stąd pojawiają się coraz częściej uprawy permakulturowe. Niczym nowym nie są dla działkowców zbiorniki na deszczówkę, czy wręcz instalacje zbierające wody opadowe z dachu altany. Na działkach instalowane są indywidualne liczniki poboru wody,
co ogranicza jej zużycie. 

czytaj więcej

Zakończenie budowu ogrodzenia w ROD „Relax – Umultowo” w Poznaniu - 06.11.2020

Szanowni Państwo z wielką radością informujemy, iż dobiegła końca nasza inwestycja związana z budową płotu betonowego. Inwestycja dofinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 17.200 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 34.392,01zł. W kwocie tej wykonaliśmy 172 mb płotu betonowego, którego element składał się z 3 łyt pełnych oraz jednej ażurowej. W kwocie 34.392,01 zł brutto firma wykonawcza usunęła stare opłotowanie, wykarczowała teren na 1 m od granicy płotu oraz zutylizowała wszystkie odpady budowlane

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Budowlaniec" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i prognozy w zakresie tematu wody, będzie to priorytetowy temat w działaniach wszystkich rządów na świecie. Szczególną rolę do odegrania mają organizacje społeczne, skupiające lokalne społeczności, takie jak Polski Związek Działkowców. 

czytaj więcej

Apel zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu zwraca się z apelem w imieniu członków naszej społeczności działkowej do procedujących ustawę o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania, jakie podejmują władze mające na celu zapobieganie skutkom suszy, ale musimy dbać o dobro oraz prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

List otwarty w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działając w imieniu działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu, pragniemy odnieść się do procedowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 

czytaj więcej

Inwestycje realizowane w ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie - 05.11.2020

Mimo pandemii Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie realizuje inwestycje i remonty, które poprawiają stan zagospodarowania ROD. Ogród położony jest w mieście. w bieżącym roku władze miasta Rogożna wykonały drogę gminną, która graniczy z ogrodem i stanowi drogą dojazdową do nowego osiedla mieszkaniowego.

czytaj więcej

Wolontariat w ROD im. "550-lecia m. Chodzieży" w Chodzieży - 05.11.2020

Prezes Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży p. Halina Laskowska wypełniając swoje obowiązki podczas kontaktów w ostatnich tygodniach z działkowcami na terenie ogrodu  stwierdziła, że w ROD jest wielu działkowców starszych, którzy w czasie  trwania pandemii  wymagają pomocy z powodu odbywania kwarantanny.  

czytaj więcej

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza - 05.11.2020

W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Nowy Sad" w Stargardzie z dnia 03.11.2020r. - 05.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy „O inwestycjach w zakresie przeciw- działania skutkom suszy” stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie zabezpieczył praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie         z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 550- lecia m. Chodzieży w Chodzieży - 05.11.2020

Nasze uwagi i postulaty do projektu Ustawy do Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazała Krajowa Rada Poslkiego Związku Działkowców. Popieramy wszystkie postulaty ze stanowiska i je akceptujemy oraz prosimy o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad Ustawą.

czytaj więcej

Stanowisko Leszka Konefała Krajowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy, to poważna liczebnie grupa polskiego społeczeństwa, która jak chyba żadna inna zna problematykę ochrony środowiska w tym pogłębiającej się z roku na rok suszy "od podszewki". Wysychające studnie na wskutek wciąż obniżającego się poziomu wód podskórnych jak i głębinowych, to codzienność trosk wielu ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Apel Karoliny Ciechomskiej – Okręgowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Obecna forma projektu omawianej ustawy rażąco zagraża przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także nasuwa wiele wątpliwości, co do sprawiedliwości ustawodawców wobec wszystkich działkowców. 

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. Zielony Zakątek w Chodzieży z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy i członkowie samorządu ROD popieramy tą ustawę, gdyż należy przeciwdziałać skutkom suszy. Klimat się zmienia, wody brakuje a bez wody nasze warzywa, drzewa owocowe oraz piękne kwiaty nie będą rosły na naszych działkach i nas działkowców nie będą cieszyć.

czytaj więcej

STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu idąc w ślad za priorytetowymi działaniami ze strony Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, a także Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu pragnie przestawić swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Powiatu Gryfickiego z 3.11.2020 w sprawie projektu ustawy o inwestycjach z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Kolegium Prezesów działające w powiecie gryfickim woj. Zachodniopomorskie - reprezentuje 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z niepokojem obserwuje trwające prace w Ministerstwie nad Ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy W specustawie zaproponowane rozwiązania prawne nie uwzględniają praw działkowców jak i PZD oraz pomijają zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Interpelacja Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrcha skierowana do Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Szanowny Panie Premierze, przedstawiciele toruńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy ich krytycznej oceny projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Przede wszystkim pragnę poprzeć i wzmocnić stanowisko Działkowców w przedmiocie zgłaszanych uwag. Mają one bowiem na celu zabezpieczenie ich praw. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Malwa” w Pile w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malwa” w Pile w imieniu 236 rodzin posiadających działki w naszym ogrodzie, informuje Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, że zapoznaliśmy się z projektem Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania rządu mające na celu zapobieganiu skutkom suszy, ale chcemy aby prawa działkowców i ogrodów działkowych były właściwie zabezpieczone w projektowanej ustawie. A tak nie jest.

czytaj więcej

Zabrze uczestniczy w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” - 04.11.2020

Zabrzańskie działki uczestniczyły w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” w okresie od sierpnia do 15.09.2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadził konkurs tematyczny, adresowany do właścicieli działek i przydomowych ogródków, na najlepszy teren małej zieleni w województwie śląskim, prowadzony przy zastosowaniu efektywnych metod oszczędzania wody. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dokumentacji zdjęciowej działki (3 zdjęcia) wraz z krótkim opisem stosowanych metod oszczędzania wody.

czytaj więcej

Rozmowy o przyszłości i bezpieczeństwie istnienia grudziądzkich ROD - 04.11.2020

W dniu 02 listopada 2020 roku na zaproszenie Wiceprzewodniczącego rady Miasta Grudziądza – p. Pawła Napolskiego doszło do spotkania z Prezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotrem Gadzikowskim. Tematem rozmów podczas spotkania było przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXI/262/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.