Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Skarbników i Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z województwa świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 14.02.2020

Zebrani jak co roku na naradzie szkoleniowo-instruktarzowej Skrabnicy i Księgowi z rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD pragną zająć stanowisko w kwestii toczącego się prcesu legislacyjnego-nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Najważniejszym elementem owej nowelizacji jest wprowadzenie zasad tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych-obiektów, które mimo koniecznych procedur, posadowione zostały bez wymaganej dokumentacji oraz pozwoleń.

czytaj więcej

INFORMACJA Z III POSIEDZENIA ORŁ PZD Z DNIA 10.02.2020R - 13.02.2020

Mimo zgłaszanych zastrzeżeń do procedowanych zmian i własnych propozycji, uwagi nie zostały uwzględnione w pracach Sejmu RP. Dopiero podczas prac senackich zostały wprowadzone poprawki, które są zgodne z propozycją przedstawianą przez Krajowy Zarząd PZD. Z uwagi na fakt, że przyjęte rozwiązanie, aby funkcjonowało musi zostać zaakceptowane przez Sejm RP.

czytaj więcej

Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2019 rok - 13.02.2020

W dniach 11-13 lutego 2020 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która  zgodnie z § 138 pkt 1 Statutu PZD przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2019 rok. Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w dyspozycji jednostki krajowej PZD.

czytaj więcej

Narada z udziałem Przewodniczących Ośrodków Szkoleniowych Okręgu Śląskiego PZD - 13.02.2020

W dniu 7 lutego br. miało miejsce kolejne spotkanie Przewodniczących Ośrodków Szkoleniowych Delegatur Rejonowych. Naradzie przewodniczył Prezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Józef Noski oraz Dyrektor biura Mateusz Macianty.Prezes podkreślił istotę funkcjonowania ośrodków oraz ich ważną rolę w całej działalności Okręgu.

czytaj więcej

Stanowisko członków zarządów ROD w Kolegium Prezesów Września w sprawie zmian do projektu ustawy-Prawo budowlane - 13.02.2020

Możliwość legalizacji altan ponadnormatywnych ROD będzie jawną formą niesprawiedliwości w stosunku do działkowców użytkujących działki zgodnie z przepisami prawa.

czytaj więcej

Stanowisko członków zarządów ROD w Kolegium Prezesów Gniezno w sprawie zmian do projektu ustawy-Prawo budowlane - 13.02.2020

Obecnie proponowane zapisy dają możliwość tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych i mogą spowodować wiele negatywnych skutków dla ogrodnictwa działkowego w Polsce i bezpośrednio dla działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Powiatowego Kolegium Prezesów PZD Powiatu Nowotomyskiego - 13.02.2020

Dlatego też działkowcy przestrzegający przepisy i użytkujący działki zgodnie z ustawa o ROD, nie zgadzają się z tym, że działkowcy łamiący przepisy mogliby być objęci abolicją.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 13.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesłał drogą mailową pismo z dnia 12 lutego 2020r., które skierowano do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej wyłączenia z uproszczonego postępowania legalizującego obiektów zlokalizowanych na działkachw ROD.

czytaj więcej

Przeciwdziałajmy skutkom suszy - 12.02.2020

Hiszpania już od 2007 roku walczy z suszą, USA od 2010 roku, a Bułgaria od 2011 roku. A my jesteśmy trochę spóźnieni. W 2017 roku zespół autorski powołany przez Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie opracował materiały merytoryczne do sporządzenia projektów planów do przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Brzmi poważnie ale co za tym idzie? Wody Polskie miały ruszyć z kampanią społeczną Stop skutkom suszy: jest strona internetowa, plakaty i filmik do pobrania ale poza tym w świecie analogowym niewiele się dzieje. Wody Polskie działają przez portal społecznościowy ale ilu działkowców z niego korzysta i na bieżąco monitoruje tą akcję?

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do posłów RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku we Wrocławiu przesłał wystąpienie drogą mailową do wszystkich 14-tu posłów na Sejm RP z okręgu wrocławskiego w sprawie przyjęcia poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej niestosowania uproszczonego postępowania legalizującego w stosunku do obiektów zlokalizowanych na działkach w ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie w sprawie: poparcia poprawki rządowej nowelizacji ustawy-Prawo budowlane - 12.02.2020

Zgodnie z ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych altany działkowe są szczególnymi obiektami budowlanymi występującymi tylko i wyłącznie na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko przewodniczących komisji rewizyjnych ROD z województwa świętokrzyskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Wiele razy w naszej historii musieliśmy bronić tereny ROD przed zakusami przeróznych środowisk, które dążyły do ich likwidacji, zmiany przeznaczenia, przejęcia terenów. Dlatego uczuleni jesteśmy na wszelkie sytuacje, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla ogrodnictwa działkowego.

czytaj więcej

Pismo działkowca z ROD w Kielcach - 12.02.2020

Nie można pozwolić aby część działkowców jawnie łamała prawo i budowała altany ponad dopuszczalne gabaryty, by kolejno miała możliwość ich zalegalizowania. Już teraz widzimy problemy zamieszkiwania w niektórych ogrodach.

czytaj więcej

Spotkanie Zarządu ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim z Prezydentem Miasta - 12.02.2020

W dniu 11.02.2020 Zarząd Rodzinnego ogrodu działkowego Gajówka w Wodzisławiu Śląskim spotkał się z Prezydentem miasta p.Mieczysław Kieca. W dyskusji poruszono szereg  problemów nurtujących ogród. Jednym z zadań to rozprowadzenie wody pitnej po ogrodzie. Czekamy na przyłącze wody. Prezydent zapewnił nas że są środki w budżecie na tą inwestycję są zapewnione.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim z dnia 06.02.2020 w sprawie projektu nowelizacji Prawo budowlane - 12.02.2020

Zarząd ROD „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim, po zapoznaniu się z proponowanymi przez ustawodawcę zmianami w Prawie budowlanym, jest zaskoczony przyzwoleniem na łamanie przez działkowców naszej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.  poprzez legalizację budowy ponadnormatywnych altan. Zarząd ogrodu to organ przestrzegający prawo i tego samego prawa i obowiązku  wymagamy od naszych działkowców.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu do Senatorów RP w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 12.02.2020

Uważamy, że ta nowelizacja, ogólnie rzecz biorąc jest potrzebna i korzystana dla obywateli. Jednakże naszym zdaniem zawiera rozwiązania, które nie tylko że nie przyczynią się do wygaszenia problemu ale go spotęgują na niekorzyść działkowców naszego stowarzyszania ogrodowego.

czytaj więcej

Z Senator Jadwigą Rotnicką o problemie samowoli budowlanych i mieszkalnictwie na działkach - 12.02.2020

Prowadzona przez parlament nowelizacja prawa budowlanego jest przyczynkiem do dyskusji o problemie samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przekształcaniu ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe. Aktem prawa regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Zakazuje ona zamieszkiwania na działkach, ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nakłada obowiązek zgłaszania do organów administracji państwowej stwierdzonych przypadków budowania na działkach altan ponadnormatywnych. Niestety prawo to jest łamane przez niektórych działkowców w części ogrodów położonych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego .

czytaj więcej

Narada Prezesów ROD z Delegatury rybnickiej z czynnym sprzeciwem wobec nowelizacji prawa budowlanego - 12.02.2020

4 lutego 2020 roku  w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku  odbyła się narada prezesów ROD. Lucyna Cyrek – Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD i Przewodniczącą Delegatury w Rybniku – przywitała zaproszonych gości, Prezesów ROD, oraz przybyłych wykładowców.          

czytaj więcej

Spotkanie z Prezesami ROD w Zabrzu - 12.02.2020

W dniu 06.02.2020 r. odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ogrodów w Zabrzu. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes Okręgu Śląskiego – Jan Radoła, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze – Barbara Chamiga, Michał Góźdź, Krzysztof Gumiński oraz zaproszony na spotkanie poseł na Sejm IX kadencji – Maciej Konieczny. Pani Barbara Chamiga – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze przypomniała wszystkim, że w dniu 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Przyjęte przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu w dniu 07.02.2020r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych Ustaw - 11.02.2020

Projekt, który został przyjęty przez sejmową Komisję Infrastruktury w naszej opinii w bardzo dużym stopniu godzi w interesy Polskiego Związku Działkowców, a co za tym idzie, zezwala działkowcom na naruszanie przepisów Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. bez żadnej konsekwencji karnej.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio