Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PZD wystąpił do Ministra Klimatu o objęcie ROD programem „Moja Woda” - 05.06.2020

Na początku czerwca b.r. Ministerstwo Klimatu ogłosiło, że od 1 lipca ma ruszyć nowy program pn. „Moja woda”. Program ten ma być przeznaczony na walkę z suszą, a w szczególności dofinansowanie instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe na nieruchomościach zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib - 05.06.2020

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 3.06.2020 r. przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Budowy Siedzib dla zarządów ROD. Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że pomimo trwania Programu od niemal 3 lat nadal nie został on zrealizowany w dostatecznym stopniu. Ponad połowa ROD objętych Programem (553) wciąż nie ma siedziby zarządu, zaś te, które zdecydowały się na jej pozyskanie w większości uczyniły to poprzez wynajem biura. Jedynie 14% ogrodów zdecydowało o budowie obiektu na terenie ROD.

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD - 05.06.2020

W dniu 3 czerwca 2020 r. w trwającej niewiele ponad pół roku kadencji odbyło się XIX posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a ponadto posiedzenie odbyło się z udziałem Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pani Marii Fojt. Po raz kolejny prace Krajowego Zarządu PZD prowadzone były w trybie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie poświęcone było przygotowaniu i przyjęciu tematyki najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz bieżącym sprawom Związku. 

czytaj więcej

Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku - 04.06.2020

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej - uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. 

czytaj więcej

Ważne dla działkowców z Warszawy ! - 04.06.2020

Przedłużony termin naboru wniosków na uzyskanie dotacji na urządzenia do zatrzymania wód opadowych i roztopowych w 2020 roku. Wnioski należy składać do 31 lipca 2020 r. Wnioski należy składać do 31 lipca 2020r. w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, piętro XIX, pokój 1913, 1914 i 1922 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00, (osobiście lub listownie, wówczas za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy), natomiast szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 74, 22 443 25 77 22 443 25 86, 22 443 25 92.

czytaj więcej

Letni Targ Ogrodniczy - 04.06.2020

Hobbystów o zielonych sercach przybywa. Z myślą o tych, którzy marzą o dżungli w mieście, ogrodzie, czy na balkonie powstało nowe wydarzenie: LETNI TARG OGRODNICZY. Do udziału w nim zaprasza Grupa MTP, organizator Targów GARDENIA.

czytaj więcej

Jak działkowcy dbają o klimat ? - 04.06.2020

Przed rozpoczęciem dynamicznego rozwoju społeczeństwa, a także infrastruktury niewielka, praktycznie niezauważalna zmiana klimatu nie stanowiła problemu, gdyż była czymś naturalnym. Mimo wahań temperatury natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Drastyczny wzrost temperatury wynikający z globalnego ocieplenia jest efektem działania człowieka, w związku z czym i człowiek powinien dołożyć wszelkich starań, aby w jakikolwiek sposób pomóc planecie.

czytaj więcej

Co dalej z dotacjami UM dla lubelskich ROD - 04.06.2020

"Już od trzech miesięcy działkowcy czekają na rozstrzygnięcie konkursu, w którym Urząd Miasta Lublina miał rozdać milion złotych na inwestycje na terenie ogrodów działkwocyh. Chętnych na pieniądze jest wielu, a czasu na wydanie dotacji ubywa, bo każdy, kto dostanie od miasta fundusze, będzie musiał się z nich rozliczyć jeszcze w tym roku" - czytamy w Dzienniku Wschodnim 

czytaj więcej

Inwestycje w ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. oraz przygotowanie do Jubileuszu w okresie panującej pandemii koronawirusa w 2020 r. - 04.06.2020

Niespodziewany trudny okres dla ludzkości i gospodarki całego świata w walce z chorobą koronwirusa spowodował zahamowanie rozwoju i działalności gospodarczej Polski, naszych ROD i struktur PZD w całym kraju.  Zakłócił  prawidłową, zaplanowaną kolejność działań w PZD i funkcjonowanie ROD. To spowodowało przesunięcie  terminu  walnego zebrania sprawozdawczego w naszym ROD zaplanowanego i przygotowanego do odbycia 22 marca br. Rozwój pandemii zahamował przygotowany przez zarząd ROD plan pracy, bieżące do uchwalenia inwestycje oraz opłaty ogrodowe i inne czynności. 

czytaj więcej

Gosia w ogrodach - 03.06.2020

Niektórzy mogą przecierać oczy ze zdziwienia, widząc ogrody pełne nowatorskich rozwiązań. Dla jednych to pomysł na oszczędność w domowym budżecie, dla innych sentymentalna podróż. Jest wiele wartych pokazania rozwiązań w grudziądzkich ogrodach, dlatego proponuję wirtualny spacer po ogrodach Grudziądza - „Gosia w ogrodach”. Inspiracją do takiego sposobu prezentacji ogrodów stał się Przyjęty przez Krajowy Zarząd PZD „Otwarty Program Klimatyczny Polskiego Związku Działkowców”, mający na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. 

czytaj więcej

Rodzina to podstawa- z wizytą w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Miś" w Rumiankowie - 03.06.2020

Decyzję o zakupie działki podjęli kilka lat temu. Szukając działki zawitali do ROD „Miś” w Rumiankowie. Rok temu zdecydowali się na przejęcie działki numer 10 od starszej użytkowniczki, która z uwagi na swój wiek chciała przekazać prawa do użytkowania działki. Po otrzymaniu stosownych dokumentów i odbyciu szkolenia dla nowych użytkowników działki Państwo Belczyńscy przystąpili do prac porządkowych. Jako priorytet postawili sobie wyremontowanie altanki.

czytaj więcej

Woda na wagę złota - 03.06.2020

„Ostatnie obfite opady deszczu porządnie podlały ogródki, ale nie spowodowały cudu. Jest susza, więc wody brakuje. A wymagania działkowców są duże, bo chcieliby, aby ta leciała ciurkiem z kranu dniami i nocami. Te czasy się skończyły. - Jest za duże zużycie - nie ukrywa Grzegorz Płatek, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Przylesie" w Kulowie” - czytamy w Głosie Głogowa

czytaj więcej

Szkodliwy eternit usunięty z Domu Działkowca w ROD „Setka Śląska” w Rydułtowach - 03.06.2020

Jak podają Nowiny Wodzisławskie pracownicy firmy budowlanej uporali się z ciężkimi płytami rosyjskiego eternitu, który pokrywał dach Domu Działkowca ROD „Setka Śląska" w Rydułtowach. Wkrótce w tym miejscu powstanie zupełnie nowe poszycie dachowe.

czytaj więcej

"Chcesz być szczęśliwy całe życie- załóż i uprawiaj ogród" - 03.06.2020

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” na poznańskim Dębcu to niewielki ogród, mający 79 działek, ale za to z długą, bo liczącą prawie 100 lat historią. ROD położony jest w klinie otoczonym trzema liniami kolejowymi, przez co stanowi enklawę zieleni w miejskiej infrastrukturze i miejsce wypoczynku dla kilkudziesięciu rodzin działkowców. W ROD „Kolejarz – Dębiec” spotkać można młodych działkowców, którzy od niedawna gospodarzą na działce, ale wprowadzają znaczące i widoczne zmiany w zagospodarowaniu działek.

czytaj więcej

Miasto i Gmina Wyrzysk wspiera ROD "Pod Słonecznikiem" - 03.06.2020

Władze samorządowe Miasta i Gminy Wyrzysk doceniają rolę ogrodu działkowego dla rodzin działkowych i społeczności lokalnej.  Na wniosek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Słonecznikiem" w Wyrzysku w 2020 roku Rada Miasta i Gminy Wyrzysk przyznała  dotacje  dla ROD w wysokości 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ROD w celu poprawy warunków do korzystania  z  ROD przez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ogrodu.

czytaj więcej

Działkowcu, doceń piękno rododendronów - 03.06.2020

Przełom maja i czerwca to okres, w którym najwięcej odmian azalii i rododendronów jest w pełni kwitnienia. Coraz więcej działkowców sadzi i pielęgnuje te gatunki w różnych odmianach na swoich działkach. Rośliny te wymagają odpowiedniego przygotowania – kwaśnego podłoża, stanowiska półcienistego, stale umiarkowanej wilgotności gleby, a niektóre odmiany także i zabezpieczenia roślin na okres zimy – są one bowiem wrażliwe na suche, mroźne wiatry. 

czytaj więcej

Myślą już o 2022 roku - 03.06.2020

Prezes ROD „Marysieńka” w Polkowicach Pan Andrzej Brzustowicz zwrócił się z prośbą o zorganizowanie Krajowych Dożynek ROD w Polkowicach. Uroczystości miałyby się odbyć w 2022 roku i zbiegły by się z rocznicą 125 lecia istnienia Ogrodów Działkowych , 50 lecia ROD „Marysieńka” oraz 55 lat odzyskania praw miejskich przez Polkowice.

czytaj więcej

Dotacja dla ROD im. K. Libelta w Gołańczy - 03.06.2020

W 2020 roku po raz kolejny  Rada Miasta i Gminy na  wniosek Burmistrza Miasta p. Mieczysława Durskiego  przyznała  dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Libelta w Gołańczy dotacje w wysokości 3 tysiące złotych na zadanie z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Zarząd ROD  mimo ograniczeń spowodowanych pandemią wykorzystał już środki na podwyższenie stanu zagospodarowania terenu ogólnego ogrodu przy Biurze Zarządu. 

czytaj więcej

Billboardy zaczynają znikać z warszawskich ROD - 02.06.2020

1 czerwca na terenie ROD „Waszyngtona” w Warszawie przeprowadzono demontaż konstrukcji wielkoformatowej tablicy reklamowej. Przeprowadzone prace są wynikiem realizacji zaleceń KR PZD w sprawie likwidacji tablic reklamowych na terenie ROD. W procesie usuwania reklam, z biurem OZ ściśle współpracują zarządy ROD, dzięki czemu w najbliższym czasie możliwe będzie przekazanie informacji o kolejnych demontażach billboardów w ROD.

czytaj więcej

„Działka ratuje nam życie” – oaza młodych działkowców z ROD „Zachęta” - 02.06.2020

Okres stanu epidemii w naszym kraju pokazuje, jak bardzo użytkowanie działki, posiadanie własnej oazy zieleni w mieście jest potrzebne ludziom. Poszukując potwierdzenia tego trendu, odwiedzamy ROD „Zachęta” w Wesołej, gdzie okazuje się, że działka to nie tylko sposób na realizację hobby i odpoczynek, ale to także niejednokrotnie jedyna ucieczka dla rodzin z dziećmi, które dzięki działce mogą w miarę normalnie funkcjonować, odpoczywać, dbać o zdrowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.