Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Projekt wiodący w pracach podkomisji odbiega od projektu obywatelskiego ustawy" - 23.08.2013

"Powołana przez Sejm RP Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zakończyła swoją działalność przyjęciem bardzo kontrowersyjnego projektu nowej ustawy" - piszą działkowcy z OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Tworzone prawo powinno być sprawiedliwe, jednolite, spójne i stabilne" - 23.08.2013

Uwagi swoje kierujemy do postów Komisji Sejmowych pracujących nad ustawa o ogrodach działkowych. Przedłożony przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową do dalszych prac sejmowych, projekt ustawy o ogrodach działkowych, budzi wątpliwości - piszą w liście działkowcy z ROD "Nad Odrą" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Nie chcemy uwłaszczenia, jakie proponuje PO" - 23.08.2013

Wnosząc do projektu populistyczne zmiany np. o uwłaszczeniu (ale tylko części działkowców), dając jednocześnie możliwość wolnego obrotu działkami, zdaje się jakby chcieli zadbać o swoją popularność i wysokość słupków poparcia - pisze działkowiczka Violetta Rzezińska z ROD "Dębniki" w Krakowie

czytaj więcej

"Apelujemy o pilne wycofanie poprawek wniesionych przez posłów PO" - 23.08.2013

Projekt ustawy kolejnymi poprawkami zgłoszonymi przez posłów PO, w ocenie uczestników posiedzenia OZ w Bydgoszczy prowadzi do całkowitej dezorganizacji funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w okresie przejściowym doprowadzając do chaosu organizacyjnego - twierdzą członkowie OZ PZd w Bydgoszczy w swoim Apelu.

czytaj więcej

"Przedłożony przez podkomisję projekt dalece odbiega od zapisów projektu obywatelskiego" - 23.08.2013

Projekt ustawy w obecnej formie spowoduje dezorganizację i utratę bezpieczeństwa funkcjonowania ogrodów w całym kraju, a zapisy o uwłaszczeniu działkowców dzielą nas na lepszych i gorszych tych, co będą mieli szansę na uwłaszczenie i tych, którzy nigdy takiej szansy mieć nie będą. Oczekujemy uchwalenia takiej ustawy, która będzie wspierać użytkowników działek, zwykłych obywateli, waszych wyborców - piszą członkowie PZD z Kożuchowa, Małomic i Szprotawy.

czytaj więcej

"Mówimy zdecydowane NIE takim rozwiązaniom" - 23.08.2013

"Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którego zapisy zostały wypracowane przez nasze środowisko jest gwarantem, że praca wielu pokoleń rodzin działkowych nie zostanie bezpowrotnie zniszczona" - piszą działkowcy z Chełma.

czytaj więcej

"Działkowcy potrzebują sprawiedliwego prawa" - 23.08.2013

Apelujemy do posłów o uwzględnienie postulatu powszechnego uwłaszczenia wszystkich działkowców w odrębnej ustawie - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

"Chcemy projektu obywatelskiego, a nie politycznego" - 23.08.2013

Posłowie PO zmierzają do wprowadzenia zamieszania poprzez zgłoszenie wielu innych poprawek do obywatelskiego projektu stawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w wyniku przeforsowanych zmian jest rzeczywiście projektem polityków Platformy - pisze OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Działkowcy częstochowscy wzywają posłów PO do wycofania poprawek wniesionych podczas obrad nadzwyczajnej podkomisji - 23.08.2013

21  sierpnia  2013  roku  obradowało  nadzwyczajne  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie   wspólnie  z  prezesami  oraz  członkami  komisji  statutowych  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W sumie w posiedzeniu wzięło ponad  110  osób.

czytaj więcej

"Chcemy ustawy, która buduje, a nie rujnuje" - 22.08.2013

"Panie Premierze, oczekujemy uchwalenia takiej ustawy, która będzie budowała a nie rujnowała, która będzie Nas łączyć a nie dzielić, która na długie lata uporządkuje a nie zdezorganizuje wspólnoty ogrodowe" - piszą Prezesi Zarząów ROD Szczecin Gumieńce.

czytaj więcej

"Czujemy się zlekceważeni przez posłów" - 22.08.2013

Czy można nazwać czymś dobrym to co ma służyć w przyszłości pokoleniom działkowców - opracowany projekt ustawy o ogrodach działkowych przez posłów Podkomisji, która przez szereg tygodni pracowała nad nim. Uważamy, ze działkowcy zostali zlekceważeni przez posłów polskiego parlamentu, nie brali pod uwagę głosu miliona polskich obywateli, których opinie zawarł obywatelski projekt ustawy - piszą działkowcy ROD "Piotruś" w Strzyńcu

czytaj więcej

"Nie taki projekt ustawy obiecywali nam posłowie PO i premier" - 22.08.2013

Poprawki wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez posłów PO podczas prac Podkomisji Sejmowej spowodowały, że projekt ustawy przestał być obywatelski i stał się projektem Platformy Obywatelskiej. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ nie pod takim projektem się podpisywaliśmy - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Olsztynie.

czytaj więcej

"Chciałbym wreszcie móc spokojnie odpoczywać na swojej działce" - 22.08.2013

Zdecydowałem się napisać ten list, ponieważ nie zgadzam się na to, co z projektem obywatelskim zrobiła Podkomisja Sejmowa pracująca nad nową ustawą o ROD - pisze Piotr Szczerba z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym

czytaj więcej

"Zapisy w projekcie podkomisji nadzwyczajnej są niszczące" - 22.08.2013

Projekt obywatelski deklarowany jako wiodący został pozbawiony fundamentów, zmarginalizowano jego zapisy, zmieniono całkowicie charakter funkcjonowania polskiego ogrodnictwa działkowego - napisali w stanowisku działkowcy z Białej Podlaskiej, Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego i Terespola.

czytaj więcej

"Czy premier dotrzyma danych nam obietnic?" - 22.08.2013

""Jakiej Rzeczypospolitej jest Pan premierem, Rzeczypospolitej Polskiej czy Rzeczypospolitej Posiadaczy (bogaczy)" - piszą w liście do premiera działkowcy z ROD "Wypalanki" w Częstochowie.

czytaj więcej

Z posłem Waldym Dzikowskim o nowej ustawie - 22.08.2013

Z posłem Waldym  Dzikowskim  o nowej ustawieGrupa działkowców Okręgu Poznańskiego 21 sierpnia 2013 r. spotkała sie z posłem Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowskim. Głównym celem spotkania było przekazania opinii na temat zmian i poprawek jakie zostały wprowadzone do projektu obywatelskiego przez posłów zasiadających w specjalnej Podkomisji Sejmowej.

czytaj więcej

"Podejmując decyzje o kształcie nowej ustawy zapomniano o działkowcach" - 22.08.2013

Wyniki prac Podkomisji Sejmowej zajmującej się uchwaleniem nowej ustawy o ROD mnie nie satysfakcjonują. Uważam, że podejmując decyzje o koształcie nowej ustawy zapomniano o dzialkowcach- stwierdza Pan Józef Ciunowicz z ROD "Oaza" w Olsztynie.

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego - 22.08.2013

Poprawki posłów PO i SP istotnie zmieniły oblicze projektu obywatelskiego.  Zmiany wykrzywiły sens poszczególnych zapisów, które gwarantowały utrzymanie charakteru ogrodów oraz zapewniały stabilność prawną i organizacyjną. Warto omówić jedynie te, które wzbudzają największe kontrowersje.

czytaj więcej

Niekonstytucyjny zapis zagrozi całej ustawie - 22.08.2013

Konstytucyjność przeforsowanej poprawki dotyczącej wyodrębnienia pewnej kategorii działkowców, którzy mogą starać się o uwłaszczenie, budzi wiele wątpliwości. Zgłaszali ją zarówno pełnomocnicy komitetu, posłowie opozycji, jak również ekspert Podkomisji Nadzwyczajnej dr hab. Wojciech Orłowski, konstytucjonalista z UMCS w Lublinie.

czytaj więcej

Analizy i stanowiska ws. zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego - 22.08.2013

Mimo że podkomisja nadzwyczajna przyjęła za bazę swoich prac projekt obywatelski – co dawało nadzieję na przyjęcie dobrej i kompleksowej regulacji zgodnej z wolą działkowców – to jednak zmiany, jakie w projekcie przeforsowali posłowie Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Solidarnej Polski (SP), poważnie naruszyły integralność oraz istotę projektu. Poniżej przedstawiamy omówienie zmian wprowadzonych do projektu oraz stanowiska KR PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio