Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Ta odpowiedź to jak odtrącanie natrętnej muchy" - 03.04.2017

"Twierdzi Pan, że reportaż był rzetelny i oparty na faktach. Ale w naszym odczuciu ten reportaż był ukierunkowany, wypowiadała się tylko jedna strona, a konkluzje ostateczne były oskarżeniem całego PZD. W tym tkwi nierzetelność."- czytamy w liście OZ PZD w Szczecinie do Dyrektora 2 Programu TVP Pana Marcina Wolskiego. 

czytaj więcej

"Istnieje granica poza którą jest absurd" - 03.04.2017

"Żadna z dotychczasowych audycji nawet nie ocierała się o prawdę. Zawsze ukazywano fakty w krzywym zwierciadle niechętnych oczu reporterów."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Przyjaźń" w Kędzierzynie-Koźlu.  

czytaj więcej

Nie ma i nie będzie zgody PZD na korzystanie z ogrodów w sposób sprzeczny z prawem - 03.04.2017

Zgłoszona w dn. 5.01.2017 r. przez Panią Poseł Joanne Muchę do Ministra Infrastruktury i Budownictwa interpelacja w sprawie działkowców i działań PZD, w ocenie Prezydium OZ PZD w Lublinie to kolejne w ostatnim czasie działanie wpisujące się w prowadzoną przez media i niektórych polityków negatywną kampanię przeciwko PZD. 

czytaj więcej

"Chcemy spokojnie pracować w naszych ogródkach" - 31.03.2017

"Praca w ogródku, praca w zarządzie jest źródłem wielu naszych radości i prosimy o jej uszanowanie. Wiele dobrego dzieje się w ogrodach, a eliminacja nieregulaminowych zachowań jest naszym obowiązkiem."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Zgoda" w Białej.  

czytaj więcej

"Nawet echo nie odpowiada na listy wysyłane do TVP" - 31.03.2017

"Twierdzenie w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich, że zarzuty PZD zamieszczane na stronie internetowej są bezpodstawne i sprawiają wrażenie odwetu za emisję programów, w których poruszono nieprawidłowości w zarządzaniu PZD i krzywdę jego członków, świadczy o lekceważeniu głosów próbujących bronić dobrego imienia PZD."- czytamy w liście OZ w Szczecinie do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego.    

czytaj więcej

"Senator RP nie powinna wygłaszać na forum publicznym fałszywych tez" - 31.03.2017

"Niechęć Pani Senator do naszego Stowarzyszenia jest powszechnie znana, a dążenie do zniszczenia ogrodów działkowych jest jednym z Pani głównych celów."- piszą w liście do Pani Senator Lidii Staroń Prezesi ROD Okręgu Podkarpackiego. 

czytaj więcej

Biura ROD i Domy Działkowca w Okręgu Opolskim PZD - 31.03.2017

Na terenie Okręgu Opolskiego PZD, 45% ogrodów posiada domy działkowca. Są to obiekty posiadające świetlice dla 25 do 300 osób. Przegląd zagospodarowania ROD i działek przeprowadzony w rok 2016 wykazał, że różnią się one od siebie stanem technicznym i wyposażeniem, jednak dzięki staraniom PZD utrzymane są one w dobrym stanie. 

czytaj więcej

"Chodzi tu przede wszystkim o usankcjonowanie łamania prawa" - 31.03.2017

"Pani Poseł, zabierając głos w ważnych sprawach należy poznać problem, a nie wyrażać sądów na podstawie wystąpień osób, którym partykularne interesy przesłaniają interes miliona polskich rodzin."- czytamy w stanowisku Prezydium OZ w Poznaniu w spr. interpelacji Poseł Joanny Muchy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

czytaj więcej

"Za nas mają prawo wypowiadać się tylko nasi przedstawiciele" - 31.03.2017

"Jestemy oburzeni, że Senator Lidia Staroń wypowiada się publicznie za ponad milion działkowców i kłamie, szkaluje nasz Związek, podważa ustawę o ROD. Pomagają jej w tym dziennikarze, którzy przygotowują materiały do reportaży, na życzenie działkowców, którzy mają problem z przestrzeganiem prawa w ogrodach działkowych." - piszą w liście do Zarządu TVP działkowcy ROD "Aronia" w Świdnicy.  

czytaj więcej

"Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to sterowany atak medialny" - 30.03.2017

"Okazuje się, że pomimo licznych protestów kierowanych do Telewizji Polskiej w tych sprawach, nie doczekano się sprostowania fałszywych informacji, ani chociażby kilku słów odpowiedzi. Prezes TVP również nie widzi nic niewłaściwego w pracy swoich dziennikarzy, pomimo że w tej sprawie przesłano juz ponad 100 pism i stanowisk z całego kraju."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania ROD "Przyszłość" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

List Prezydium OZ Podkarpackiego w Rzeszowie do Pełnomocnika Rządu Pana Adama Lipińskiego - 30.03.2017

"PZD nigdy nie blokował i nie przeszkadza żadnemu ogrodowi w podjęciu decyzji o wyłączeniu się ze struktur PZD. Uważamy, że naszym obowiązkim było i jest nadal czuwanie nad tym, aby proces ten odbywał się zgodnie z ustawą o ROD i  bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji dla działkowców"- czytamy w liście OZ Podkarpackiego. 

czytaj więcej

"Interpelację Pani Poseł odbieramy jako kolejny, całkowicie nieuzasadniony atak na działkowców i PZD" - 30.03.2017

"Wyrażając swoje stanowisko publicznie pokazuje Pani Poseł jak obca jest Pani tematyka działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Gdyby nie negatywny stosunek do nas reprezentowany przez niektórych polityków, w tym Panią Poseł moglibyśmy bez zakłóceń korzystać z posiadanych przez nas działek."- piszą w stanowisku dot. interpelacji poselskiej Poseł Joanny Muchy uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Dębniki"w Krakowie.  

czytaj więcej

"Materiały wyemitowane w Telewizji Polskiej zostały przedstawione tendencyjnie i wybiórczo" - 30.03.2017

"Uważamy, że wszystkie stanowiska samorządów ogrodowych i działkowców do Telewizji Polskiej i innych mediów centralnych w pełni zawierają meritum spraw i sedno istoty życia "działkowego", stanowiąc jednocześnie podstawę do automatycznego sprostowania nieprawdziwych pomówień i oskarżeń."- piszą w liście do Prezesa TVP Jacka Kurskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Jutrzenka" w Sulechowie. 

czytaj więcej

Szanowny Panie Rzeczniku w pełni akceptowaliśmy i akceptujemy zapisy ustawy o ROD" - 29.03.2017

"W ustawie zapisano w jakim terminie i w jaki sposób mają przebiegać zebrania wyodrębniające. Tylko wola uczestników zebrania mogła spowodwać czy ogród się wyodrębni czy pozostanie w strukturach PZD."- piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Kolejarz" w Żarach. 

czytaj więcej

"Żądamy uczciwych reportaży o ogrodach i naszych problemach" - 29.03.2017

"Dziennikarstwo polega przede wszystkim na tym, że wysłuchuje się każdej ze stron. Pani Redaktor nie dała jednak szansy wypowiedzi żadnemu z prezesów PZD." - czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży.  

czytaj więcej

"Wyrażamy nadzieję, że zaprzestanie Pani nieuzasadnionych ataków na nasze stowarzyszenie" - 28.03.2017

"Niezrozumiałe dla nas  są powody dla których Senatorowi RP będącym między innymi i naszym przedstawicielem w organie stanowiącym prawo, nie zależy aby prawie milion działkowców miało prawnie zgawarantowane prawo do działki, własności altan, drzewek i innych urządzeń wykonanych własnymi rękoma i za własne pieniądze."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Transportowiec" w Tczciance. 

czytaj więcej

"Te jednostkowe atakujące nas reportaże nie rozbiją jedności działkowców" - 27.03.2017

"Jesteśmy przeciwni zakłamywaniu rzeczywistości jaką uprawia Prezes TVP Pan Jacek Kurski, który nie czyta pism kierowanych do niego przez działkowców i na dodatek podaje niezgodne z przesłanymi pismami informacje do Rzecznika Praw Obywatelskich."- piszą działkowcy uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego  ROD Relax 27 w Poznaniu.  

czytaj więcej

"Działkowcy znają swoje prawa i wiedzą kto ich wspiera w walce o zachowanie ROD" - 27.03.2017

"My działkowcy znamy i wiemy czym dla nas jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. To dzięki ustawie bezpiecznie użytkujemy swoje działki oraz spokojnie możemy je przekazywać naszym następcom."- piszą w liście do Senator Lidii Staroń uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Malwa" w Pile. 

czytaj więcej

"Protestujemy, przeciwko bezpodstawnemu oczernianiu działaczy Związku" - 27.03.2017

"Z naszej strony nie będzie przyzwolenia na szkalowanie dobrego imienia Związku i naszych działaczy społecznych w ROD."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Oaza" w Żarach. 

czytaj więcej

"W PZD nie ma tych zjawisk, o których Pani pisze do Ministra" - 27.03.2017

"Zgłoszona interpelacja poselska nr 9838 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie działkowców i działań PZD, świadczy o tym, że niektórzy posłowie niewiele wiedzą o problemach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskim Związku Działkowców."- piszą w liście do Poseł Joanny Muchy działkowcy ze Szczecina. 

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio