Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Chcemy, aby redaktorzy Gazety Wyborczej rzetelnie podchodzili do swojej pracy" - 12.12.2016

"Jesteśmy ogrodem otwartym. Żyjemy w przyjaźni z sąsiednimi ogrodami i mamy wspólne, dalekosiężne plany. W przyszłym roku otrzymamy finanse z funduszy europejskich na budowę placu zabaw dla dzieci i osób starszych. O takich rzeczach trzeba pisać, a nie szukać fałszywej sensacji i taniego poklasku. Bo to jednak ważne, jak mówią a nie mogą mówić źle. Dlatego chcemy, aby redaktorzy Gazety Wyborczej rzetelnie podchodzili do swej pracy. A jeżeli brakuje Wam tematu do opisania, to zapraszamy do nas, do wzorowego rodzinnego ogrodu" - pisze Zarząd ROD Prefabet w Kolbuszowej.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Lublinie w sprawie kreowania fałszywego wizerunku PZD w programach telewizyjnych oraz artykułach i reportażach prasowych - 12.12.2016

"Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie jako reprezentanci środowiska działkowego Lubelszczyzny mówią zdecydowane NIE ! przekłamywaniu przekazywanych przez media informacji o działalności i funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców. Wyemitowany w TVP 1 „Magazyn Śledczy Anity Gargas" oraz reportaże i artykuły prasowe wśród których prym wiedzie „Gazeta Wyborcza" budują fałszywy, zniekształcony i kłamliwy obraz ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju".

czytaj więcej

Apel OZ w Łodzi do działkowców i zarządów ROD - 12.12.2016

megaphone 2 iconWeźmy jeszcze raz sprawy w swoje ręce! Brońmy fundamentalnych praw, które gwarantuje nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Działajmy razem na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku, promowania ogrodów jako miejsc przyjaznych dla działkowców i lokalnej społeczności. Zaprotestujmy, występując w tej sprawie na piśmie, w indywidualnych listach, stanowiskach, korzystajmy z dostępu do mediów, wykorzystujmy internet.

czytaj więcej

"Nagonka w prasie i telewizji na nasze ogrody to kolejna akcja chętnych na zawłaszczenie terenów ROD" - 12.12.2016

"Nawiązując do artykułu Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016 r. dotyczących rzekomych nieprawidłowości są one przedstawione w taki sposób, aby stworzyć wrażenie , iż związek działa nieprawidłowo. Relacje o nieprawidłowościach przedstawiają najczęściej byli działkowcy i członkowie Zarządów, skonfliktowani ze społecznością działkową . Nie zgadzamy się z takim przedstawianiem sprawy przez Gazetę Wyborczą. Rodzinne Ogrody Działkowe w znacznej mierze pracują prawidłowo dla dobra działkowców" - piszą działkowcy z Delegatury Rejonowej w Rybniku.

czytaj więcej

"Proszę o szacunek dla członków PZD" - 12.12.2016

"Jako długoletni działkowiec Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, czuję się w obowiązku zajęcia stanowiska w sprawie reportażu, jaki został emitowany w TVP 1 w „Magazyn Śledczy" w dniu 23.11.2016 r. Uważam, że Pani opinia wyrażona w tym reportażu o Polski Związku Działkowców jako monopoliście i skostniałych strukturach PRL jest niesprawiedliwa i krzywdząca całe środowisko najliczniejszej pozarządowej organizacji społecznej" - pisze Czesław Skonecki z ROD w Gryfinie.

czytaj więcej

"Musi Pan przeanalizować nasze przepisy prawne dotyczące funkcjonowania ROD, aby w przyszłości nie pisać bzdur" - 12.12.2016

"Panie Redaktorze, ogrody działkowe funkcjonują w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli zdarzają lub zdarzyły się nieprawidłowości, to podobnie jak w każdej funkcjonującej w Polsce organizacji osoby takie muszą zostać z całą stanowczością upomniane. Jako Prezes ogrodu z uśmiechem przyjąłem informację o fakcie konta bankowego, do którego nie mamy dostępu. Dysponentami środków finansowych na rachunku bankowym są zazwyczaj dwie lub trzy osoby wytypowane przez zarządy ogrodów. Osoby te otrzymują potwierdzone przez okręgowe zarządy w osobie Główna Księgowa, Prezes OZ, uchwały o osobach upoważnionych do konta i tylko one mogą wypłacać środki z rachunku bieżącego ogrodu" - pisze Mirosław Szymański Prezes ROD 25-lecia PRL w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Żądamy rzetelności i prawdy w emitowanych programach" - 12.12.2016

My Prezesi ROD reprezentujący działkowców z regionu radomskiego jesteśmy oburzeni i zbulwersowani po emisji programu Pani autorstwa. Przekazane informacje są kłamliwe i nierzetelne oparte na wypowiedziach osób, które działają na szkodą dla Związku, mających własny interes pokazania w złym świetle PZD i członków społecznie działających w jego strukturach. Pojedyncze przypadki ludzi niezadowolonych często łamiących przepisy związkowe i ustawowe daje fałszywe świadectwo na całą organizację. Wykazano się nieznajomością  ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r., na podstawie której działa nasza organizacja. Kłamliwe informacje i oskarżenia obrażają nas - członków Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej

OZ Podlaski w sprawie interpelacji poselskiej złożonej przez posła Marcina Horałę - 12.12.2016

W związku z interpelacją poselską złożoną przez posła Marcina Horałę w sprawie zapytania o prowadzenie prac legislacyjnych w kierunku uwłaszczenia działkowców, zniesienia przynależności do PZD oraz innych zmian, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że powyższe wystąpienia należy ocenić wysoce negatywnie. Jest to bez wątpienia wystąpienie o charakterze niezwykle populistycznym, nastawione wyłącznie na zjednanie sobie przychylności pewnej niewielkiej części społeczeństwa. Pytanie stawiane przez Posła Horałę może odnieść także bardzo negatywny skutek w postaci podzielenia środowiska działkowego. Niektórzy z działkowców mogą okazać się niezwykle podatni na tego typu - na chwilę obecną abstrakcyjne - rewolucyjne idee.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza w sprawie reportażu Gazety Wyborczej - 12.12.2016

W imieniu Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Rejonu Grudziądza, pragnę odnieść się jako Przewodniczący Kolegium Prezesów do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej dnia 21.11.2016 roku pt. „Ruch oporu na działkach". Z materiału wyłania się wykreowany obraz organizacji o charakterze przestępczym. Polski Związek Działkowców to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. W przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji posługującej się terrorem, nie można dowiedzieć się jak dokonywać malwersacji finansowych. Dlatego ten artykuł to nic innego jak zmasowany atak, na podstawie pomówień, fałszywych informacji. Ze zdumieniem przyjmuję takie przedstawienie sprawy.

czytaj więcej

Stanowisko Instruktorów SSI w Okręgu Pomorskim w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 12.12.2016

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu Pomorskim PZD zebrani na spotkaniu szkoleniowym w dniu 3 grudnia 2016 r. wyrażają ubolewanie wobec materiałów publikowanych prze Telewizją Polska w ramach tzw. „Magazynu śledczego Anity Gargas". Jako Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej działamy w celu realizacji zadań doradczych w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek. Upowszechniamy wiedzę i nowości ogrodnicze. Pomagamy innym działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu ich działek oraz racjonalnej i zdrowej uprawie roślin, a także ochronie środowiska.

czytaj więcej

"Zarządy ogrodów wybierane są przez samych działkowców" - 12.12.2016

"Przeczytałem Pana artykuł w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016. Z publikacji tej, pod tytułem „Ruch oporu na działkach" jawi się obraz Polskiego Związku Działkowców jako organizacji niemal o strukturach mafijnych opartej na prezesie ogrodu, prezesie okręgu i prezesie krajowym, zwanym dalej „prezesem prezesów". Zacytowane w Pańskim artykule wypowiedzi działkowców, z którymi odbył Pan rozmowy, dla osób nie związanych ze środowiskiem działkowym, dają obraz ogólnego bałaganu, szwindli, przekrętów i wszystkiego co najgorsze" - pisze Jacek Łuczyński Prezes ROD Odrodzenie w Łodzi.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie programu Magazyn Śledczy Anity Gargas - 12.12.2016

Przedstawiony materiał w TVP1 budzi nasz niesmak, wręcz odrazę do rzetelności autorów programu. Oglądając tak zmanipulowany, jednostronny przekaz przywodzi nam na myśl najgorsze wzorce pseudo dziennikarstwa. Pokazywane informacje są jednostronne i nieobiektywne, mało tego, prezentują je osoby nie przestrzegające prawa nie tylko związkowego. Głoszenie treści nie zgodnych z przepisami obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działowych jest tego najlepszym dowodem. Gdzie jest zapis ustawowy, że 70% ogółu członków rodzinnego ogrodu działkowego musi decydować o wyłączeniu się ze struktur PZD? Pomyłka autorki programu, naszym zdaniem celowa manipulacja. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 02.12.2016

„Magazyn Śledczy Anity Gargas" z dnia 23.11 br., wyemitowany w TVP1, jest kolejnym atakiem na Stowarzyszenie ogrodowe PZD. Credo tego ataku zostało wyraźnie wyartykułowane we wstępie do tej emisji, gdzie autor jawnie sugeruje opinii publicznej, że ogrody działkowe zajmują najbardziej atrakcyjne tereny w miastach, a struktury w PZD są skostniałe, prezesi nieodwoływalni i bronią swoich przywilejów. Taki obraz przedstawia widzom „Magazyn Śledczy Anity Gargas".

czytaj więcej

"To nieetyczne szkalować prawdziwych działkowców" - 02.12.2016

"Dnia 23 listopada 2016 roku na  antenie TV 1  wyemitowano program „Magazyn Śledczy" prowadzony przez bezkompromisową dziennikarkę Anitę Gargas. Po obejrzeniu magazynu stwierdziłam, że wykorzystano w nim cudze materiały sprzed wielu lat przedstawiając nie prawdziwe fakty" - pisze Donata Strońska z ROD im. S. Strugarka w Poznaniu.

czytaj więcej

"Nie zabijajcie w działkowcach wiary, że uczciwość istnieje" - 02.12.2016

"Rozczarowanie i smutek takie odczucia pozostały nam po obejrzeniu 23.11.2016 r. programu Anity Gargas. Skąd tyle nierzetelnych informacji, pomówień i kłamstw? Nie wierzymy, że Pani redaktor nie przygotowała się do programu, ale jeśli przygotowała to czemu postanowiła przekłamać zebrany materiał, dlaczego przedstawiła wybiórczo informację?" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

"Magazyn Śledczy nie może badać sprawy jednostronnie" - 02.12.2016

"Piszę do Pani jako długoletni działkowiec a zarazem Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolica" w Dębicy oburzony kolejnym Pani programem telewizyjnym wymierzonym przeciwko ogólnopolskiemu stowarzyszeniu ogrodowemu Polskiego Związku Działkowców. Tytuł i treść Pani audycji nasuwają negatywne skojarzenia , a sama treść jest nacechowana tendencyjnością" - pisze Robert Dygoń Prezes ROD Wolica w Dębicy.

czytaj więcej

"Dziennikarstwo, ktróre przynosi więcej szkody niż pożytku, krzywdzi ludzi" - 02.12.2016

"Nie po raz pierwszy mam okazję przekonać się o fatalnej jakości materiałów zamieszczanych w Gazecie Wyborczej. Czy przedstawienie oszczerstw, pomówień, które są niesprawdzoną i kłamliwą opinią, powodującą utratę dobrego wizerunku Polskiego Związku Działkowców, może pozostać bez echa. Widać, że komuś zależy na wywołaniu negatywnych emocji wobec działkowców, a takie pomówienia są nożem, który mocnym cięciem podciął skrzydła wszystkim miłośnikom ogrodnictwa działkowego. Takie przedstawienie informacji jest karalne i wymaga natychmiastowej reakcji, wszystkich działkowców i ich rodzin, trzeba wyznaczyć granice" - pisze Sebastian Bis z ROD Niezapominajka w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Proszę o reportaż o codziennym trudzie polskich działkowców" - 01.12.2016

"Wyemitowany na antenie TVP1 reportaż pt. „Magazyn Śledczy", tak reklamowany l nagłaśniany w mediach, już dzień po emisji wywołał oburzenie w gronie działkowców. Ja też pragnę dołączyć swój wyraz głębokiej dezaprobaty do tak przedstawionego materiału. To co pokazano to ambicjonalne działania liderów będących w tzw. opozycji do Polskiego Związku Działkowców, mających na celu wyłącznie zaspokojenie własnego Interesu, a działkowcy schodzą na drugi plan" - pisze Sławomir Wiśniewski z ROD Elektrochem w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Redaktor naczelny, wyrażając zgodę na tego typu teksty w Gazecie Wyborczej wyrządza krzywdę rzeszom działkowców" - 01.12.2016

"Redaktor Marcin Wójcik artykułem „Ruch oporu na działkach", w którym kieruje zarzuty pod adresem dużego silnego stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Działkowców, co z tego że sprawdza niektóre informacje u źródła, a w rezultacie to i tak nic nie daje, bo „Każdy winny się tłumaczy", a te zarzuty wynikają z braku cywilnej odwagi do przedstawienia prawdy" - pisze Zdzisław Jasiewicz z ROD Mikołaja z Ryńska w Grudziądzu.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza do red. Anity Gargas - 01.12.2016

"Szanowna Pani, pokazując niezwykle istotne sprawy, budzące kontrowersje i wątpliwości , szerokiej publiczności, należy zachować rzetelny i prawdziwy obraz poruszanych problemów. Tak nie został przedstawiony materiał emitowany w „Magazynie Śledczym" w dniu 23 listopada 2016 roku, gdzie przedstawiono widzom problematykę ogrodów działkowych , działaczy w sposób zmanipulowany, nierzetelny" - pisze Kolegium Prezesów ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio