Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Sposób przygotowania i publikacji materiałów narusza tandardy etyczne pracy dziennikarskiej" - 16.01.2017

"Sposób przygotowania i publikacji w TVP 1 materiałów zawartych w ,,Magazynie śledczym Anity Gargas’’ w których szkaluje się Polski Związek Działkowców i buduje się wokół niego negatywne opinie społeczne rażąco narusza bowiem  nie tylko ogólne standardy etyczne pracy dziennikarskiej, zawarte w kodeksach etycznych przyjętych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale także zasady etyki dziennikarskiej zawarte w dokumencie  ,,Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja’’, który obowiązuje wszystkich dziennikarzy oraz twórców materiałów zewnętrznych emitowanych przez TVP" - pisze Antoni Kustusz z ROD ,,Bemowo’’ w Ostrołęce.

czytaj więcej

"Tylko zasada „razem silni” pozwala na utrzymanie dotychczasowego status quo ROD" - 13.01.2017

"Przez wiele lat, działkowcy wypracowali normy i zasady, które powinni wszyscy przestrzegać, aby nie powstawały spory i nieporozumienia. Zawsze jednak znajdzie się ktoś lub grupa ludzi, która wbrew przyjętym przez ogół działkowców ustaleniom chce funkcjonować po swojemu, a demokratycznie przyjęte ustalenia traktuje, jako zamach na swoje prawa. Na takich ludzi jakoś zawsze trafia właśnie Pan Wójcik autor artykułu „Ruch oporu na działkach”, w którym za przysłowiowy grosz brak jest profesjonalizmu, za to są insynuacje, pomówienia i fałszywe informacje!" - czytamy w liście do redaktora GW od statutowych organów ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się na bezpodstawne oczernianie naszego Związku" - 13.01.2017

"Gwarantem istnienia Naszych działek w Naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest właśnie nasz ogólnopolski samorząd działkowców Polski Związek Działkowców! Dziennikarzom najwidoczniej nie jest w smak, że Ustawa o ROD oraz zarejestrowany w KRS nowy Statut PZD zabezpieczają dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców i myślą o przyszłych pokoleniach. Zapisanie tych rozwiązań podkreśla rolę i znaczenie każdego użytkownika w procesie funkcjonowania ogrodów. W trafny i jednoznacznie określony sposób chroni nas działkowców przed likwidacją naszych działek w naszych ogrodach" - pisze zarząd ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie.

czytaj więcej

"Działkowcy wałbrzyscy stanowczo sprzeciwiają się medialnym manipulacjom na temat działalności PZD" - 13.01.2017

"Chcę przekazać, że działkowcy wałbrzyscy po zapoznaniu się z doniesieniami medialnymi, a zwłaszcza pseudo „reportażami" telewizyjnymi i artykułem w Dużym Formacie gazety „Wyborczej" z 21 listopada 2016 r. uznali, że jest to kontynuacja niszczenia istniejącego w Polsce od ponad 120 lat ogrodnictwa działkowego" - pisze Marianna Stosio w imieniu działkowców wałbrzyskich.

czytaj więcej

"Sprzeciwiamy się ukazywaniu programów fałszujących rzeczywistość" - 12.01.2017

"Skąd się biorą ataki na Związek? Ponieważ to on chroni działkowców przed zagarnięciem tych terenów i zabetonowanie ich w postaci osiedli, a oczernianie PZD przed opinią publiczną ma temu służyć . Deweloperzy niech uzbroją tereny na obrzeżach miast i tam budują osiedla, a nie idą na łatwiznę i maksymalne zyski a ogrody działkowe zostawią w spokoju, bo jak wszystko zabetonują to sami bez zieleni w miastach nie będą mieli czym oddychać" - pisze działkowiczka Małgorzata Błaszczuk z ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej

"Ten artykuł jest lekceważeniem spraw działkowców" - 12.01.2017

"My, członkowie PZD i ROD nie życzymy sobie, aby garstka osób tworzyła negatyną opinię o milionowej organizacji, istniejącej od 35 lat. W naszym ogrodzie jest 600 działkowców. Gospodarzymy przez 54 lata i wykonaliśmy wiele poważnych inwestycji (modernizacja energii elektrycznej, świetlicy, gdzie corocznie odbywają się dożynki dla działkowców). Z funduszy PZD raz w roku otrzymujemy pomoc w formie dotacji na ulepszanie funkcjonowania naszego ogrodu. Redaktor Marcin Wójcik podaje do publicznej wiadomości informacje nieprawdziwe, niesprawdzone, co jest lekceważeniem spraw działkowców" - piszą działkowcy i zarząd z ROD "Chopina" w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Nie damy się zwieść plotkarskim artykułom" - 11.01.2017

"Oczernianie PZD w oparciu wywiad z kilkoma niechętnymi dla związku działkowcami jest wysoce niesprawiedliwe i świadczy o niezrozumieniu społeczności działkowej i jej struktur. Myślę że aby uzyskać prawdziwy obraz stosunku działkowców do związku, należy rozmawiać ludźmi na ogrodach bo tam jest prawda, tam gdzie ciężką pracą uprawiana jest ziemia. Ogrody działkowe jak i inne organizacje pozarządowe mają swoją organizację czyli PZD , która w naszych oczach sprawdziła się w walce o naszą ustawę w obronie naszych praw a także przyczyniła się do opracowania i zarejestrowania statutu i regulaminu" - pisze Tadeusz Foremniak z ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej

Działkowcy pytają Anitę Gargas o manipulacje i etykę dziennikarską - 11.01.2017

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego ze Szczecina przygotowali i przesałi liste pytań do pani Anity Gargas, które związane są z "Magazynem śledczym" z dnia 23.11.2016 r. Działkowcy pytają m.in. szczegóły i fakty, które zostały pominięte lub w sposób jawny i świadomy zmanipulowane w reportażu opublikowanym w TVP, w szczególności zas sprawy odnoszące się do wątków związanych z ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach. 

czytaj więcej

"My, działkowcy nie raz udowodniliśmy, że potrafimy walczyć o swoje" - 10.01.2017

"Z wielkim neizadowoleniem i oburzeniem dowiedziałem się jako stary działkowiec o próbie ponownego ataku an stowarzyszenie PZD. Nie ma sposobu, by nei zaeagować na programy emitowane w telewizji publicznej, które poprzez pokazywanie materiałów skierowanych przeciw nam działkowcom chcą zwiększyć swoją oglądalność" - Stanisław Trziszka z ROD jedynka w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Nie uwierzę już w żadne słowo wypowiedziane przez okrzyczaną, nagradzaną Panią dziennikarz TVP" - 10.01.2017

"Stowarzyszenie Polskiego Związku Działkowców niczym nie różni się od innych organizacji PP działających w realiach polskich. Nie jest więc właściwe aby na podstawie jednego incydentu, pomówienia, opiniować działalność całego związku" - pisze Ewa Rogala z ROD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Żaden człowiek, ani żaden ogród nie musi być członkiem PZD" - 10.01.2017

Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD „ OAZA" w Żarach są oburzone niedawnymi publikacjami w TVP 1 i „Gazecie Wyborczej" dotyczącymi pracy PZD, które ukazują zniekształcony obraz życia naszego Stowarzyszenia Ogrodowego. Autorzy tych audycji i artykułów (redaktorzy Anita Gargas i Marcin Wójcik) są bardzo stronniczy - formułują z góry określoną ocenę przedstawionych sytuacji i pokazują racje tylko jednej strony sporów. Rzetelne dziennikarskie rzemiosło wymaga zapoznania się z pełną dokumentacją w danej sprawie i wysłuchaniem każdej występującej w sporze strony, nawet jeśli ich racje są sprzeczne z prywatnymi poglądami redaktora lub nie pasują do założonej przez niego tezy. Uważamy, że jeśli artykuł/audycja są przygotowane zgodnie ze sztuką dziennikarską, to czytelnik/widz sam potrafi racjonalnie ocenić sytuację, wyciągnąć wnioski i stwierdzić która ze stron ma rację. Tym razem redaktorzy nie dali takiej szansy swoim odbiorcom!

czytaj więcej

Noworoczne spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów w Poznaniu - 09.01.2017

W dniu 4 stycznia w siedzibie OZ PZD w Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z Przewodniczącymi Kolegiów Prezesów z całego Okręgu. Spotkanie to jest już tradycją  Okręgu,  jak i okazją  do złożenia życzeń na nowy 2017 rok. Uczynił to otwierając spotkanie Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który prowadził też całe spotkanie. 

czytaj więcej

"Dziennikarstwo Anity Gargas to najwyższej klasy patologia" - 09.01.2017

"Zbulwersowany jestem insynuacjami i kłamstwami, jakimi posłużono się przedstawiając rzekome nieprawidłowości w emitowanym 23.11.2016 r. programie „Magazyn Śledczy" autorstwa Anity Gargas. Autorka przyjęła wypowiedzi skonfliktowanych ludzi z PZD, nieprzestrzegających prawa Związku, jako dowody mające dać świadectwo prawdzie. Bezpardonowo i jawnie w programie przyjęła kierunek przeciwko całemu Związkowi" - pisze Eugeniusz Rabuski z ROD Nad Grzepnicą  Policach.

czytaj więcej

"Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze" - 09.01.2017

"Jestem działkowcem od wielu lat i jestem przyzwyczajony do tego, że Polski Związek Działkowców różni ludzie szkalują w bardzo niewybredny sposób. Byłem jednak w błędzie myśląc, że media publiczne podając informację na antenie sprawdzają dogłębnie wszelkie okoliczności i rzetelnie przedstawiają dany temat" - pisze Karol Wojtysiak z ROD Zacisze w Żaganiu.

czytaj więcej

"W PZD jesteśmy silni" - 09.01.2017

"Jesteśmy oburzeni i nie zgadzamy się na przedstawianie programów wyjątkowo stronniczo i z wielkim niepokojem pytamy na czyje zamówienie po raz kolejny media przystępują do ataku na Związek, aby osłabić jego pozycję, a w dalszym działaniu doprowadzić do lego likwidacji" - pisze Kolegium Prezesów Czerwonak - Owinska - Murowana Goślina.

czytaj więcej

Ocena Prezydium OZ w Szczecinie ws. zagrożenia dla ogrodów działkowych ze strony nieodpowiedzialnych dziennikarzy - 05.01.2017

"Całość Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PZD, pod względem kierowania i zarządzania oceniana jest prawidłowo i należycie przez społeczeństwo i samorządy gminne, na których gruntach funkcjonują ogrody, wypełniając ustawowe oraz statutowe obowiązki wobec lokalnych środowisk. (...)Niedopuszczalna jest tak daleko posunięta nieodpowiedzialność, podsycanie nienawiści oraz agitacja do wyłączania się ze struktur PZD lub oskarżanie działaczy organów statutowych za czyny, które mijają się z prawdą" - pisze Prezydium OZ PZD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wyrażamy sprzeciw i niezadowolenie wobec publikacji atakujących Polski Związek Działkowców" - 05.01.2017

"Kolejne nieprawdziwe, kłamliwe publikacje w Gazecie Wyborczej redaktora Marcina Wójcika, jak i Telewizji Polskiej i redakcji Anity Gargas, są nie do przyjęcia. Jesteśmy zbulwersowani, że wyżej wymienione media publiczne nie raczą publikować sprzeciwów przedstawicieli Krajowej Rady, Okręgowych Zarządów PZD oraz ogrodów działkowyc h a przede wszystkim wzburzonych tym działkowców" - pisze Kolegium Prezesów ROD Poznań Nowe Miasto.

czytaj więcej

"Nie chcemy i nie potrzebujemy zmiany organizacji" - 05.01.2017

„My znamy odpowiedź dlaczego działkowcy wybierają PZD, bowiem wiemy na pewno, że organizacją chroniącą nasze ogrody przed niekontrolowaną likwidacją ogrodów działkowych jest tylko Polski Związek Działkowców, realizujący swoje zadania i cele dzięki społecznej pracy samych działkowców” – pisze w liście działkowiec z Wałbrzycha Ewa Klawek

czytaj więcej

"Jako Obywatele RP mamy prawo oczekiwać od mediów rzetelności i publikowania prawdy" - 05.01.2017

"Pani Anita Gargas nie była łaskawa zapoznać się z ustawą z 13 grudnia 2013 roku, na podstawie której działa nasza organizacja . Jeśli w ten sposób ma być propagowana misja mediów, to sprzeciwiamy się takiemu jednostronnemu przekazywaniu informacji, które obrażają nas członków PZD. Jako Obywatele RP mamy prawo oczekiwać od mediów rzetelności i publikowania prawdy, a nie pomówień i oskarżeń, które nie znajdują potwierdzeń w dokumentach będących w posiadaniu OZM PZD" - piszą Zarząd ROD „KOLEJARZ" i Komisja Rewizyjna w Siedlcach.

czytaj więcej

Gdzie obiektywizm mediów? - pytają przewodniczący Kolegiów Prezesów Okręgu Poznańskiego - 05.01.2017

Przewodniczący Kolegiów Prezesów działających na terenie Okręgu Poznańskiego, reprezentujący 296 rodzinnych ogrodów działkowych i ponad 55 tys. działkowców wyrażają dezaprobatę i sprzeciw wobec manipulacjom oraz brakowi obiektywizmu części mediów o zasięgu krajowym. Dotyczy to zwłaszcza TVP S.A. program I oraz Gazety Wyborczej, które to media dopuściły się publikacji kłamliwych materiałów w programie Anity Gargas oraz reportażu Marcina Wójcika - czytamy w stanowisku z 4 stycznia 2017 r.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio