Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy działkowców w obronie Ustawy o ROD

"Przeprowadzono krzywdzącą i zmanipulowaną nagonkę na środowisko działkowców w Polsce" - 28.04.2017

"Sprzeciwiamy się prowadzeniu kłamliwej propagandy i naruszaniu dobrego imienia organizacji, w szeregach której jest milion działkowców:- piszą w swoim stanowisku członkowie ROD "Konwalia" w Tarnowskich Górach. 

czytaj więcej

"Etyka dziennikarska i polityczna wymaga obustronnego przedstawienia sprawy" - 28.04.2017

"Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż problemy jednego poszczególnego ogrodu działkowego nie mogą być przyczyną atakowania całej organizacji PZD."- czytamy w stanowisku Zarządu ROD "Julianka" w Piekarach Śląskich. 

czytaj więcej

"Zaangażowanie niektórych przeciwników PZD, zaczyna przekraczać wszelkie granice przyzwoitości i rozsądku" - 28.04.2017

"Otóż, zbiera sie grupka przedstawicieli z kilku ogrodów działkowych, tak naprawdę nielegitymowanych żadnym mandatem działkowców i zaczyna debatę, jak reformować ogrodnictwo działkowe w kraju. Kogo ci ludzie reprezentują? Właściwie tylko siebie i swoje interesy."- czytamy w liście Prezydium OZ w Szczecinie do Rzecznika Praw Obywatalskich. 

czytaj więcej

"Posunięto się do wysnucia zbyt daleko idących wniosków dotyczących naszego Związku" - 27.04.2017

"Można odnieść wrażenie, że emisja w krótkim czasie kilku materiałów na ten sam temat jest celowym działaniem mającym na celu zdyskredytowanie PZD w oczach opinii publicznej, by uzasadnić potrzebę zmiany prawa dotyczącego rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to praktyka, która już nie raz była wykorzystywana"- piszą w liście do Prezea TVP działkowcy zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym ROD 1000-lecia w Świebodzinie. 

czytaj więcej

List otwarty Prezydium OZ Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w spr. niektórych aspektów działalności PZD. - 27.04.2017

"PZD nigdy nie blokował możliwości wyodrębniania się ogrodów i założenia odrębnych stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. Stoi na straży przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie i zwraca uwagę na ewentualne nieprawidłowości w procesie rejestracji tych stowarzyszeń"- czytamy w liście otwartym OZ Podkarpackiego PZD w Rzeszowie. 

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się medialnym manipulacjom i przekłamaniom" - 26.04.2017

"Ważne jest, aby wszelkie reportaże przygotowywane były rzetelnie i obiektywnie. W przeciwnym razie dochodzi do sytuacji krzywdzących i kuriozalnych, godzących w dobra osobiste wielu osób."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Kolejarz" w Skarżysku-Kamiennej. 

czytaj więcej

„Prezentowane materiały są jednostronne i oparte na relacjach osób, które nie przestrzegają naszej ustawy i statutu PZD” - 26.04.2017

"Dzisiaj z przykrością obserwujemy, że znowu obudziły się demony, które w okresie procedowania naszej ustawy za wszelką cenę nie chciały doprowadzić do jej uchwalenia. To nieliczna grupa ludzi, która w przeszłości nie przestrzegała prawa PZD i dzisiaj kwestionuje ustawę o ROD z 2013 roku." – czytamy w stanowisku  uczestników walnego zebrania ROD im. S. Staszica  w Pile

czytaj więcej

"Pragniemy przyłączyć się do głosów napływających z całej Polski" - 26.04.2017

"Nierzetelne i oszczercze przedstawianie informacji dotyczących działaności ogrodów i PZD wpisuje się w kampanię mającą na celu dyskredytowanie pracy wielu pokoleń dla zachowania idei ogrodnictwa działkowego"- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania ROD "Transportowiec" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Misją i zadaniem Telewizji jest kierowanie się odpowiedzialnością za słowo" - 26.04.2017

"Zwracamy się do Telewizji Polskiej o emisję rzetelnych reportaży dotyczących ogrodów działkowych i ich funkcjonowania. Nie zgadzamy się na kłamliwe, fałszywe i obłudne informacje"- czytamy w stanowisku walnego zebrania ROD im. Kępy Oksywskiej w Pogórzu, kierowanym do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego. 

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się na bezpodstawne podważanie naszej ustawy na podstawie kłamstw i fałszywych listów kierowanych do RPO" - 25.04.2017

"Nie zgadzamy się aby kilku niezadowolonych burzyło spokój ponad miliona członków stowarzyszenia ogrodowego PZD oraz opluwało w mediach działaczy społecznych pracujących w ogrodach i PZD."- czytamy w  stanowisku uczestników walnego zebrania ROD "Na Skarpie" w Pile.

czytaj więcej

"Wyrażamy stanowczy protest i oburzenie wobec publicznych negatywnych i niesprawiedliwych opinii na temat PZD" - 25.04.2017

"Zarówno Zarząd ROD, jak również działkowcy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym wyrazili swój sprzeciw odnośnie wystąpienia pani Senator Lidii Staroń w „Ekspresie Reporterów”, która atakuje PZD, całą naszą społeczność, czyli wszystkich działkowców."- piszą w stanowisku uczestnicy walnego zebrania ROD "Odnowa" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Popieramy Władze Związku w obronie dobrego imienia Polskich Działkowców" - 25.04.2017

Stanowisko Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych obecnych na zebraniach sprawozdawczych Gubińskich ogrodów w sprawie ataków przez TV-Narodową i niektóre Wydawnictwa prasowe i Instytucje Państwowe.

czytaj więcej

"Ile jeszcze czeka nas walki, aby w spokoju wypoczywać?" - 25.04.2017

"Przed emisją reportażu, każdy prawdziwy i rzetelny dziennikarz powinnien dobrze zapoznać się z obowiązującą ustawą o ROD , statutem PZD i regulaminem stowarzyszenia ogrodowego, a nie przedstawiać fałszywy obraz"- piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Przyłączamy się do licznych głosów sprzeciwu w sprawie nierzetelnych audycji" - 24.04.2017

"Efekty tych reportaży to podważanie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Senator Lidię Staroń oraz kierowane pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich przez działkowców nieprzestrzegających ustawy i przepisów regulaminu ROD przy zagospodarowaniu działek o zmiany w ustawie." - piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. Marchlewskiego w Pile. 

czytaj więcej

"Władze Związku mogą liczyć na nasze poparcie i akceptację podejmowanych inicjatyw" - 24.04.2017

"Nasilenie dezinformacji szczególnie w ostatnich miesiącach jest prowadzone na zlecenie i za zgodą niektórych środowisk politycznych. Przyzwolenie na medialne szkalowanie naszego Związku jest akceptowane przez środowiska polityczne od wielu lat".- czytamy w stanowisku Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Roszarnik" w Gorzowie Wlkp. 

czytaj więcej

"Działania Senator Staroń stanowią poważne zagrożenie dla ruchu działkowego w Polsce" - 24.04.2017

"Senator Lidia Staroń negatywnie ocenia obowiązującą ustawę z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Twierdzi, że ustawa ta nie jest zgodna z konstuytucją RP. Widzi pilną potrzebę skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego"- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. Idziego Światały w Szamotułach. 

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się na próby "uszczęśliwiania" działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD" - 24.04.2017

"Kategorycznie stwierdzamy, że to co ruch związkowy wypracował w postaci ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze służy działkowcom , w należyty sposób chroni nabyte prawa i gwarantuje odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu na cele publiczne."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Pragniemy dołączyć nasz głos w obronie dobrego imienia PZD" - 21.04.2017

"Czujemy się w obowiązku przyłączyć się do głosów oburzenia płynących z całej Polski. Należy powiedzieć dość nierzetelnemu dziennikarstwu i materiałom krzywdzącym stowarzyszenie, które oprócz nas zrzesza setki tysięcy osób.”- piszą uczestnicy walnego zebrania ROD "Zacisze II" w Kielcach. 

czytaj więcej

"Reprezentując wszystkich Polaków należy wypowiadać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawdą" - 21.04.2017

"Naszym zdaniem Pani wystąpienie nie było poparte wcześniejszym obiektywnym zapoznaniem się ze sprawami, co do których wniosła Pani zarzuty."- czytamy w stanowisku Prezydium OZ w Gorzowie Wlkp. w sprawie interpelacji poselskiej Poseł Joanny Muchy.  

czytaj więcej

"Niestety nie ustają działania medialne, mające na celu ukazanie zniekształconego obrazu PZD" - 21.04.2017

"Przedstawiane są reportaże o ogrodach działkowych, kreujące nieprawdziwe informacje o działaniu naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia. Kampania pełna oszczerstw i faktów niezgodnych z prawdą bije w nas działkowców, którzy chcą tylko korzystać z piękna przyrody i uprawy naszych małych oaz zieleni."- czytamy w stanowisku Zarządu ROD "Energetyk" w Grudziądzu

czytaj więcej

 

 

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio