Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Zarząd Okręgowy w Szczecinie - 15.03.2013

W dniu 13.03.2013 obradował na posiedzeniu zarząd okręgu Szczecin.

            Przewodnim tematem była ocena  sytuacji PZD oraz rodzinnych ogrodów działkowych.

            W ocenie zarządu Okręgu sytuacja  obecna  zmierzająca do przyjęcia ustawy na dzień dzisiejszy nie jest klarowna z uwagi na to, że żaden ze zgłoszonych projektów jak na razie nie został wdrożony w procedury legislacyjne. Nie wszystkie również ugrupowania polityczne zgłosiły swoje propozycje, a głównie chodzi o Platformę Obywatelską gdyż do wiadomości działkowców docierają jedynie założenia do projektu, które budzą wiele niepewności, ale z uwagi, iż nie jest to jednak gotowy projekt trudno zająć jednoznaczne stanowisko.

            W czasie dyskusji nad problemem aktualnej sytuacji padały głosy, że procedury są długie i trudne, a ze strony niektórych sił politycznych można wyczuwać nawet pewne lekceważenie projektu obywatelskiego, względnie obniżania jego wartości. Za tym projektem zdecydowanie opowiada się PSL, SLD oraz PiS z pewnymi zastrzeżeniami. Natomiast stanowisko Platformy Obywatelskiej nie zostało do końca ujawnione. Media są powściągliwe, bo nawet sam akt złożenia podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w centralnych mediach został potraktowany dość skromnie.

 

            Dużą wagę działkowcy przywiązują do opinii samorządów w sprawach samego naszego projektu, jak również dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Pojawiły się głosy, że obiecujące są postawy Marszałka Sejmu, ale to nie przekłada się na konkretne działania. Pojawił się także głos, że za mało Krajowa Rada robi nacisku na konsultacje z Klubem PO. Pod adresem wszystkich organów związkowych zostały złożone podziękowania za aktywną postawę oraz przekazywanie informacji przez Krajową Radę i Okręgowy Zarząd do działkowców. Z oceny ogólnej wynika również, że jeszcze za mało mamy tzw. przyjaznych posłów, którzy będą decydować o przyjęciu ustawy, a zatem wymagana jest dalsza aktywizacja zarówno na kierunku dążącym do spotkania się z wszystkimi posłami oraz samorządami gmin.

            Oceniona została również aktywność organów statutowych Okręgu i rodzinnych ogrodów działkowych w sprawie promocji i poparcia projektu obywatelskiego. Ważnym zjawiskiem jest fakt, że ta aktywność w okresie zbierania podpisów wyraźnie wzrosła, co jest dobrym prognostykiem przyszłości dla ogrodów. Podsumowano także skuteczność działania OZ w spotkaniach z ogrodami, partiami i politykami. W dyskusji również starano się wypracować skuteczne metody w celu popularyzacji ogrodów działkowych oraz promowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

            Zarząd Okręgu przyjął również sprawozdanie finansowe OZ PZD za rok 2012 oraz uchwalił preliminarz finansowy OZ PZD  na rok 2013.

            Podjęte zostały uchwały statutowe oraz stanowisko w sprawie dalszego bytu PZD, apel o poparcie obywatelskiego projektu ustawy i przyjęty został program działania w sprawie dalszych działań dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o ROD, które prezentujemy poniżej.

Opracował: T. Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio