Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List otwarty Prezesów ROD rejonu białostockiego - 12.03.2013

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie !

 

Początek roku to dla rodzinnych ogrodów działkowych ważny i pracowity okres, w którym, między innymi, odbywają się walne zebrania sprawozdawcze. Spotkania i narady prezesów ROD wskazują, iż w tym roku na zebraniach dominować będzie aktualna sytuacja prawna naszych ogrodów. Ogromna radość towarzyszy działkowcom Podlasia po otrzymaniu informacji, iż nasz obywatelski projekt ustawy został przez Panią Marszałek Sejmu skierowany do pierwszego czytania.

Panie Posłanki i Panowie Posłowie pamiętajcie, że nasz dalszy los jest w Waszych rękach, a nie jesteśmy wcale małą społecznością. Stanowimy ogromną rzeszę skromnych obywateli oddanych dobrej sprawie.

          Wszyscy popieramy projekt obywatelski, który gwarantuje zachowanie praw nabytych przez działkowców, w tym prawa własności zgromadzonego na ogrodach majątku. W nowej sytuacji prawnej daje on poczucie stabilizacji, równocześnie nie stwarzając żadnych negatywnych  skutków dla budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Jednym słowem, tylko ten projekt wart jest poparcia przez większość parlamentarzystów.

Mamy pełną świadomość, że część Posłów należy do zdecydowanych przeciwników Polskiego Związku Działkowców. Apelujemy  więc do naszych zwolenników: przekonajcie oponentów i zagłosujcie zgodnie z Waszym sumieniem, a nie dyscypliną partyjną.

          Zaufajcie Państwo polskim działkowcom, którzy sami najlepiej wiedzą, co dla nich dobre, a co skierowane jest przeciwko nim. Te blisko 925 tys. zebranych podpisów jest najlepszym dowodem, że popiera nasz projekt ustawy ogromna rzesza polskich obywateli.

          Inne projekty, zdaniem działkowców podlaskich, mogą wywołać poczucie krzywdy milionów obywateli i destabilizację ładu prawnego, poprzez nacjonalizację bądź komunalizację naszego majątku.

 

 

                                                                      Z poważaniem

                                              Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych

                                                                rejonu białostockiego

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio