Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Na sprawdzonych sojuszników można zawsze liczyć - 04.02.2013

W dniu 01 lutego 2013 r. w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie odbyła się niecodzienna uroczystość. Na konferencji prasowej z udziałem TVP Szczecin, TV Pomerania oraz dziennikarzy Polskiego Radia, siedmioosobowa delegacja działkowców szczecińskiego okręgu przyjęła z rąk wiecmarszałka Województwa Zachodniopomorskiego a jednocześnie Prezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL dr Jarosława Rzepy, 3117 podpisów, na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy ROD.Był to wynik pracy wielu członków PSL, którzy niezwłocznie odpowiedzieli czynem na apel, jaki OZ PZD wystosował do organizacji politycznych i społecznych.

Dr Jarosław Rzepa w obecności Prezesa miejskiego PSL dr Małgorzaty Łozińskiej– Reszkowskiej oraz dyrektor biura Janiny Przybyłowicz przekazał na ręce Prezesa OZ PZD listy z podpisami poparcia, zaznaczając, że ta dobra współpraca pomiędzy PSL i PZD nie jest koniunkturalna, a właściwie to trwa ona od zawsze. Łączą nas pokrewne ideały, szacunek dla ziemi i środowiska naturalnego, a także ideały wspierania ludzi potrzebujących pomocy.Prezes OZ PZD, przyjmując listy poparcia, podziękował w imieniu działkowców okręgu i całego Związku za tak cenny, niemal, że na wagę złota, wysiłek ludzi, których praca zaowocowała takim wspaniałym rezultatem. W tym osiągnieciu udział struktur miejskich PSL jest duży, gdyż w samym tylko Szczecinie zebrano 1700 podpisów.Oprócz wagi i znaczenia samych podpisów, liczy się ofiarność i mądrość ludowców, którzy na ten wynik zapracowali.

Prezes OZPZD podkreślił, że dr Jarosław Rzepa, gdy jeszcze nie pełnił obecnych godności, był inicjatorem prowadzonego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego – konkursu, „Rodzinne Ogrody Działkowe Przyjazne Społeczeństwu”. Był to duży krok w dążeniu do otwarcia się ogrodów na szersze potrzeby społeczne. Należy z uznaniem odnieść do człowieka, któremu są tak bliskie ideały ogrodnictwa działkowego.Prezes OZ PZD przedstawił mediom problemy wynikające z treści wyroku TK i zagrożenia dla działkowców, ogrodów i PZD.
Na pytanie dziennikarzy, czy utworzenie stowarzyszenia PZD nie będzie miało cech monopolu odpowiedział, że ideą przyjętego projektu ustawy jest ująć wszystkie zastrzeżenia TK, stworzyć możliwość dobrowolności zrzeszania się i umożliwić wypracowanie takiego dokumentu prawa, który pozwoli w sposób łagodny, bez niepotrzebnych strat przejść w nową, jakość.Na pytanie, na którą partie liczy PZD, padła odpowiedź - że na wszystkie, którym dobro działkowca i ogrodów rodzinnych leży na sercu.

Liczymy na mądrość i rozsądek każdego z posłów, przy podejmowaniu decyzji, których rezultatem powinna być dobra ustawa o ROD, gwarantująca rodzinnym ogrodom bezpieczeństwo i stabilność, a działkowcom prawa i spokój na długie lata. Społeczeństwu zaś zachowanie ogrodów w miastach, bo tam są one niezbędne w dobie obecnej urbanizacji i cywilizacji. Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe powinny być tak samo jak w innych krajach cywilizowanych, oczkiem w głowie, samorządów i państwa. Działkowcy podziękowali dla kierownictwa PSL w województwie, za wszystko to, co zostało zrobione, wyrażając jednocześnie przekonanie, ze taki stosunek ludowców jak w Szczecinie do problemów ogrodów działkowców zapewne cechuje wszystkich członków PSL w Polsce.W wieczornym wydaniu kroniki szczecińskiej TVP Szczecin przedstawiła relacje ze spotkania.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio