Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrady Krajowej Komisji Rewizyjnej - 16.11.2012

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 listopada 2012 roku, w godzinach wieczornych, odbyła w Warszawie kolejne w obecnej kadencji planowane posiedzenie.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała:

-oceny dotychczasowej aktywności Komisji Rewizyjnych Związku w udzielaniu poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgłoszonej do Marszałek Sejmu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD uznali dotychczasową aktywność za niewystarczającą, bowiem w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie dzisiaj bardzo jest potrzebna integracja społeczności działkowej wokół zgłoszonego projektu ustawy. Stwierdzano, ze troska o przyszłość ogrodnictwa działkowego, roli jaką działki i ogrody pełnią dla polskich rodzin, członków lokalnych społeczności winny zobowiązywać nas wszystkich do udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Związek poprzez składanie swoich podpisów. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kolejny raz udzielili swojego poparcia dla tego projektu.

- wystosowano Apel do działkowców i statutowych organów PZD w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

- w wyniku przeprowadzonej dyskusji odniosła się do wysokości składki członkowskiej w 2013 roku członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD uznali, że struktury PZD winny w obecnej sytuacji prowadzić bardzo oszczędną gospodarkę finansową a w razie niezbędnej konieczności wykorzystywać również rezerwy finansowe zgromadzone na Funduszu Statutowym.

 - omówiono plan kontroli jednostek organizacyjnych PZD przeprowadzanych na wniosek Prezydium KR PZD, które odbędą się w pierwszej połowie grudnia 2012 roku i powołano Zespoły Kontrolne. Postanowiono, że w trakcie tych kontroli dokonywana będzie również ocena działalności Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

- powołano również Zespół Kontrolny, który dokona badania zasadności skargi skierowanej przez członka PZD do Prezesa Związku z jednego z ogrodów w Poznaniu.

- swoją uchwałą zatwierdziła tezy do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2012 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ na 2013 rok. Tezy te zostały przekazane w drugim dniu narady Przewodniczącym Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

- omówiono tematykę drugiego dnia narady oraz sprawy bieżące.

 

Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD                                                            

Bogusław Dąbrowski   

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio