Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Piotrem Żołądkiem - 13.11.2012

W dniu 13 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Panem Piotrem Żołądkiem – członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli także członkowie najstarszego ogrodu działkowego z terenu Miasta Kielce – ROD „Kadzielnia”.

Tematem przewodnim odbytej rozmowy był oczywiście obywatelski Projekt Ustawy o ROD.

W trakcie spotkania dokonano szczegółowego omówienia podstawowych założeń niniejszego Projektu, przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia praw do gruntów ROD oraz nabytych w dobrej wierze praw indywidualnych działkowców i ich majątku ogrodowego.

Odniesiono się także oczywiście do funkcji ogrodów działkowych oraz samych działkowców, którym w opracowanym Projekcie z uwagi na fundamentalne ich znaczenie w strukturach ogrodnictwa działkowego poświęcono oddzielny rozdział.

Zapoznano także Pana Piotra Żołądka z proponowanymi regulacjami w zakresie ewentualnych likwidacji ROD oraz procedurą dalszego funkcjonowania tych ogrodów, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego.

Pan P. Żołądek jako członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz były wicewojewoda świętokrzyski zna problemy z jakimi borykali się i nadal walczą polscy działkowcy.

Z uznaniem odniósł się do złożonego na ręce Marszałka Sejmu Projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Stwierdził, iż w pełni słusznym jest przygotowanie regulacji odnoszących się do polskich ogrodów działkowych przez środowisko, którego one dotyczą. To właśnie ci ludzie najlepiej wiedzą bowiem jakie konstrukcje prawne są niezbędnymi dla zabezpieczenia dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i zachowania wypracowanego na przestrzeni często kilku pokoleń majątku na użytkowanych działkach.

Potwierdził on sugestię, w myśl której lepiej pracować nad jednym projektem Ustawy aniżeli pochylać się nad liczbą kilku propozycji. W ten sposób nie zatraci się tym samym sensu i podstawowego trzonu nowych zapisów.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z uznaniem odniósł się do roli ogrodów jaka jest niezmienna mimo upływającego czasu. Potrzeba funkcjonowania ROD w naszym województwie jak i w skali całego kraju nie podlega zdaniem Pana Piotra Żołądka najmniejszej nawet dyskusji. Trzeba jego zdaniem chronić to co dobrze funkcjonuje i jest tak ważne dla ponad miliona działkowców i członków ich rodzin.

Zapewnił, iż tak jak w latach poprzednich, On sam jak i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz całe struktury PSL w województwie są zawsze życzliwe dla użytkowników działek i PZD, z którym jak pokazuje miniony czas, współpraca układa się bardzo dobrze. Środowisko świętokrzyskich działkowców zawsze może liczyć na Jego poparcie, szczególnie w tak ważnych kwestiach jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza wypływająca z samego środowiska działkowego.

Z uwagi na zbliżający się Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego zobowiązał się on, korzystając z takiej możliwości, przedstawić wśród innych posłów i działaczy swojego ugrupowania samą inicjatywę ustawodawczą wraz z opracowanym Projektem.

 

                                              

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                              Kierownik Biura OZ

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio