Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD Roman Szular popiera działkowcow - 30.10.2012

W południe 29. października w siedzibie Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kielcach odbyło się spotkanie, na które Sekretarz RW SLD zaprosił przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD. Uczestniczyli w nim Prezes OZŚ PZD Zygmunt Wójcik, Kierownik Biura OZ Jan Stańczyk, inspektor ds. terenowo-prawnych Anna Ślusarczyk a także reprezentanci ROD oraz Sekretarz RW SLD Roman Szular. Tematem spotkania miała być wymiana opinii na temat projektu nowelizacji Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zaproponowanego przez SLD i obywatelskiego projektu Ustawy, wychodzącego od społeczności działkowców.

Przedstawiciele OZŚ PZD rozpoczęli od podziękowań dla lokalnych władz SLD za wsparcie udzielane działkowcom i żywe zainteresowanie tematem nowych regulacji mających w przyszłości normować kwestie ogrodnictwa działkowego. Następnie Kierownik Biura OZ Jan Stańczyk podzielił się przemyśleniami jakie nasuwa Okręgowemu Zarządowi Świętokrzyskiemu projekt nowelizacji Ustawy
o ROD złożony przez SLD, po czym naświetlił Sekretarzowi RW SLD założenia obywatelskiego projektu Ustawy, napisanego przez prawników KR PZD w Warszawie wraz z zespołem konsultantów. Kierownik Biura podkreślił jak skomplikowana i specyficzna jest tematyka rodzinnych ogrodów działkowych i jak trudne jest właściwe jej uregulowanie. Przedstawiciele ROD kładli zaś nacisk na to, że zawsze najlepszy zostanie projekt pisany przez praktyków, w tym wypadku – przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców.

Sekretarz Roman Szular w imieniu świętokrzyskich struktur SLD zaświadczył o dalszej chęci i potrzeby współpracy jego ugrupowania z reprezentantami środowiska działkowców. Zapewnił, że świętokrzyska komórka SLD zwróci uwagę na spostrzeżenia przedstawione przez OZŚ PZD dotyczące poselskiego projektu nowelizacji Ustawy podczas rozmów na krajowym szczeblu partii. Jednocześnie wykazał chęć do dialogu w sprawie poparcia przez przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla obywatelskiego projektu Ustawy i prowadzenia rozmów na temat ewentualnego wypracowania wspólnego stanowiska w powyższej sprawie.

 

                                                                                                                      Opracowała

                                                                                                                      Anna Ślusarczyk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio