Tworzymy w Polskim Związku Działkowców, szczególnie tu na Śląsku, wielką rodzinę. Zawsze propagowaliśmy i wspieraliśmy dążenia naszych członków w budowaniu prawdziwej podbudowy i fundamentów naszego Związku, opartych na tradycji i historii. Nasi działkowcy podkreślają demokratyczny sta­tus życia organizacyjnego PZD, oraz demokrację wewnętrzną Związku jako wartość nadrzędną dla wszystkich jego członków, zawsze chcieli mieć własną organizację i samodzielnie decydować o własnych sprawach i własnej organizacji, tak potrzebnej milionowi polskich  rodzin.

    My działkowcy bytomscy zebrani dzisiaj w Bytomskim Centrum Kultury, jesteśmy przedstawicielami  blisko stutysięcznej rzeszy członków PZD, uprawiających swoje działki w Okręgu Śląskim. Nasze ogrody działkowe od  stu lat są trwałym elementem naszego krajobrazu i zawsze były traktowane jako ważny składnik miejscowej kultury i tradycji. Jest rzeczą oczywistą, że zmieniała się ich rola z upływem czasu, kiedyś pełniły ważną rolę aprowizacyjną, dziś postrzega się je głównie jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

    Zawsze czerpaliśmy inspirację z naszej historii i każdy z nas ma poczucie przynależności do naszego Związku. Łączy nas organizacyjna spójność i historyczna ciągłość której nie możemy zaprzepaścić. Przez 90 lat zorganizowany ruch ogrodnictwa działkowego na Śląsku utrzymał ciągłość organizacyjną.  Nie możemy dać się podzielić! Stajemy w obronie naszego Związku, naszych ogrodów i działkowców i bę­dziemy to robić  do końca. To mu­szą wiedzieć i pamiętać nasi przeciwnicy, że ogrody działkowe są częścią społecznej tkanki i takie mają pozostać.

    Z niedowierzaniem przyjęliśmy do wiadomości to co stało się w Trybunale Konstytucyjnym 11 lipca br. Dla większości działkowców orzeczenie TK jest niezrozumiałe. Tym niemniej – jest obowiązujące i stawia przed naszym Związkiem nowe, bardzo odpowiedzialne zadania.

    My uczestnicy dzisiejszego spotkania, reprezentanci bytomskich ogrodów, wyrażamy przekonanie, że ruch ogrodnictwa działkowego i nasze  ogrody będą nadal służyć społeczeństwu. Zwracamy się do wszystkich działkowców i struktur PZD, o zachowanie jedności i solidarności. Nie pozwólmy odebrać sobie ziemi, z której czerpiemy tyle korzyści. W sytuacji zagrożenia dla dalszego istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego pokażmy, że potrafimy zjednoczyć swoje siły i bronić tego co tak kochamy.

 

Bytom, dnia 14 września 2012 r.      

                                                                W imieniu uczestników spotkania:

Jan Nowakowski – Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZ Śl. w Bytomiu

Prezes ROD „Zorza”, Pani Halina Niewiarowska (ROD obchodzący 100-lecie)

Jan Radoła -  Przewodniczący – Gospodarz  spotkania                                      

 

Do wiadomości:

KR PZD

Premier RP

Prezydent RP

Wszystkie ROD OZ Śl.