Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z VI posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku - 14.06.2012

W dniu 13.06.2012 r. odbyło się VI posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w bieżącej kadencji. Na 25 członków OZ w posiedzeniu udział wzięły 24 osoby co stanowi 96%.  W obradach uczestniczyła także przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W przyjętym porządku znalazło się m.in. przedstawienie i zatwierdzenie zbiorczego zestawienia sprawozdań finansowych ROD za rok 2011 oraz preliminarzy finansowych na rok 2012. Omówiono także tegoroczną kampanię zebrań sprawozdawczych w ogrodach, dokonując całościowego jej przebiegu i oceny.

W trakcie obrad nie mogło także zabraknąć najistotniejszego obecnie tematu jakim jest aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku z obliczu zbliżającej się rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie zaskarżenia obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. Potwierdzono listę osób, które z Okręgu Świętokrzyskiego wezmą udział w rozprawie przed Trybunałem w dniu 28 czerwca br.

Po raz kolejny uznano, iż tylko pełna jedność i solidaryzacja wszystkich członków PZD oraz struktur może być widocznym a przede wszystkim skutecznym orężem w walce o dalsze istnienie blisko 5 tysięcy ogrodów. Z przedstawionych przez członków OZ informacji wynika, że część ROD zakończyła już przygotowania do zbliżającego się Tygodnia Protestu poprzez wykonane banery – hasła oraz flagi związkowe, którymi w dniach 23 – 29 czerwca udekorowane zostaną ogrody
na terenie naszego województwa.

Przekazano także uczestnikom zestaw materiałów przygotowanych przez Krajową Radę PZD w postaci apelu oraz ulotki z prośbą niezwłocznego dotarcia z niniejszymi materiałami do jak największej liczby członków PZD – użytkowników działek.

W trakcie dyskusji nie kryto kolejnych słów oburzenia i zażenowania coraz to nowszymi artykułami w środkach masowego przekazu – zwłaszcza w prasie – poprzez które to, po raz kolejny próbuje się zdyskredytować Związek i ponad milionową grupę jego członków przedstawiając tendencyjne i sprzeczne z prawdą argumenty.

Powołana Komisja Uchwał i Wniosków wypracowała oprócz niezbędnych uchwał statutowych w zakresie sprawozdań finansowych ROD i przebiegu zebrań sprawozdawczych, także list do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego w obronie fundamentalnego aktu prawnego dla działkowców, ogrodów i PZD. Dokumenty powyższe po raz kolejny wyrażają swoje niezmiennie negatywne zdanie członków Okręgowego Zarządu w obliczu wniesionych wniosków byłego Pierwsza Prezesa Sądu Najwyższego.

Głos ten jest także głosem ponad 17 – tysięcznej grupy użytkowników działek z terenu województwa świętokrzyskiego wpisanym w stanowisko ponad milionowej grupy działkowców w naszym kraju.

 

 

                                                                                              Kierownik Biura OZ

                                                                                              /-/ Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.