Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze spotkało się i Parlamentarzystami - 21.03.2012

20 marca 2012 r, odbyło się w Zielonej Górze poszerzone posiedzenie Prezydium OZ PZD z udziałem przewodniczących kolegium prezesów. W spotkaniu, w którym udział wzięli lubuscy posłowie: Bogusław Wontor (SLD) i Maciej Mroczek (Ruch Palikota), uczestniczyło łącznie 18 osób.

Celem spotkania i głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja w PZD. O najważniejszych problemach rodzinnych ogrodów działkowych, działkowców i Polskiego Związku Działkowców poinformował prezes OZ, Marian Pasińslci. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia wynikające ze skierowania przez I Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiona informacja przyjęta została przez uczestników spotkania z dużym zaniepokojeniem, bo dostrzeżono w przedstawionych wydarzeniach poważne zagrożenie dla mchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, dla rodzinnych ogrodów działkowych i PZD.

W tym kontekście z goryczą dzielono się w dyskusji uwagami na temat funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, biorąc pod uwagę to, że cała dotychczasowa praca może ulec zniszczeniu. Dyskutanci scharakteryzowali specyfikę swojej pracy i opowiadali o problemach z jakimi borykają się na co dzień.

W dyskusji zwrócono też uwagę na osiągnięcia rodzinnych ogrodów działkowych zdobyte w ciągu kilkudziesięcioletniego istnienia. Podkreślono znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla pojedynczych użytkowników działek oraz środowisk, w których ogrody się znajdują. Mówiono o przywiązaniu ludzi trzeciego wieku do własnej działki, możliwości prowadzenia dzięki niej aktywnego trybu życia, ale także wzbogacania własnych budżetów wyhodowanymi warzywami i owocami. Przedstawiano osiągnięcia w zakresie budowania i unowocześniania infrastruktury ogrodowej - ze środków wpłacanych przez działkowców i przy pomocy dotacji udzielonych przez OZ i KR. Informowano o różnorodnych formach pracy prowadzonej w ogrodach przez zarządy na rzecz działkowców i ich rodzin, takich jak tradycyjne obchody dni działkowca, spotkania integracyjne czy lekcje przyrody dla najmłodszych. Zwrócono uwagę na wypracowane demokratyczne mechanizmy podejmowania ważnych decyzji w ogrodach, wyboru samorządów ogrodowych oraz władz okręgowych, co ma wielkie znaczenie dla układania poprawnych relacji we współżyciu społecznym. Zauważono dobrą współpracę z samorządami lokalnymi, które doceniają i dostrzegają rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej, które służą mieszkańcom miejscowości.

Zdaniem uczestników spotkania nie można dopuścić do zniszczenia dorobku działkowców, samorządów ogrodowych i samorządu okręgowego.

W dyskusji zabrakli też głos posłowie.

Poseł Bogusław WoiUor (SLD), który od lat współpracuje z Okręgowym Zarządem wyjaśnił zgromadzonym możliwe powody, dla których rząd, nie czekając na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wprowadzić nowe przepisy dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zwrócił uwagę, że niekorzystny dla działkowców wyrok Trybunału Konstytucyjnego byłby bardzo kontrowersyjny. W takiej sytuacji Związek zapewne odwołałby się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a sprawa toczyłaby się przynajmniej kilka lat i jest prawdopodobne, że Polski Związek Działkowców obroniłby korzystne dla siebie zapisy. Sytuacja taka nie jest po myśli lobbystów, którzy już teraz chcą przejąć grunty ROD, dlatego prawdopodobnie zdecydowano się na rządowy projekt nowej ustawy.

Poseł Maciej Mroczek (Ruch Palikota), który pierwszy raz zetknął się z problemami działkowców i Polskiego Związku Działkowców z dużą uwagą przysłuchiwał się wypowiedziom. W kontekście przedstawionej informacji o zagrożeniach dla rodzinnych ogrodów działkowych wyraził zdziwienie, iż nikt z rządzących nie rozmawia ze Związkiem skupiającym milion rodzin działkowych o sprawach, które ich najbardziej dotyczą. Uznał ten fakt za zły obyczaj władzy. Zainteresował się możliwościami obrony, jakimi mógłby dysponować PZD w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji. Zadeklarował też dalsze zainteresowanie sprawami rodzinnych ogrodów działkowych.

Na zakończenie spotkania stwierdzono, że w Parlamencie możliwe są różne konfiguracje koalicyjne, a Polski Związek Działkowców, by zachować korzystne zapisy ustawy o ROD, musi szukać w Sejmie sprzymierzeńców. Członkowie prezydium i przewodniczący kolegium prezesów uznali, żc należy w dalszym ciągu kierować listy i stanowiska do premiera, marszałka Sejmu i ministerstwa infrastruktury. Nie wykluczono możliwości podjęcia bardziej drażliwych form protestu.

Opracowała: Joanna Mikołajczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio