Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ruszyły prace nad zmianą Statutu PZD - 21.01.2011

W jej skład weszli: przewodniczący Eugeniusz Kondracki (Prezes PZD) oraz Stanisław Chodak (OZ Lublin), Grażyna Franke  (OZ Mazowiecki) Tadeusz Jarzębak (OZ Szczecin), Halina Kmieciak (OZ Małopolski),Barbara Kokot (OZ Bydgoszcz), Michał Krawczyk (OZ Śląski), Wincenty Kulik (OZ Sudecki), Janusz Moszkowski (OZ Wrocław), Olga Ochrymiuk (OZ Podlaski), Czesław Smoczyński (OZ Gdańsk), Agnieszka Sycz (OZ Podkarpacki), Zdzisław Śliwa (OZ Poznań), Jerzy Teluk (OZ Zielona Góra).

W ramach przygotowania do ewentualnej nowelizacji statutu PZD, Krajowa Rada zwróciła się również do wszystkich okręgowych zarządów o aktywne włączenie się w prace i nadsyłanie swoich propozycji, wniosków i ocen dotyczących konkretnych rozwiązań statutowych. Równocześnie – za pośrednictwem OZ – Krajowa Rada zwróciła się do okręgowych komisji rewizyjnych i rozjemczych o włączenie się w prace i zgłaszanie swoich uwag i propozycji. Efekty prac komisji zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej Rady, która po ich przeanalizowaniu przedstawi stosowne wnioski Krajowemu Zjazdowi PZD. Decyzja o uchwaleniu ewentualnych zmian w statucie PZD zostanie podjęta na IX Krajowym Zjeździe PZD, który odbędzie się w dniach 16 – 17 grudnia br.

(MZ)

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio