Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Reakcja Związku wobec bezprawnych działań Agencji Mienia Wojskowego - 23.09.2011

W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno KR PZD, jak i OZ Mazowiecki PZD ściśle ze sobą współpracując, podjęły stanowcze działania mające na celu obronę Ogrodu i praw jego działkowców. OZ Mazowiecki PZD poinformował Prezesa AMW o nieuprawnionych działaniach podległego mu Oddziału Terenowego w Warszawie. Do Dyrektora Oddziału Terenowego AMW w Warszawie wystosowane zostało pismo OZ Mazowieckiego PZD z żądaniem natychmiastowego zaprzestania bezprawnych działań w stosunku do ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym, wycofania ogłoszenia opublikowanego
w „Gazecie Wyborczej” i na stronie internetowej AMW. O tragicznej sytuacji Ogrodu poinformowany został także przez OZ Mazowiecki PZD Wojewoda Mazowiecki i Minister Obrony Narodowej. O poszczególnych etapach walki w obronie Ogrodu zawiadamiany jest również zarząd ROD „Pod Dębami”.
  Oddział Terenowy AMW w Warszawie poprzez swoje działania chce pozbawić PZD prawa użytkowania gruntów, całkowicie pomijając fakt, że na terenie Ogrodu „Pod Dębami”, który funkcjonuje od lat 70., jest 101 działek, na których to znajduje się prywatny majątek działkowców i Związku. Oddział Terenowy AMW w Warszawie próbuje zniszczyć i pozbawić dorobku działkowców z Ogrodu „Pod Dębami”, w którym to mają możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji, i który jest dla nich źródłem radości i częścią ich życia.
 Krzywdzące poczynania AMW trafiły i trafiać będą na zdecydowany opór ze strony PZD, gdyż brak przestrzegania prawa przez Terenowy Oddział w Warszawie, ujawniający się w jego działaniach, jest nie do przyjęcia i nie licuje z porządkiem prawnym obowiązującym w naszym kraju. PZD będzie wszelkimi możliwymi sposobami zaciekle bronił funkcjonowania ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym.

   AB

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio