Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wspólna sprawa - 26.02.2021

Wspólna sprawa

Z ekologicznymi i społecznymi konsekwencjami zmian klimatu mierzymy się na co dzień - mamy do czynienia z procesami, które powodują zanieczyszczenia, ograniczają różnorodność biologiczną oraz zasobność zbiorników wodnych. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności oświatowej PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska.

 Wychodząc na przeciw potrzebom, Krajowy Zarząd PZD opracował i wdrożył Otwarty Program Klimatyczny PZD, który obejmuje wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcjonowania ogrodów działkowych i ich wpływu na środowisko. W ogrodach działkowych w całym kraju promowanie są zasady racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz selektywna zbiórka i gospodarka odpadami. W ten sposób podejmujemy działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych i powstrzymania degradacji środowiska.

 

Złote zasady EKO-ogrodnika

I.WODA Zagospodarowując tereny zieleni, trzeba pamiętać o konieczności ochrony zasobów wodnych. Należy  przekształcać ogrody w sposób przyczyniający się do zatrzymania wody w otoczeniu:

v Musimy gromadzić i magazynować wodę jaka pojawi się w postaci deszczu;

v Oszczędzać wodę przy zmywaniu naczyń;

v Używać z wody ponownie- recykling wody;

v Zachować zdrowy rozsądek i zasady racjonalnego nawadniania przy podlewaniu upraw;

v  Stosować właściwą agrotechnikę i pielęgnację gleby i roślin:

  • murawy zastępować łąkami kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wymagają systematycznego koszenia ani nawadniania,
  • zwiększać pokrycie ogrodów szatą roślinną wysiewając poplony oraz nawozy zielone,
  • stosować ściółkowanie warstwą materiału organicznego np. kompostu, kory, liści, słomy, trocin i zrębków drzewnych, w celu ograniczenia strat wody, poprawy warunków termicznych i ochrony przed degradacją gleby.

 II. POWIETRZE Ważnym zagadnieniem jest jakość powietrza, szczególnie odczuwalna w okresach jesieni i wczesnej wiosny. W ogrodach działkowych niezależnie od pory roku obowiązuje całkowity zakaz spalania.

Ogniska niszczą życie i zadymiają okolicę.

Nie spalaj - kompostuj!

   III. ODPADY Selektywna zbiórka odpadów to dzisiaj przykład świadomego korzystania z ogrodu. Segregacja pozwala na ponowne wykorzystanie materiałów w procesie recyklingu. Tylko dzięki wspólnej, odpowiedzialnej postawie można chronić środowisko przed lawiną śmieci.

Jak to działa w praktyce?

Wykorzystywanie pomysłów i rozwiązań promowanych w programie za pośrednictwem źródeł sprawdzonej wiedzy tj. miesięczniki „działkowca” oraz wydawnictwa związkowe, przynosi wymierne korzyści. Działkowcy coraz chętniej wprowadzają w swoich ogrodach rozwiązania przyjazne dla środowiska.

1) „Bez wody nie ma życia - woda to skarb i musimy ją szanować i oszczędzać”. -Tak uważają Państwo Zbigniew i Ludmiła w ROD „Oaza” w Uniszowicach. Działkowcy metodą gospodarczą stworzyli własny system do zbierania deszczówki.

 

Orynnowanie tarasu oraz dachu altany umożliwia zebranie nawet kilkuset litrów wody podczas jednej ulewy. Woda z dachu jest odprowadzana do zbiornika, skąd systemem węży ogrodowych dostarczana jest do nawadniania roślin uprawianych w szklarni. Odpowiednie połączenie naczyń umożliwia samoistne odprowadzenie nadmiaru wody z głównego zbiornika na deszczówkę.

2) W ROD „Kępa” w Puławach działkowcy oszczędzają wodę dzięki instalacji nawadniania kroplowego. Linie kroplujące rozmieszczone wzdłuż grządek warzywnych, zapewniają równomierne rozprowadzenie wilgoci. – To najbardziej efektywna forma nawadniania jaką można wykorzystać w ogrodzie.

3) Praktycznym dla działkowców rozwiązaniem jest ściółkowanie. Pani Magdalena z ROD „Harnaś” w Lublinie, co roku rozkłada słomę wokół pomidorów. Obserwuje przy tym same korzyści – rozsada dobrze się przyjmuje, gleba łatwiej wchłania i zatrzymuje wodę, rośliny obficie kwitną i wcześniej plonują.

W ROD „Bursaki” w Lublinie sprytnie zastosowano agrowłókninę. Rozłożona pod rabaty i drzewka ozdobne ściółka eliminuje problem chwastów oraz ogranicza ewaporację.  

Efektowne połączenie kory, szyszek i kamieni nadaje dekoracyjny i naturalny wygląd całej kompozycji.

Małymi kroczkami możemy zmienić przyszłość.

W trosce o siebie - dbajmy o Ziemię.

Dbajmy każdego dnia.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska

PZD Okręg w Lublinie

                          

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio