Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

APEL DO WARSZAWSKICH ROD O OBRONĘ KOMPLEKSU PRZY UL. AL. WASZYNGTONA - 19.11.2020

APEL

DO WARSZAWSKICH ROD

O OBRONĘ KOMPLEKSU PRZY UL. AL. WASZYNGTONA

 

Rada Miasta Warszawy planuje dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której przewidziano m.in. „Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju Gocław na odc. Al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych”, które będzie realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Krajowy Zarząd PZD jest zaniepokojony powyższą sytuacją, gdyż zmiany dotyczą m.in. wydatkowania znacznych środków finansowych na utworzenie terenów zieleni publicznej na obszarach, na których aktualnie leży kompleks warszawskich ogrodów przy al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych. Ogrody te już teraz  pełnią tereny zieleni publicznej, są otwarte i wykorzystywane nie tylko przez działkowców, ale i okolicznych mieszkańców. Pełnią wiele funkcji ekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i socjalnych. Korzystają z nich zarówno młode rodziny z dziećmi, jak i seniorzy, których właśnie teraz należy otoczyć szczególną troską. Dlatego też takie rozdysponowanie środków publicznych wydaje się niegospodarne, niecelowe i zupełnie zbędne. Ponadto, może doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych, mimo, iż budowa trasy tramwajowej na Gocław nie dojdzie do skutku. Sama likwidacja pociągnie za sobą nie tylko dramat dla wielu rodzin działkowych, którzy dla tworzenia terenów zielonych będą musieli zostawić swoje działki, na których od lat pracują i wypoczywają, ale i kolejne środki finansowe, które miasto będzie musiało wypłacić działkowcom i PZD za majątek znajdujący się na gruncie. Krajowy Zarząd PZD rozumie konieczność realizacji inwestycji celu publicznego w mieście. Warszawa musi się rozwijać dla nas wszystkich, jednakże tworzenie zieleni publicznej kosztem rodzinnych ogrodów działkowych, które już są terenem zielonym, jest zupełnie niezrozumiałe.

Prezes PZD wystąpił w tej sprawie z pismem do Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Pani Ewy Malinowskiej – Grupińskiej o zachowanie istniejących ogrodów działkowych. Jednakże potrzebne jest wsparcie samych mieszkańców Warszawy. 

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich warszawskich kolegiów prezesów, zarządów ogrodów działkowych, jak i samych działkowców o wsparcie inicjatywy KZ PZD w przedmiotowej sprawie.

Doceniamy wolę tworzenia zieleni publicznej w mieście, które jest coraz bardziej zabetonowane, jednakże środki te mogą być w inny sposób wykorzystane, choćby na pomoc istniejącym warszawskim ogrodom, na ich rozwój i tworzenie warunków dla właściwego wypoczynku i korzystania z ich uroków oraz właściwości zdrowotnych.

Razem zadbajmy o nasze ogrody, o naszą wspólną zieleń i naszą przyszłość.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.

 

POBIERZ:  Pismo do Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej o zachowanie istniejących ogrodów

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio