Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odbyła się narada Prezesów ROD w Nowej Soli - 21.02.2020

Dnia 20.02.2020r. obyło się  posiedzenie Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych  z Nowej Soli. Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZD Marian Pasiński. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Biura Rafał Hawryluk oraz Inspektor ds. inwestycji Martyna Rakowska. Spotkanie obyło się w biurze ROD Odra.

Na początku spotkania na wniosek Prezesa Okręgu zostało powołane kolegium prezesów. Przewodniczącym został Pan Stanisław Gratka, Wiceprzewodniczącym Pan Ryszard Lipiński, zaś Sekretarzem Pani Paulina Martyniuk.

Dyrektor biura Rafał Hawryluk zapoznał z uchwałą Prezydium Krajowej Rady z dnia 17.11.2017r. w sprawi zasad i trybu pracy Kolegium Prezesów. Omówił szczegółowo zadania Kolegium.

Prezesi ROD przedstawili stan przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Zgłosili terminy zebrań w swoich ogrodach.

Kolejny temat to sprawy inwestycji i remontów w ROD. Martyna Rakowska Inspektor ds. inwestycji omówiła pozyskiwanie środków finansowych głównie z samorządów lokalnych. Wypracowano i postanowiono wręczyć Prezydentowi Miasta pismo w sprawie wsparcia finansowego Ogrodów Działkowych w Nowej Soli. Ustalono także, że prezesi ROD spotkają się w tej sprawie z Prezydentem.

Dyrektor biura OZ Rafał Hawryluk przedstawił obecną sytuacje w PZD. Zapoznał z projektem uchwały KR PZD w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad Gospodarki odpadami komunalnymi. Omówił zagadnienie samowoli budowlanej, w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zapoznał z komunikatem Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji prawa budowlanego.

Prezes Okręgu Marian Pasiński na koniec spotkania przedstawił zadania do realizacji w ROD i w Okręgu na rok 2020. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest sprawne przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w ROD.

Sporządziła: Martyna Rakowska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio