Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Zarządu oraz działkwoców ROD "LEŚNA DOLINA" w Kwidzynie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw w tzw. ustawie "śmieciowej". - 25.03.2019

                                                                                                                                                  

      STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ DZIAŁKOWCÓW ROD "LEŚNA DOLINA"

          dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw

                                             w  tzw. ustawie "śmieciowej".

 

 

 Działkowcy ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie nie zgadzają się z projektem odpłatności

  za wywóz śmieci z ogrodów PZD w wysokości 51,10 zł za jeden worek śmieci, co jest

  rzeczą absurdalną i wyliczoną chyba z gwiazd (nawet za segregowane odpady). Jak

  wszyscy dobrze wiemy, na ogrodach przewaga odpadów to są odpady roślinne które są

  kompostowane zgodnie z regulaminem ROD, który wręcz nakazuje mieć na działce

  kompostownik. Większość ogrodów wywozi śmieci na tzw. telefon co jest bardzo mądrym

  i ekonomicznym sposobem dla ogrodu. Według wyliczeń kontener o poj.1100 litrów

  będzie kosztował 511,00zł i licząc skromnie wywóz trzy razy w miesiącu będzie kosztował

  ogród 1533,00zł. Nie wiemy jakie ogrody będzie na to stać. Uważamy że jest to robione

  specjalnie przeciw naszym działkowcom żeby zniechęcić ich do dzierżawy działkowej a

  następnie do likwidacji ogrodu i otworzenie szerokiej bramy dla deweloperów.

  Nikt inny jak przede wszystkim działkowcy, dbają o ekologię i porządki przy swoich 

  działkach i ogrodach, bo jest to też w ich ogólnym interesie.

  Jak do tej pory  wywózki śmieci był dobrym sposobem i sprawdzały się w życiu PZD.

    Natomiast proponowane zmiany w ustawie przez Ministra Środowiska będą stale

  zwiększały koszta wywozu odpadów, natomiast co do systemu odbioru odpadów z

  ogrodów budzi dużo uwag. Metoda wywozu na telefon wg  potrzeb ogrodu jest jak do tej

  pory najekonomiczniejszym i dobrym rozwiązaniem, i nie wywozi się puste zbiorniki bo

  jest ustawowy termin ich wywozu. Działkowcy płacą za wywóz śmieci w miejscu

  zamieszkania i tu należałoby zastanowić się dla nich nad ulgą odpłatności za śmieci  

  komunalne, oraz za kompostowanie odpadów zielonych.

  Trzeba pamiętać też, że okres produkowania odpadów trwa od wiosny do jesieni.

  Mamy nadzieję, że nasze głosy będą brane pod uwagę przy nowelizacji ustawy

  "śmieciowej", i będą przychylne naszym ogrodom.

 

 

              Z wyrazami szacunku Zarząd ROD "Leśna Dolina" oraz działkowcy

 

   Niniejsze stanowisko wysyłamy do:

  -  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP.

  -  Prezesa  Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

  -  Prezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego Pana Józefa Matwiesa.

 

 

 

 

                                                                              

                                                           

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.