Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odpady BIO na terenie ogrodów działkowych w Poznaniu w ramach GOAP. - 19.01.2018

W dniu 12 stycznia 2018 r. miało miejsce spotkanie Dyrektora Biura MZ GOAP, Z-ca Dyrektora Wydziału działalności Gospodarczej i Rolnictwa i  Urzędu  Miasta Poznania oraz Dyrektor Biura OZ PZD w Poznaniu. Tematem spotkanie były kwestie dotyczące nowych regulacji prawnych związanych z odpadami ulegającymi biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz ich odbiór z terenów rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych w rejonie działalności GOAP.

Podczas spotkania udało się ustalić, iż ogrody działkowe zgodnie  z nowymi przepisami zobowiązane są do wyposażenia ROD w pojemniki do gromadzenia ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – dotyczy to pojemników na odpady zielone i pojemników na odpady BIO.

Przypominamy, iż w pojemnikach na odpady BIO (brązowych) powinny znaleźć się takie odpady jak:

  • kwiaty
  • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
  • obierki z owoców i warzyw
  • przeterminowane warzywa i owoce
  • skorupki jaj
  • fusy po kawie i herbacie

Do pojemników przeznaczonych na odpady zielone należy wrzucać:

  • trawę
  • liście
  • rozdrobnione gałęzie
  • pozostałości roślinne.

W przypadku, gdy wszyscy działkowcy na terenie ogrodu  posiadają kompostowniki istnieje możliwość rezygnacji z gromadzenia odpadów BIO (brak konieczności zakupu brązowych kontenerów). Jest to dodatkowa zachęta, by każda działka była wyposażona w kompostownik.

Jeżeli  ROD chciałby zrezygnować z gromadzenia odpadów BIO należy złożyć do ZM GOAP stosowne oświadczenie. http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/O%C5%9Bwiadczenie-kompostownik.pdf

Jednocześnie ZM GOAP nadal będzie odbierał odpady zielone z ogrodów działkowych zgodnie z normatywem przypadającym w ilości 60/l/działkę/miesiąc. Jednakże RODy zobowiązane będą do zakupu lub dzierżawy pojemników na odpady zielone. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie dzierżawa pojemników od firm zajmujących się wywozem odpadów w danym rejonie.

Odpady zielone odbierane będą z terenów ogrodów działkowych z częstotliwością raz na dwa tygodnie, odpady BIO raz na tydzień.

AW

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio