Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Urzędy Miast i Gmin wspierają ogrody działkowe Okręgu Poznańskiego - 27.12.2017

Jednostki samorządu terytorialnego – Urzędy Miast i Gmin na terenie Okręgu Poznańskiego w 2017 r. niejednokrotnie wspierały działalność rodzinnych ogrodów działkowych.  26 ROD otrzymało dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej. Urzędy wspierały różne  zadania inwestycyjne m.in.  budowę i modernizację świetlicy i ogrodzenia zewnętrznego, remonty i utwardzanie alejek ogrodowych czy modernizację sieci energetycznej ROD. Dotację otrzymały ogrody działkowe w takich miejscowościach jak: Gniezno, Rawicz, Wolsztyn, Środa Wielopolska, Oborniki, Szamotuły i Śmigiel.

Prym w udzielaniu dotacji z środków samorządu terytorialnego wiedzie Urząd Miasta w Gnieźnie wspierając w 2017 roku rozwój infrastruktury ogrodowej 16 rodzinnych ogrodów działkowych na łączną kwotę 26. 000 zł. Bardzo duże wsparcie otrzymał ROD Gaik  w Rawiczu zyskując dofinansowanie modernizacji Domu Działkowca i ogrodzenia zewnętrznego w wysokości prawie 35. 000 zł.

Urzędy oprócz modernizacji infrastruktury ROD dotują również inne inicjatywy działkowców. ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach otrzymał wsparcie wyjazdu integracyjnego działkowców, a także organizacji Dni Działkowca. Urząd Miasta Poznania w 2017 roku wsparł finansowo organizację 10 letnich koncertów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, a także kilka ciekawych wydarzeń kulturalnych, takich jak: Spotkanie z Kulturą i Sztuką w ROD, Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości i Działkowe Kolędowanie. Łączna kwota dotacji wyniosła 28.000 zł.

Ponadto Miasto Poznań na wsparcie ogrodów przewidziało w swoim budżecie na 2018 r.  kwotę 250 000 zł , o którą będą mogły ubiegać się wszystkie rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta Poznania.

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, wystąpił z propozycją udzielania dotacji na modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej obornickich ROD. Radni przychylili się do propozycji i podjęli w tej sprawie uchwałę, która określiła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Oborniki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Obornikach.

W imieniu rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i mamy nadzieję na owocną współpracę w Nowym 2018 Roku.

AW

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio