Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pomoc Prezydenta dla częstochowskich działkowców - 26.10.2017

Działkowcy Częstochowy mogą się pochwalić dobrą współpracą z władzami naszego miasta na wielu płaszczyznach. W roku 2016 dzięki współpracy z Urzędem Miasta udało się doprowadzić do wypracowania i przyjęcia programu pomocy rodzinnym ogrodom działkowym w utrzymaniu ogrodowej infrastruktury. W roku 2017 Urząd Miasta przeznaczył dla naszych ogrodów kwotę 75.000,00 zł. Ogrody mogą występować o dotację samodzielnie po wypełnieniu stosownego wniosku opracowanego przez Urząd. W tym roku z tej formy pomocy finansowej skorzystały 4 ROD.

Są nimi:

ROD „Chopin”, który funkcjonuje na naszym terenie od 1933 roku. Otrzymał dotację na remont instalacji elektrycznej w ogrodzie w wysokości 15.720,00 zł. Wartość wykonanych prac remontowych dotyczących tego zadania to kwota 28.935,49 zł. Dotacja Urzędu była uzupełnieniem własnych środków finansowych ogrodu w realizacji zadnia.

ROD „Kościuszki”, który funkcjonuje na naszym ogrodzie od 1936 roku. Ogród otrzymał dotację na remont ogrodzenia głównego ogrodu od strony ul. Mazowieckiej w wysokości 7.636,00 zł. Wartość wykonanego remontu ogrodzenia wyniosła 9.548,13 zł. Dotacja to dla działkowców uzupełnienie skromnych własnych środków na utrzymanie ogrodowej infrastruktury.

ROD „Tysiąclecia”, który funkcjonuje na naszym terenie od 1966 roku. Ogród otrzymał na remont budynku gospodarczego dotację w wysokości 20, 200,00 zł. Wartość wykonanych prac remontowych w ogrodzie na tym zadaniu to kwota 31.224,92 zł. Dotacja dla ogrodu była przeznaczona w głównej mierze na zmianę azbestowego pokrycia dachu budynku gospodarczego i była uzupełnieniem własnych środków ogrodu na realizację tego zadania.

ROD „Mickiewicza”, który rozpoczął swoją działalność w roku 1932. Ogród otrzymał z Urzędu dotację celową na poprawę ogrodowej infrastruktury w kwocie 31.440,00 zł. Wartość wykonanych prac przy modernizacji ogrodzenia, instalacji wodnej, elektrycznej czy budynku domu działkowca zostały oszacowane na ogólną kwotę 98.065,88 zł.

Należy podkreślić, że wartość wykonanych na tych ogrodach prac modernizacyjnych przy ogrodowej infrastrukturze to kwota 167.774,42 zł. Dofinansowanie dla tych robót wyniosło statystycznie 44,7 % dla ogrodu .

W imieniu działkowców i Zarządów ROD składamy podziękowanie władzom miasta Częstochowy, a w szczególności Prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi za zabezpieczenie w roku 2017 potrzeb naszych ogrodów w ramach przyjętego trzyletniego programu pomocowego dotacją celową w wysokości 75.000,00 zł. na poprawę ogrodowej infrastruktury. Ogrody, które skorzystały z dotacji zajmują powierzchnię ponad 45 ha i są użytkowane przez 1357 działkowych rodzin. Okręg w imieniu ROD Częstochowy liczy na jeszcze lepszą współpracę w tym temacie w roku 2018, w którym zgodnie z założeniem na pomoc dla ogrodów zostało przeznaczone w budżecie miasta 100.000,00 zł.

Przygotował:

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio