Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Bukowina" w Szczecinie - 13.04.2017

W dniu 08-04-2017 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze  w ROD „Bukowina” w Szczecinie.  Zebranie Sprawozdawcze   rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 13:30. Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD „Bukowina”  Pan Lesław STĘPIEŃ witając  działkowców i reprezentanta Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania –  obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, statutem, ustawą  i regulaminem. Prezes złożył wyczerpujące sprawozdanie za rok 2016 omawiając najważniejsze tematy z życia ROD  minionego roku. Wynik finansowy za okres rozliczeniowy zamyka się dodatnim saldem.

Przedstawiono zadania na 2017 r, podjęte stosowne uchwały. Ogród „BUKOWINA”  liczy 186 członków.  

Okręgowy Zarząd PZD w  Szczecinie  reprezentował  Józef  Romanowski V-ce Prezes  OZ. Jednym z ważniejszych wydarzeń  w 2017 r  to Jubileusz  120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Następnie przedstawił zagrożenia  zewnętrzne i wewnętrzne ogrodów oraz metody obrony. Pismo Radcy Prawnego PZD mec. Tomasza Terleckiego  jakie zostało przekazane do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji zostało zlekceważone. Szerzenie kłamstw na temat działalności struktur PZD krzywdzi działaczy społecznych i działa szkodliwie dla całego ruchu działkowego.  Związek pozwał oszczerców którzy szkalują dobre imię Związku.

Materiały przygotowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną z uwagą wysłuchali wszyscy działkowcy. Dyskusja nad sprawozdaniami była merytoryczna. Zebranie przebiegło  spokojnie i rzeczowo. Teraz czas na wiosenne prace i  porządki w ogrodzie.

W imieniu OZ PZD V-ce Prezes Józef Romanowski  złożył  podziękowanie organom statutowym  ROD za wykonaną pracę, za uczestnictwo w zebraniu , życzenia osiągnięcia sukcesów służących wszystkim działkowcom ogrodu i ich rodzinom oraz spokojnych w gronie rodzinnym spędzenie Świąt Wielkanocy.

V-ce Prezes OZ w Szczecinie

Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio