Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie działalności w 2016 roku SSI w Okręgu Szczecińskim - 28.12.2016

Na koniec roku, zgodnie z planem, w okręgu szczecińskim zaproszono na naradę instruktorów SSI, która odbyła się  19 grudnia br. Instruktor ogrodniczy powitał wszystkich zebranych, po czym głos zabrał Prezes OZ - podziękował za ich dotychczasową działalność, podkreślając ważną rolę  jaką pełnią instruktorzy w ogrodach, apelował o dalszą pracę z entuzjazmem dla ROD i działkowców.

Wspominał również o problemie marginalizacji działań instruktorów przez zarządy ogrodów i intensyfikacji przyszłych szkoleń nowych działkowców.

T. Jarzębak nawiązał również do niedawnych publikacji w Gazecie Wyborczej oraz do programu Anity Gargas, w których szkalowane jest dobre imię Polskiego Związku Działkowców i niezrozumiały sposób, w jaki jest prowadzone „śledztwo” nadużyć w Związku, niemające się nijak do rzeczywistości w ogrodach.

Prezes OZ apelował również o zajęcie stanowiska dotyczącego rażących przekłamań w mediach i bezkarności dziennikarzy.

Podczas narady Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej zostali uhonorowani dyplomami z okazji 35 lecia PZD, które  wręczył prezes okręgu w imieniu prezesa PZD pana Eugeniusza Kondrackiego. Szczególne wyróżnienie otrzymał  pionier ogrodnictwa działkowego, wieloletni Instruktor Krajowy oraz prezes ROD „Ina” z Goleniowa – pan Wiktor Dąbrowski.

Okręgowy Zarząd uhonorował również swoich instruktorów pamiątkowymi monetami okolicznościowymi w blistrze w roku jubileuszu 35 lecia Związku oraz drobnym upominkiem.

W trakcie narady podsumowano działalność oświatową,  przeprowadzone szkolenia nowych działkowców, konkursy okręgowe w 2016 r., przedstawiono nowych instruktorów okręgowych. Zostały przedłożone propozycje tematy szkoleń na rok 2017 oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty nowych instruktorów i doposażenie obecnych. Był też czas na podzielenie się instruktorów doświadczeniami ze swoich ogrodów.

Na koniec złożone zostały życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, zatem do zobaczenia za rok!         

J. Sielicka

Instruktor ogrodniczy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio