Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie wystawy KORSO przez Kolegium Prezesów ROD w Pile - 19.09.2016

W dniu 14 września 2016 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Piły. Spotkanie poświęcone było w przede wszystkim podsumowaniu wystawy KORSO zorganizowanej przez pilskie ogrody działkowe w dniu 6 sierpnia 2016 r. w Parku na Wyspie. W spotkaniu uczestniczyli.: Prezydent Piotr Głowski, który wystawę KORSO objął patronatem honorowym oraz Danuta Nowak-Bogusławska Kierownik Biura Prezydenta, Stanisław Dąbek Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury, Przedstawicielki Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek: Elżbieta Stoińska Prezes Zarządu i Teresa Szulc oraz Irena Mendyka Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, Małgorzata Sypuła Zastępca Przewodniczącego Związku Międzygminnego Pilski Region Odpadami Komunalnymi – współuczestnicy wystawy i inni.


W toku dyskusji uczestnicy spotkania podsumowali wystawę KORSO. Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD podziękowali za pomoc i współudział w organizacji wystawy oraz wręczyli Prezydentowi Piotrowi Głowskiemu i zaproszonym gościom dyplomy pamiątkowe oraz książki z wydawnictwa PZD.


Prezes OZ poinformował gości o sukcesach pilskich działkowców w konkursach krajowych organizowanych przez Krajową Radę PZD. Wśród laureatów konkursu na najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy wyróżniono na Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu ROD „Pod Lipami” w Pile.


Dyskutowano o organizacji przyszłorocznej wystawy KORSO. Ponadto poruszano tematy dotyczące „ustawy śmieciowej” oraz organizacji i kosztów wywozu odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych z ogrodów.
Małgorzata Sypuła Zastępca Przewodniczącego Związku Międzygminnego Pilski Region Odpadami Komunalnymi wręczyła Prezesom ROD zaproszenia na konferencję „Myślę, więc…segreguję” wydarzenie inaugurujące kampanię edukacyjną „Żółta? Czerwona? Zielona!” adresowaną do wszystkich mieszkańców gmin Związku Międzygminnego PRGOK.


Za dotychczasową i przyszłą współpracę z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz z okazji Jubileuszu 35 lecia PZD wzniesiono toast – koktajl z owoców działkowych oraz smakowano wypieki przygotowane przez Genowefę Chomont członka Okręgowego Zarządu i Prezes ROD „Gwda”.
Informację ze spotkania zamieszczono na stronie Urzędu Miasta Piły – czytaj tutaj.

KA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio