Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca Okręgu Poznańskiego - 23.08.2016

Okręg Poznański uroczyście obchodził swoje dożynkowe święto – Okręgowy Dzień Działkowca w sobotę 20 sierpnia w Nowym Tomyślu,  w mieście obchodzącym swój Jubileusz 230 –lecia nadania praw miejskich, mieście wikliny i w mieście, w którym ma siedzibę Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Świerczewskiego – zwycięzca konkursu na najpiękniejszy ogród działkowy w Polsce  w 2015 r.

Dzięki życzliwości władz samorządowych Nowego Tomyśla na czele z Burmistrzem dr Włodzimierzem Hibnerem  przy wsparciu Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego działkowcy poznańscy włączyli się ze swoim świętem w obchody tradycyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Ta wspólna inicjatywa władz samorządowych i Okręgowego Zarządu PZD zaowocowała możliwością świętowania w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w atmosferze wspólnego święta działkowców i mieszkańców miasta.

Udekorowane flagami miejskimi i związkowymi ulice, obecność wielu wystawców i producentów wyrobów wikliniarskich, kiermasze pamiątkarskie, stoiska  gastronomiczne itp. tworzyły niepowtarzalny klimat święta. Do Nowego Tomyśla zjechało blisko 500 działkowców z całego Okręgu plus działkowcy nowotomyscy. Byli wśród nich  laureaci tegorocznych okręgowych  konkursów „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”  i „Wzorowa Działka 2016”. Przybyli też liczni goście, a wśród nich I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak, Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Władze wojewódzkie reprezentowali : Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, radny Sejmiku Ryszard Napierała i radny Sejmiku Wiesław Szczepański oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego Paweł Śliwa. Miasto Poznań reprezentował Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Marek Stachowiak. Serdecznie powitano posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz wieloletniego przyjaciela i mecenasa działkowców Stanisława Kalembę – byłego ministra rolnictwa i posła na Sejm RP.

Uroczystość w Parku poprzedziła Msza św. Celebrowana przez ks. kanonika Andrzeja Grabańskiego, mówiącego w homilii o znaczeniu ogrodów działkowych dla kształtowania rodziny oraz budowaniu miłości do ludzi i przyrody. Po Mszy św. dożynkowy orszak z orkiestrą,  licznymi sztandarami przywiezionymi przez Okręg, kolegia prezesów i poszczególne ogrody działkowe a także z pięknymi koszami dożynkowymi z plonami naszych działek przemaszerował ulicami miasta do Parku.

Działkowców witała i  całą uroczystość prowadziła dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Beata Baran, która po odegraniu hymnu działkowców poprosiła prezesa Okręgowego Zarządu PZD Zdzisława Śliwę o rozpoczęcie uroczystości. Po powitaniu gości prezes nawiązał w swoim wystąpieniu do Jubileuszu 35-lecia PZD podkreślając dorobek organizacji i jej znaczenie dla obrony ogrodów i praw działkowców. Padły ze sceny ważne słowa zaświadczające o słuszności tezy, że bez Związku nie obronilibyśmy naszych ogrodów, a na poparcie  jej przywołane zostały doświadczenia ostatniego dziesięciolecia. Walka o dobrą ustawę o ROD, działania w obronie altan zagrożonych rozbiórką wykazały znaczenie organizacji zdolnej do zebrania prawie miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD i niewiele mniej pod projektem ustawy w sprawie altan. Zaufanie, jakim działkowcy obdarzają swój Związek, zaowocowało gremialnym poparciem go w 2014 r., kiedy to w ogrodach decydowano, jakie stowarzyszenie ogrodowe będzie prowadzić ogród. Zdecydowana większość działkowców w Polsce i w Okręgu  Poznańskim związała swoją przyszłość z PZD.

Prezes OZ  podziękował wielu zasłużonym działkowcom, którzy przez wiele lat, pracując społecznie w zarządach ogrodów, komisjach ogrodowych, nie szczędzili sił dla ogrodów, działkowców i Związku. W dalszej kolejności prezes OZ przedstawił dokonania działkowców w bieżącym roku , dziękując za pracę w ogrodach, za  postawy prowadzące do umacniania naszej jedności, często na przekór niektórym, którzy chcieliby nas skłócić i niszczyć ogrody zmieniając ich funkcję na niskiej jakości osiedla mieszkaniowe. Zaapelował, by nie dać im powodów do satysfakcji i oprzeć się skutecznie ich działaniu, które jest wymierzone w działkowców chcących na działkach wypoczywać i nie godzących się ponosić kosztów bytowania w ogrodach mieszkańców działek. Że taka jest wola większości działkowców zaświadczał transparent przywieziony z Gniezna mówiący, że ogrody zakładaliśmy nie po to, by w nich mieszkać i budować w nich wille w poczuciu bezkarności za łamanie prawa. Kończąc wystąpienie Zdzisław Śliwa podziękował Burmistrzowi Nowego Tomyśla i Staroście Nowotomyskiemu oraz władzom samorządowym regionu i naszych miast, za okazywaną życzliwość, za udzielane wsparcie, także finansowe, za dostrzeganie roli jaką odgrywają ogrody działkowe w życiu mieszkańców.  Zaapelował też do parlamentarzystów rozumiejących znaczenie ogrodów i podejmujących na forum parlamentu niejednokrotnie trudne sprawy działkowców by nadal wspierali ochronę ogrodów przed próbami zmiany ich funkcji, o ochronę dobrej ustawy o ROD, o działania w sprawie kosztów ponoszonych przez działkowców z tytułu opłat za odpady komunalne.

Zabierający głos goście przekazywali życzenia działkowcom, zapewniali o woli dalszego wspierania ogrodnictwa działkowego. Mówił o tym Burmistrz Hibner, Prezydent  Gniezna Budasz, mówiła Pani Przewodnicząca Sejmiku Szalczyk, mówił Poseł Paszyk, minister Kalemba i inni. Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak nawiązał do Jubileuszu 35-lecia PZD, przekazał podziękowania i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i życzył działkowcom poznańskich wielu sukcesów w ich działaniach na rzecz rozwoju ogrodów i  utrzymania jedności gwarantującej skuteczną obronę praw działkowców i bytu ogrodów.

Po wystąpieniach nastąpiły ważne dla każdej działkowej uroczystości momenty: odznaczenia działkowców odznakami Wzorowy Działkowiec i „Za zasługi dla PZD”. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego wyróżniony został przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Wożniaka Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Świerczewskiego z Nowego Tomyśla. Odznaczenie wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego Pani Zofia Szalczyk prezesowi ROD Józefowi Kasprzakowi, jako należącemu do najlepszych ogrodów w regionie i w kraju.

Wręczono tez dyplomy i nagrody w okręgowych konkursach. Laureatem konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2016 został ROD im.  2 Armii WP z Poznania, kolejne miejsca zajęły: ROD IM m Kopernika ze Zbąszynia, ROD Relax 27 z Poznania i ROD Pod Lipami z Wrześni. Za najpiękniejsze działki w Okręgu uznano i wyróżniono 19 działkowców, którzy otrzymali dyplomy uznania, nagrody rzeczowe i książkowe oraz upominki od burmistrza Nowego Tomyśla.

Uroczystość zakończyła się smacznym posiłkiem w miasteczku gastronomicznym, zwiedzaniem parku z jego atrakcjami a także zdjęciem przed największą atrakcją turystyczną Nowego Tomyśla: wiklinowym koszem wpisanym do księgi Guinnesa.

TAD

Zdjęcia: AG

film1

film2

film3

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio