Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obchody jubileuszu 50-lecia ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni - 30.06.2016

Ogrody działkowe, ile z nim związanych jest wspomnień, smutków i radości, ile chwil nierozerwalnych z nowymi przeżyciami, a ile związanych z przemijaniem. Wiosenny rozkwit kolorów, zapachów i doznań, to przecież powrót do rzeczywistości, tej kolorowej wypełnionej nowymi urokami działek. 

Dwudziestego piątego czerwca 2016 roku Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni obchodził jubileusz swojego powstania. Jubileusz związany jest z obchodami 35 rocznicy powstania PZD.                                                          

Nasz ogród powstał jako Pracowniczy Ogród Działkowy nieistniejącej już Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w roku 1966. Na przestrzeni tych pięćdziesięciu lat, przechodził różne etapy swojego rozwoju. W dniu dzisiejszym, ogród liczy 635 działek położonych na ponad 26 hektarach.

Przygotowania do organizacji jubileuszu rozpoczęły się jeszcze w roku poprzednim. Został wyłoniony komitet organizacyjny, który do ostatniego dnia realizował nakreślony plan działania.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą w intencji ogrodu i działkowców. Po Mszy rozpoczęła się część oficjalna. Została nakreślona historia, ale i dzień dzisiejszy i jutrzejszy funkcjonowania ogrodu w społeczności gdyńskiej.

Uroczystość zaszczycili zaproszeni goście:

  • Prezydent Miasta Gdyni –  Wojciech Szczurek;
  • Prezes OZ PZD w Gdańsku – Czesław Smoczyński;
  • Pierwszy Wiceprezes OZ PZD w Gdańsku – Mieczysław Kamiński;
  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Bogusław Dąbrowski;
  • Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni  – mł. inspektor Aleksandra Rzepka -    
  • Komendant Komisariatu Gdynia Karwiny;
  • zaprzyjaźnieni Prezesi Gdyńskich ROD.

Licznie przybyli, mimo olbrzymiego upału działkowcy z naszego ogrodu.

Na rozpoczęcie uroczystości został odegrany przez orkiestrę dętą „Hymn Polskiego Związku Działkowców”.

Dla uczczenia jubileuszu i podkreślenia jego ważności, została odsłonięta tablica pamiątkowa.

Wielu spośród obecnych działkowców otrzymało odznaczenia związkowe.

Na ręce Prezesa Ogrodu, Prezydent Miasta Gdyni wręczył Pamiątkowy Medal.

W swoim wystąpieniu podkreślał rolę i znaczenie ogrodów dla miasta, mówił o istniejącej doskonałej obecnie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a ogrodami. Wspomniał, że w jego rodzinie istniej już długa tradycja posiadania działki. Kończąc wystąpienie, życzył wszystkim działkowcom dużo zdrowia i zadowolenia z uprawy działek.

Pan Czesław Smoczyński przekazał puchar i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

W dalszej kolejności z życzeniami występowali zaproszeni goście.

Za otrzymane gratulacje oraz życzenia, podziękował Prezes Ogrodu Leonard Niewiński.

Po części oficjalnej miał miejsce koncert orkiestry dętej. Następnie odbyła się biesiada działkowców z poczęstunkiem.

Niestety, patriotyczny obowiązek oglądania meczu Polska kontra Szwajcaria, wyciągnął wielu działkowców przed telewizory.

Zwycięstwo Polaków było dodatkowym uhonorowaniem naszego jubileuszu.

Piosenka Jonasza Kofty jest wciąż aktualna:

  „pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd przyszliście”.

 

Prezes ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni

Leonard Niewiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio