Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Prezydium OZ w Gorzowie Wielkopolskim do Rzecznika Praw Obywatelskich - 08.03.2016


Gorzów Wlkp. 07.03.2016r.

 

 

Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Prezydium Okręgowego Zarządu na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z Pana pismami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czuje się zobowiązany odnieść do podniesionych przez Pana spraw.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Nie możemy podzielić Pana poglądu, że PZD jako organizacja społeczna jest za bardzo restrykcyjna w stosunku do osób łamiących prawo (poprzez zamieszkiwanie i postawienie samowoli budowlanej) bo wypowiada umowy dzierżawy „w przypadku gdy nadzór budowlany potwierdzi uprzednio naruszenie prawa”, a ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. „w nadmierny sposób ingeruje przy tym w sferę podstawowych praw i wolności osób, które takie budynki na działkach wzniosły”. Szczególne zdziwienie jesteśmy, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich broni Pan praw garstki ludzi, mając za nic prawo wielu działkowców. Na przestrzeni funkcjonowania ustawy o ROD i wcześniej obowiązującej ustawy w okręgu gorzowskim nie wypowiedzieliśmy nikomu umowy z w/w względów.

Szanowny Panie Doktorze!

Przedstawione przez Pana doktora jako źródła nadużyć zapisów ustawowych nie znajduje żadnego uzasadnienia. Ustawa o ROD wprost przeciwnie nakłada na Związek oraz wszystkie inne stowarzyszenia ogrodowe określone obowiązki. Przestrzeganie prawa obowiązuje w szeregu organizacjach społecznych i tym samym umożliwia prawidłowe funkcjonowanie i działanie tych organizacji.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Przykro nam, że Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast racjonalnie w sposób wyważony przed upublicznieniem nie skonsultował tego zagadnienia ze Związkiem. Mamy nadzieje, że biuro RPO w sposób bardziej racjonalny i wyważony będzie podejmować sprawy dotyczące ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Życzymy Panu Rzecznikowi, aby w przyszłości podchodził Pan do niektórych spraw mniej emocjonalnie, a jedynie kierował się prawem, bo do tego został powołany.

 

Prezes OZ PZD

mgr inż. Piotr Wilms

 

Do wiadomości:

  1. Prezes KR PZD
  2. Zarządu ROD okręgu gorzowskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio