Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończenie przygotowań do walnych zebrań w OZ Koszalin - 01.02.2016

W dniu 30.01.2016 roku na terenie okręgu Koszalin PZD zakończono cykl szkoleń przygotowujących zarządy ROD do organizowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych. Szkolenie było prowadzone w dwóch etapach.

Pierwszy etap miał miejsce w dniu 26.10.2015 roku, podczas którego przypomniano zarządom ROD o obowiązkach jakie w działalności codziennej spoczywają na zarządach ROD, a określone zostały w ustawie z 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych i statucie PZD uchwalonym w dniu 02.07.2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Drugi etap został przeprowadzony w dniach 23 i 30.01.2016 roku. 23.01.2016 roku w siedzibie okręgowego zarządu w Koszalinie odbyło się szkolenie dla osób prowadzących księgowość w ogrodach. Celem szkolenia było zapoznanie, ujednolicenie pojęć dotyczących zasad wykonywania sprawozdań finansowych, preliminarzy na rok następny oraz prowadzenia księgowości ogrodów. Podczas zajęć zwracano szczególna uwagę na metodykę wykonywania sprawozdań i preliminarzy oraz obowiązku ich przedstawienia i zatwierdzenia przez walne zebranie.

Również 23.01.2016 roku w ROD Wypoczynek w Wałczu dla ogrodów z Wałcza, Drawska, Czaplinka, Złocieńca, Mirosławca, Człopy, Tuczna, Kalisza Pomorskiego i Świdwina, a w dniu 30.01.2016 roku w siedzibie okręgowego zarządu dla pozostałych ogrodów, zorganizowano szkolenie  dotyczące praktycznej realizacji wytycznych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w okresie kadencji. Podczas szkolenia szczególną uwagę zwracano na interpretacje zapisów wytycznych Prezydium Krajowej Rady PZD, sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań sprawozdawczych oraz konieczności właściwego przygotowania dokumentacji zebrania wg wzorów załączonych do wytycznych.

Całością szkolenia kierował Prezes OZ  Marian Sekulski, zajęcia prowadzili wiceprezes Ryszard Nowak, sekretarz OZ Zuzanna Sugier, członek Prezydium OZ Waldemar Grochulski i główna księgowa OZ Magdalena Efemberg.

Ryszard Nowak

Wiceprezes OZ PZD Koszalin

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.