Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium OZ w Zielonej Górze obradowało w Kożuchowie - 30.11.2015

Prezydium OZ w Zielonej Górze PZD, realizując cykl spotkań z samorządami ogrodowymi. spotkało się tym razem z przedstawicielami samorządów ROD z Kożuchowa.

Omówiono najważniejsze problemy z jakimi borykają się zarządy ROD oraz działkowcy. Członkowie prezydium OZ mieli okazję uzyskać informacje z „pierwszej ręki”  jak wygląda sytuacja w Kożuchowie i jakie problemy mają działkowcy. Z relacji poszczególnych uczestników spotkania wynika, iż stan rodzinnych ogrodów w mieście odzwierciedla przekrój coraz bardziej starzejącego się i ubożejącego  społeczeństwa Kożuchowa.

Wnioski jakie nasuwają się ze spotkania jasno wskazują, iż należy doinwestować prawie wszystkie ogrody w Kożuchowie, ponieważ stają się one coraz mniej atrakcyjne dla mieszkańców Miasta i powoli zaczynają się wyludniać.

Prezesi ROD, którzy prawie wszyscy pełnią swoje funkcję po raz pierwszy mieli okazję dowiedzieć się jak działa fundusz rozwoju przy Okręgowym Zarządzie, jakie są możliwości uzyskania dotacji na inwestycje i remonty z Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Omówiono też możliwość pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasiński, złożył deklaracje wszechstronnej pomocy zarówno w realizacji zadań inwestycyjno remontowych jak i w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje i remonty. Padła również propozycja reorganizacji ogrodów by usprawnić ich zarządzanie. Oświadczył, że Okręgowy Zarząd potraktuje Kożuchów priorytetowo, ale inicjatywa dotycząca inwestycji w ROD musi wyjść od zarządów i uzyskać akceptacje działkowców.

Wspólnie uznano, że poczyniono pierwszy krok by odwrócić coraz bardziej wyraźny trend porzucania działek. Liczymy, iż kolejne spotkania wskażą kierunki rozwoju, którymi  ROD w Kożuchowie powinny podążać.

 

Rafał Hawryluk

Okręg zielonogórski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.