Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W Okręgu Podkarpackim rozpoczęły się spotkania działkowców z policją - 09.11.2015

W dniu 6 listopada 2015 r. w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie odbyło się spotkanie Prezesów i gospodarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Rzeszowie i najbliższej okolicy z przedstawicielami Policji w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczny Ogród” przyjętego przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli Komendanci Komisariatów Policji w Rzeszowie, Boguchwale i Głogowie Młp., Prezes Okręgu Podkarpackiego PZD oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa w ROD działającej przy Okręgu Podkarpackim.

Na wstępie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w ROD przedstawił ogólne zagadnienia związane z bezpieczeństwem, z jakimi spotykają się Prezesi ogrodów i działkowcy na terenie ROD. 

W trakcie dyskusji Prezesi ROD przedstawili występujące w ogrodach problemy związane z dewastacjami i włamaniami do altan ogrodowych, kradzieżami sprzętów działkowców i elementów wyposażenia infrastruktury ogrodów, uprawą roślin niedozwolonych, zamieszkiwaniem bezdomnych w altanach, urządzaniem melin i niekontrolowanych miejsc spotkań młodzieży na terenach ogrodów. Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę na podejmowane przez funkcjonariuszy działania prewencyjne na terenie ogrodów działkowych, informowanie dzielnicowych o wszystkich niepokojących zdarzeniach na terenie ROD, nawiązanie ściślejszej współpracy na linii Prezes ROD – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Poinformowali również o częstym patrolowaniu terenów ROD w porze nocnej oraz okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza pod kątem przebywania osób bezdomnych w ogrodach.
 
 
Przedstawiciele Policji oświadczyli, że są otwarci na współpracę  z działkowcami i Prezesami ROD, a zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodach działkowych jest jednym z istotnych elementów działań Policji.
 
WM, OZ Podkarpacki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio