Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Szukaj

Odznaczenia związkowe - wyróżnienie czy motywacja do dalszej pracy na rzecz PZD? - 21.08.2015

W naszym kraju w zależności od pełnionej pracy lub funkcji w różnych dziadzinach mamy różne odznaczenia: wojskowe, państwowe, strażackie, policyjne. Ponadto każda organizacja społeczna, np. Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Kynologiczny, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Niewidomych, posiada odznaczenia dla osób w nich zrzeszonych. Odznaczenia te są formą wyróżnienia za pracę społeczną na rzecz tych organizacji.

Należy podkreślić, że członkowie tych organizacji to w przeważającej większości „ludzie pozytywnie zakęceni”. Np. Polski Związek Kynologiczny jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów i kotów rasowych, następnie Polski Związek Motorowy zrzesza członków i sympatyków motoryzacji w automobilklubach i klubach motorowych oraz turystycznych, z kolei Polski Związek Pływacki ma na celu realizację i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Polski Związek Działkowców jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. Pasją działkowców są ogrody i praca na grządkach przy uprawie warzyw, kwiatów,krzewów i drzew owocowych.

Podstawowe narzędzia działkowca do pracy to łopata, grabie i motyka. Stąd osoby te można śmiało również nazwać ludźmi „pozytywnie zakręconymi”.

Ponadto liczna rzesza członków PZD oprócz sprawowania różnych funkcji w ogrodach pracuje również w organach Związku na szczeblu okręgowym i krajowym.

Za tę pracę każda organizacja przyznaje odznaczenia. Są one swoistą gratyfikacją za poświęcony czas i społeczny wkład pracy dla dobra danej społeczności.

W PZD podobnie jak w każdej z wyżej wymienionych organizacji funkcjonuje kilka odznaczeń związkowych. Krajowa Rada PZD w celu uhonorowania członków PZD wyróżniających się w pracy społecznej dla dobra ogrodów i działkowców podjęła stosowne uchwały za zasługi dla PZD, odznaki – zasłużony działkowiec.

Ustanowione odznaki idealnie spełniają swe funkcje i po dziś dzień wpasowują się w otaczającą działkową rzeczywistość.

Najwyższym odznaczeniem jest odznaka „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Otrzymują ją członkowie Związku za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz rozwoju ogrodów działkowych oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca.

Zarówno odznaczenia „Za zasługi dla PZD” jak również „Zasłużonego Działkowca” nadawane są z okazji m.in. uroczystości związkowych i uroczystości jubileuszowych w ogrodach działkowych.

Świetną okazją do wręczenia odznak związkowych jest obecnie zbliżający się wielkimi krokami „Dzień działkowca” w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Sudeckiego.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że odznaczenia wpływają bardzo pozytywnie na działkowców. Działkowcy są autentycznie usatysfakcjonowani, że ich praca została dostrzeżona, że ktoś ją ocenił dzięki czemu zostali wyróżnieni. Dzięki odznaczeniom czują, że są jeszcze potrzebni w ogrodach. Wzajemnie wymieniają się pomysłami na dalszą pracę społeczną, chwaląc się z nadanych odznaczeń. Im starszy działkowiec tym głębiej emocjonalnie przeżywa nadanie odznaczenie.

Z kolei młodzi działkowcy również czują się usatysfakcjonowani z nadania im odznaczeń, ale dla nich jest to przede wszystkim sprawdzian z ich przydatności do pracy społecznej w ogrodach, a także motywacja do dalszego działania na rzecz rozwoju swojego ogrodu.

Ponadto odznaczenia integrują wszystkich działkowców zarówno młodych i starszych wiekiem. Młodzi w codziennej pracy w ogrodach chętnie korzystają z doświadczenia swoich starszych kolegów.

Podsumowując, odznaczenia nadawane w każdej organizacji wpływają zarówno mobilizująco i zarazem motywująco do pracy na rzecz organizacji, której jest się członkiem. W przypadku działkowców odznaczenia powodują, że czują się oni odpowiedzialni w służbie dla własnej organizacji oraz dla wszystkich działkowców zarówno dla tych, którzy są członkami PZD jaki dla tych, którzy nie chcą nimi być.

 

Mariola Pypno

OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.