Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Nie zgadzamy się z zastrzeżeniami organu nadzoru wniesionymi do naszego statutu" - 05.05.2015

Zarówno zastrzeżenia do statutu PZD, które bez głębszej analizy podzielił Sąd Rejestrowy, jak i zastosowane działania nadzorcze wobec PZD, w naszej ocenie, nie wynikają z przesłanek formalnoprawnych, ponieważ statut został uchwalony zgodnie z ustawą o ROD i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Z przekonaniem i stanowczością stwierdzamy, że organ nadzoru w odniesieniu do PZD stosuje jedynie nadzór negatywny, który w swych skutkach zmierza do likwidacji Związku jako bariery blokującej skutecznie od ponad 25 lat swobodny dostęp do gruntów zajmowanych przez ROD. Jest to więc działanie polityczne, a nie działanie w trosce o czystość prawa. Władza wie, że dopóki istniejemy jako Polski Związek Działkowców, jej zamiary wobec ogrodów działkowych nie są możliwe do zrealizowania.

Załącznik plikowy do pobrania

Dzialkowcy_ROD_Podzamcze_w_Wabrzychu_o_rejestracji_statutu.PDF

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio