Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Uchwała Prezydium KR PZD oraz wzory dokumentów sprawie przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r. - 12.12.2014

UchwaŁa NR 249/2014

Prezydium Krajowej Rady z dniał0 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 140 ust.2 pkt 7 Statutu PZD postanawia:

§1

Przyjąć Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych na 31 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami.

§2

Zobowiązać wszystkie rodzinne ogrody działkowe do sporządzenia sprawozdań finansowych, zgodnie z przyjętymi wytycznymi, Zakładowym Planem kont PZD oraz ustawą o rachunkowości, które stanowią o konieczności sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień kończący rok obrotowy tj. 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.
 
 
 
2. DRUKI DO POBRANIA - (DRUKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KILKU ARKUSZACH)

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio