Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z niepokojem odbierają wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich - 16.07.2014

                            Szczawno Zdrój, 15 lipca 2014 r.

Polski Związek Działkowców

           Prezydium

Okręgowego Zarządu Sudeckiego

       w Szczawnie Zdroju

                                                                           Pani

                                                                           Irena Lipowicz

                                                                           Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

         W wystąpieniu Pani z dnia 20 czerwca 2014 r., znak I.612.25.2014.NC, skierowanym do Pani Elżbiety Bieńkowskiej - Ministra Infrastruktury i Rozwoju  przedstawia Pani swoje wątpliwości, co do konstytucyjności nowej  ustawy z dnia            13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie przepisów przejściowych, na mocy których Polski Związek Działkowców został przekształcony w stowarzyszenie ogrodowe i zachował osobowość prawną.

         W ocenie Pani Rzecznik przepisy przejściowe nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nadal  utrzymują istnienie Związku bez względu na to, czy jest to zgodne  z wolą osób, które były jego członkami za rządów ustawy z dnia         8 lipca 2005 r. Kwestionuje Pani bowiem przepisy tej ustawy w zakresie wyodrębniania się ogrodów działkowych ze struktury Związku, które w swej istocie znoszą monopolistyczną pozycję Związku i powodują, że podmiotem praw wynikających z ustawy będą właśnie działkowcy. Jednak, zdaniem Pani, do czasu podjęcia uchwały przez działkowców o wyodrębnieniu się ogrodów działkowych ze Związku, Związek ten jest faktycznie uprzywilejowany, ponieważ nadal zarządza ogrodami i dysponuje całością ich majątku, co może naruszać konstytucyjną wolność zrzeszania się.

         Odnosząc się do obaw Pani Rzecznik, co do konstytucyjności nowej ustawy działkowej, członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju z całą stanowczością nie godzą się   z argumentacją, która prowadzi do wniosku, że ustawodawca powinien pozbawić Związek prawa do dysponowania majątkiem bez oczekiwania na podjęcie suwerennej decyzji przez działkowców w zakresie wyboru stowarzyszenia, które ma ogrodem zarządzać.

Innymi słowy, o ile Pani Rzecznik nie kwestionuje pozostawienia  w nowej ustawie osobowości prawnej przekształconego w stowarzyszenie ogrodowe Polskiego Związku Działkowców, to jednak uważa, że Związek nie powinien dysponować całością majątku ogrodu bez względu na wolę jego członków. Nasuwa się zatem pytanie: to kto ma tym majątkiem dysponować do czasu ewentualnego wyodrębnienia się ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego PZD? Czy pozostawienie bytu prawnego Związku jako stowarzyszenia ogrodowego bez prawa do dysponowania majątkiem, który w istocie jest majątkiem wszystkich działkowców   w tym członków Związku, jak również działkowców nie będących jego członkami, byłoby zgodne   z konstytucyjną ochroną praw nabytych?

         Wymienione wyżej wystąpienie Pani Rzecznik, w naszej ocenie  oraz w ocenie działkowców, jest wysoce niepokojące. Zawiera ono elementy dowodzące, że działkowcom spokój i wiara w trwałość prawa nie są dane. Działkowcy od momentu uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych mieli świadomość, że to nie koniec batalii o dobrą ustawę, o przetrwanie i rozwój ogrodów działkowych.  Jak się okazuje, nie mylili się. W demokratycznym państwie prawnym walka władzy            o grunty ogrodów działkowych ma się nadal dobrze, twierdzą działkowcy po zapoznaniu się z artykułem w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 15 lipca br. pod tytułem „Monopol na działkach ma się dobrze”. Członkowie  Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego w pełni ten pogląd podzielają.

Nie mamy złudzeń co do tego, że pod pozorem troski o konstytucyjność prawa stanowionego elity rządzące w naszym państwie przy wsparciu autorytetów, zwłaszcza profesjonalistów, którzy doskonale potrafią tłumaczyć konstytucję niczym jak ekonomię, nie rezygnują z zamiarów uwolnienia gruntów ogrodów działkowych spod władztwa stowarzyszeń ogrodowych.

         Pani Rzecznik

Działkowcy, zarówno członkowie Polskiego Związku Działkowców, jak i działkowcy, którzy nie są jego członkami nie chcą pozostawać w ciągłej niepewności o przyszłość ogrodów działkowych. O przetrwanie ogrodów walczą już ponad 20 lat. Jak długo jeszcze będą wzmagali się z władzą o swoje prawa?  Czas najwyższy, aby prawo dla działkowców i ich organizacji w demokratycznym państwie prawnym stało się trwałe.

 

                             Sekretarz                                          Prezes

                   OZS w Szczawnie Zdroju              OZS w Szczawnie Zdroju

                       / - / Maria Klimków                        / - / Wincenty Kulik

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio