Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele OZ Świętokrzyskiego spotkali się z Senatorem Mieczysławem Gilem (PiS) - 10.12.2013

Wczorajszym popołudniem w staszowskiej siedzibie Senatora PiS odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z Mieczysławem Gilem. Obecny był na nim także dyrektor senatorskiego biura Józef Małobęcki. Rozmowa skupiła się na aktualnym etapie procesu legislacyjnego i wadze zbliżającego się głosowania Senatu nad obywatelskim projektem ustawy, dotykając także kilku innych istotnych kwestii.

Prezes OZ w Kielcach wyjaśnił przyczyny spotkania, nakreślając sytuację działkowców, Związku oraz projektu obywatelskiego. Towarzysząca mu inspektor ds. terenowo-prawnych rozwinęła temat, argumentując potrzebę pilnego uchwalenia ustawy i opisując skutki ewentualnego niedotrzymania terminu z najbardziej istotnym, a więc wygaszeniem wszystkich praw do gruntu i groźbą likwidacji ROD, na czele. Pokrótce przedstawiła także najważniejsze założenia ustawy, dzięki którym dostosowano ją do uwag Trybunału Konstytucyjnego.

Następnie przedstawiciele OZ opisali działalność tzw. stowarzyszeń ogrodowych, próbujących zablokować uchwalenie ustawy o ROD, skupiając się przede wszystkim na działalności i pobudkach Pana Ireneusza Jarząbka. Wszyscy rozmówcy zgodnie stwierdzili, że są to ludzie starający się zabezpieczyć swoje partykularne interesy, których ciężko jest traktować poważnie.

Senator Gil wyjaśnił, że atmosfera panująca w Senacie sprzyja osiąganiu kompromisów. Podkreślił, że skoro Sejm przyjął już ustawę popartą podpisem blisko miliona ludzi, Senat najpewniej także ją przegłosuje. Skoro czasu jest tak mało - należy zakończyć proces legislacyjny. Dyrektor Małobęcki dodał, że już sam pomysł pozbawienia ludzi ogrodów i działek jest dla niego czymś nie do pomyślenia. Podkreślił wagę ogrodów dla ludzi, którzy pielęgnują je już od kilkudziesięciu lat i zapewnił o potrzebie dalszego ich istnienia.

Pan Senator zapowiedział kontakt z pozostałymi Senatorami PiS z województwa świętokrzyskiego w sprawie działkowców i ich oczekiwań. Wraz z Dyrektorem Biura uznali, że jeżeli ktoś z nich nie jest jeszcze przekonany do ustawy o ROD - należy go przekonać. Jednocześnie wyrazili uznanie i poparli wszelkie działania działkowców, którzy w celu zapewnienia wejścia ustawy w życie w terminie - spotykają się z przedstawicielami władzy w całym kraju.

Na koniec spotkania Prezes OZ Zygmunt Wójcik wręczył senatorowi piękne wydanie Vademecum działkowca, jako pamiątkę i dowód sympatii ze strony działkowców. Atmosfera spotkania i słowa, które na nim padły, pozwalają z optymizmem i nadzieją czekać na jutrzejsze głosowanie nad projektem obywatelskim w Senacie.

 

Anna Ślusarczyk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.